Att tolka forskning är svårt, att vara ärlig är svårare (för RNS)

granskningDet är ett rätt välbekant faktum att man kan bli beroende av psykoaktiva substanser. Givet vissa villkor kan en del människor utveckla ett beroende, när andra kan bruka samma substans utan att bli beroende. Varför någon blir beroende och andra inte är ett komplext fenomen som kräver kunskap inom såväl biologi, psykologi som sociologi för att förstå till fullo.

Det är därför bra om individer som är verksamma inom området på något sätt har gedigen utbildning inom dessa områden, men tyvärr gillar många som saknar det att både uttala sig och analysera texter, och det är väl ok egentligen, det är ett fritt land, men det blir problematiskt när bristfälliga analyser görs av individer som har inflytande på t ex politik, som t ex dem som sitter som rådgivare till regeringen, t ex RNS.

Idag har Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle publicerat en analys på sin hemsida avseende situationen i USA i de delstater som har tillåtit medicinsk marijuana. Rubriken, och deras slutsats lyder: ”Fler fastnar i beroende om man tillåter ”medicinsk” marijuana”, men den slutsatsen går inte att dra av den forskning som RNS har som utgångspunkt för sin artikel.

Med andra ord är det som vanligt. RNS läser en forskningsartikel som de tror kan stödja deras förutbestämda uppfattning, och så skriver de ett inlägg om det. Men som så ofta så har RNS antingen inte läst hela den vetenskapliga artikeln, eller så har man inte förstått det man läst eller så försöker man medvetet vantolka forskningen. Oavsett vilket det är så är det sorgligt, och än mer sorgligt är att RNS gör detta kontinuerligt (vilket framgått om man läst min blogg under något år eller så).

Det hela handlar om denna artikel med rubriken ”Medical marijuana laws in 50 states: investigating the relationship between state legalization of medical marijuana and marijuana use, abuse and dependence”.Studien handlar om att forskargruppen studerat marijuanaanvändningen i delstaterna i USA utifrån frågeställningarna marijuanaanvändning, marijuanaberoende respektive förekomst av laglig medicinsk marijuana. Resultatet är att forskarna noterar att användningen av marijuana var högre i de delstater som tillåter medicinsk marijuana, samt att andelen individer med marijuanaberoende var högre i de delstater som tillåter medicinsk marijuana.

En slutsats som RNS drar av detta är att ”Således är antalet personer som blir beroende kopplat till hur många som faktiskt använder marijuana.”, och det låter ju rätt vettigt eftersom användning av en drog är det mest grundläggande villkoret för att beroende ska kunna uppstå, alltså inte en notering som är värd att stoppa pressarna för. RNS generalsekreterare Per Johansson fortsätter dock ”Min enkla slutsats av det som studien visar är att om man gör marijuana mer tillgänglig så kommer fler att röka och fler kommer att bli beroende och fastna för drogen och därmed ta skada.”.

Problemet med RNS slutsats är att det inte finns underlag för att göra den slutsatsen, och i den forskningsartikel som de själva länkat till sägs en del intressanta saker som RNS inte verkar ha läst/förstått/velat berätta om. Dels skriver forskarna

For example, Khatapoush et al [2004, min not]. found that among individuals aged 16-25 in California, marijuana use did not increase in 1996 after legalization of medical marijuana, but marijuana use was higher in California than in other 10 comparison states in 1995, 1997 and 1999”.

Alltså ökande inte den ”ökade tillgängligheten” cannabisanvändning i Kalifornien. Och så konstaterar forskningsartikeln vidare att tidigare forskning kommit fram till att legalisering av marijuana i andra länder inte lett till ökad användning:

”research indicates that decriminalizing marijuana in other countries (and thus increasing its commercial availability) did not lead to increased use (MacCoun and Reuter, 1997, 2001b; McGeorge and Aitken, 1997; Simons-Morton et al., 2010; Single, 1989)”.

Med andra ord finns det en hel del forskning, omskriven i den artikel som RNS generalsekreterare påstår att han har läst, som har resultatet att det orsakssamband som RNS påstår finns, alltså inte finns enligt forskningen. Men det struntar RNS i eftersom man vill att forskningen ska stödja tesen att det enbart räcker med en parameter, tillgänglighet, för att öka användning och beroende. Tyvärr, för RNS, är det inte vad forskningen säger, och åter igen kan vi konstatera att RNS borde sluta att manipulera genom vantolkad forskning.

Så, vad handlar forskningsartikeln om cannabisanvändningen i de stater som tillåtit medicinsk marijuana? Mycket riktigt konstaterar forskningen att användning och beroende är högre i de stater som tillåtit medicinsk marijuana, på det sätt som dessa forskare har mätt den. Forskningen konstaterar också att andelen som blev beroende var likvärdig i båda alternativen.

Forskarna resonerar själva om orsaken till de högre nivåerna, och de är:

1. Samhällsnormerna i de stater som tillåter medicinsk marijuana är mer tillåtande till marijuanaanvändning.

2. Införandet av medicinsk marijuana har påverkat attityderna som blivit mer tillåtande.

3. Det medicinska stödet för marijuana påverkar användningen, men eftersom det inte finns något entydigt budskap från läkarkåren är detta osannolikt som påverkansfaktor.

4. Legaliseringen av medicinsk marijuana har inneburit att marknadskrafter har släppts in och påverkar användningen.

Sedan nämner forskarna några andra faktorer som kan ha spelat in som potentiella hälso- och sociala vinster, vilket inte studerats i denna studie. Vidare konstaterar forskarna att det finns begränsningar med studien, som att man inte kan bevisa något direkt kausalt samband mellan medicinsk marijuana och illegal användning med denna forskningsdesign. Med andra ord, mer forskning behövs och åter igen har RNS visat att de i sin kampanj mot narkotikan inte drar sig för att vantolka forskning och underlåta att redogöra för forskarnas hela resonemang. RNS beter sig oärligt och det är märkligt att de besitter sån trovärdighet att de kan fungera som rådgivare åt regeringen i det s k ANDT-rådet.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *