Ger mer samarbete mellan KRIS och IOGT en bättre drogpolitik?

Det finns en relativt ny blogg inom ”missbruksområdet” som jag vill pusha lite för, främst eftersom det finns så få bloggar inom missbruksområdet som tar sig an samtalet om området på ett regelbundet och seriöst sätt, det förtjänar alltid att lyftas fram oavsett vilka åsikter som finns eftersom området om något behöver uppmärksamhet och dialog. Bloggen drivs av två IOGT-aktivister, Oskar Jalkevik och Niklas Christerson, och har hittils, i linje med namnet, mest handlat om Alkoholpolitik (utifrån IOGTs grundsatser).

Idag publiceras det första blogginlägget som även berör narkotikafrågan, ett intressant inlägg på ett par sätt.

Inlägget inleds med resonemang kring att alkoholpolitik och narkotikapolitik pratas om på som två olika områden, vilket inläggsförfattaren, gästskribenten Johannes Nyqvist som är aktiv inom både IOGT och KRIS, menar är olyckligt och till stor del ologiskt och föreslår att vi hellre borde prata om drogpolitik.

Jag har varit inne på samma tankar, dels för att jag när jag ibland skriver berör såväl aspekter som har med både alkoholpolitik som narkotikapolitik att göra, och alla andra substanser och beteenden som kan brukas och missbrukas, vilket gör det svårt att sätta en ”politik-benämning” på det jag skriver om, det skulle ibland bli en lång och lite oförståelig etikett om jag skulle göra det och det har stört mig. Dels begränsar det samtalet och tänkandet inom området om vi hela tiden pekar ut antingen alkohol eller narkotika som det enda likartade som kan vara problematiskt och som vi som samhälle måste hantera gemensamt. Jag har ofta använt mig av skrivning som ”missbruksområdet” eller ”politik inom missbruksområdet” för att komma runt det som stör mig, och ibland har jag använt socialpolitik, även om socialpolitik inte är så lyckat eftersom socialpolitiska frågor inkluderar så mycket mer än enbart de delar som intresserar mig.

Jag tror inte jag använt mig av ”drogområdet” eller ”drogpolitik” som Johannes skriver om, men det är så klart ett mycket bättre namn, även om det ger problem med att vi i språkbruket oftast avser narkotika med drog (typ alkohol och droger, typ alkohol- och drogterapeut osv). i SAOL beskrivs drog som ”råämne för läkemedel alt narkotiskt medel”, och narkotika som ”beroendeskapande medel som påverkar centrala nervsystemet”. Wikipedia definierar drog som ”substans som har psykogen effekt och inte primärt intas för näringens skull”. Drog skulle alltså kunna vara en substans som via CNS påverkar psyket (sinnesriktningen enl SAOB), dvs såväl alkohol som narkotika. För min del förstår jag inte varför man ska begränsa det till ”substans”, men det handlar förmodligen om samhällets medikalisering. Det finns mycket som påverkar psyket, en hel del för att inte säga alla beteenden t ex, och för mig är det viktigt att samhället kan hantera de problem som inte individerna själva kan hantera, även när det är beteenden som skapar problem. Med andra ord, även vissa beteenden ingår i min syn på droger.

Johannes Nyqvist tar sedan i blogginlägget upp att problem inom detta område, och nämner som exempel barn i risk-och missbruksmiljö, skulle kunna hanteras via drogpolitik och att det skulle kunna ske via ”tätare samarbeten mellan olika idéburna folkrörelser och förbund”. Han utvecklar tankarna om detta via:

”IOGT-NTO rörelsen är närmast experter på alkoholpolitik efter 120 års erfarenhet. Dock faller den ofta på narkotikafrågor då de inte riktigt vet vilken forskning man ska gå efter eller avsaknad av erfarenhet. Organisationen KRIS har 15 års erfarenhet av narkotikafrågan och har spjutspetserfarenhet på just narkotika, hur det politiska klimatet ser ut kring detta och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas. Dock faller de genom att de anser alkoholen som en osexig fråga att prata om. Om dessa två folkrörelser gick ihop och gemensamt dikterade ett drogpolitiskt program och åtgärdsplan skulle det inte bara förändra det drogpolitiska klimatet, utan skulle också få ideell arenas påverkan i det politiska klimatet att öka.”

Jag tillhör dem som i mångt och mycket tycker att IOGT-NTO gör ett mycket bra jobb inom alkoholområdet (med vissa undantag som när man t ex kör oseriösa och osakliga/osanna kampanjer som ”Vart femte barn” osv, vilket man ägnar sig allt för ofta åt). Och jag håller helt med Johannes om att IOGT-NTO oftast är helt ute och cyklar inom narkotikaområdet, då IOGT-NTO allt för ofta letar forskning som passar deras fördomsfulla världsbild och tro på restriktiv och repressiv politik och inte letar efter forskning med bästa problemformulering och bästa utförande. Till skillnad från Johannes menar jag att föregående mening även gäller KRIS som hittills visat sig basera åsikter och förslag på anekdotisk framställning och ideologiska trossatser i stället för bästa möjliga politiska lösning utifrån gällande bästa evidensbaserade kunskapsnivå. Det blir tyvärr lätt så när man söker stöd för en idé där idén till del är moralistisk normativ.

Johannes Nyqvist skriver vidare att detta samarbete skulle leda till ”mer inflytande och få fler politiker att inse vikten av en stabil, restriktiv och bra drogpolitik.” Nu är det ju förvisso så att dagens politiker är i stort sett alla överens om en restriktiv drogpolitik, vilket är en del av problemet då den restriktiva politiken saknar evidens till skillnad från t ex en skademinskande politik. Politiker har i många år strävat efter en lösning på drogproblemen genom restriktiv och repressiv politik, och bevisen för att den inte fungerar har varit många genom åren.

KRIS och IOGT samarbetar redan på en rad olika sätt, ett utökat samarbete skulle självfallet kunna öka inflytandet och såväl KRIS som IOGT har ett högt förtroendekapital hos de politiker som inte är särskilt insatta inom drogområdet, varför Johannes självfallet har rätt i att ett samarbete skulle öka inflytandet och möjligheten att bevara den kontraproduktiva  och destruktiva restriktiva och repressiva drogpolitik som förts allt för länge. Det är inte en bättre drogpolitik som jag ser det, jag tror att det är viktigare att satsa på en politik som fokuserar att minska de skadliga effekterna som droger har.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *