Om Nocturum och missbruksvården 2022

Det finns många organisationer verksamma inom missbruksområdet, vissa är mer välfinansierade än andra och har alltså mer resurser att påverka samtalet om missbruksområdet än andra. Och det finns inget politiskt intresse att skapa förutsättningar för ett neutralt samtal eller ens ett samtal baserat på bästa möjliga kunskap. Så blir resultatet också därefter, höga siffror för antalet individer med problem och höga siffror för dödstal, inom såväl alkohol- som narkotikaområdet. Det är som om vi i Sverige inte vill att dessa siffror ska vara låga.

En av organisationerna som är särskilt bra på att dra in pengar från medlemmar, och från allmänheten (genom aggressiv försäljning av nätspel och skraplotter) samt att dra in pengar från olika statliga håll är IOGT-NTO. Och så har man många förgreningar som underlättar såväl inflytandet över det dagliga samtalet som dra-in-pengar-perspektivet som försörjning av aktivister. En av alla dessa IOGT-enheter är en variant av ”think tank”/tankesmedja kallad Nocturum med ordförande Zahra Ousi i spetsen (länk till hennes IOGT-sida). Och just tankesmedjor inom missbruksområdet är vi inte direkt bortskämda med inom missbruksområdet, angreppssättet är mycket intressant och lovvärt även om det är lite småtrist med en tankesmedja som är en del av IOGT, vilket de iofs döljer…

I styrelsen sitter dock även andra IOGT-profiler, som Peter Moilanen (IOGTs generalsekreterare), och verksamhetsansvarig är Oskar Jalkevik, tillika även ordförande i IOGT-NTO Stockholm. Så kopplingen till IOGT-NTO är tydlig även om den inte skrivs ut, hemsidan för Nocturum av någon anledning angelägen om att i beskrivningarna av organisationen inte nämna ett ord om denna koppling.

I länken till vad Nocturum är framkommer även hur IOGT-NTO samverkar med Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, i texten representerat av en av IOGT- och RNS-familjens internationella förgreningar, World Federation Against Drugs som Nocturum varit/är med om att finansiera. Även det är intressant.

Just nu marknadsför Nocturum i olika sammanhang ett seminarium om områdets frågor i framtiden, år 2022. När t ex missbrukarvårdsområdet 2022 ska diskuteras är frågeställningen ”Substitutionsbehandling blir ett vanligare inslag i svensk missbruksvård. Kommer den bli ett tydligare komplement till traditionell missbruksvård och kommer substitutionsbehandling bli dominerande?”, vilket är ett lite tråkigt sätt att begränsa och förminska en framtidsdiskussion om missbruksvården som är så mycket mer än ”substitutionsbehandling”. Men låt gå för det, frågeställningen är självfallet intressant.

Förutom att Nocturums arbete inom området presenteras så kommenteras det av en panel. Det ska bli mycket intressant att se tankesmedjans arbete kring substitutionsbehandling, även om det är lite märkligt att de som kommenterar är dels en person verksam inom IOGT-NTO (GBK) och en person inom RNS styrelse (LK), båda organisationerna har en mycket negativ inställning till substitutionsbehandlingen.

IOGT kommenterade t ex missbruksutredningens förslag om utbyggd substitutionsbehandling med:

Vi är oroade över den övertro som utredningen har på substitutionsbehandling. Vi ser stora nackdelar med att utöka sådan behandling och avstyrker utredningens förslag i denna fråga. Vi anser att striktare kontroll behövs av de program som finns idag och vi efterlyser mer drogfri behandling och fler metoder inom sjukvården som hjälper patienter som får läkemedelsbehandling att trappa ner behandlingen och bli helt drogfria.”.

När vetenskapsorganisationer som t ex Cochrane slår fast att det inte ens finns någon alternativ behandling som kommer i närheten, när Missbruksutredningens stora expertpanel föreslår utbyggnad, ser IOGT nackdelar utifrån ideologi. Synen uttrycks i avsnittet om substitutionsbehandling i IOGTs politiska program med orden ”Inriktningen för åtgärderna på narkotikaområdet ska vara ett nyktert liv” vilket ses som motpol till substitutionsbehandling. IOGT har denna negativa inställning trots att forskningen redovisat att den behandlingsinriktningen leder till kraftigt förhöjda dödstal för målgruppen. Så i stället för kunskapsfokus, utifrån kunskap om vilket alternativ som leder till överlägset bäst livsvillkor för de drabbade, har IOGT valt ett ideologiskt perspektiv, det ska bli intressant att se om Nocturum är en tankesmedja baserad i kunskap eller tro/ideologi.

Dessutom som sagt, utifrån att ungefär likartade texter som hos IOGT återfinns hos RNS, så blir är frågan hur intressant samtal om 2022 års missbrukarvård det blir med två kommentatorer som tycker i stort sett lika. Men för dem som vill få umgås med likasinnade och njuta av den gratislunch som ingår så är seminariet säkert jätteintressant, och ryggkliande är alltid skönt.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “Om Nocturum och missbruksvården 2022”

 1. Hej!
  Kul att du hittat till Nocturum, Sveriges kanske lägst finansierade tankesmedja. Jag är Andreas, tankesmedjans kontaktperson från huvudmannen, som inte är IOGT-NTO. Nocturum drivs av den med föreningssveriges mått mätt uråldriga organisationen Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran. Vi grundades 1837 och försöker tolka uppdraget som det formulerades då med att jobba med folkbildning och att arbeta med alkoholfrågan. Vi är ingen nykterhetsorganisation, men har medlemmar som är medlemmar i IOGT-NTO, samt medlemmar som inte är nyktra eller medlemmar i en nykterhetsorganisation. Bara för att göra det tydligt, det står visserligen på Nocturums hemsida, men kanske inte tillräckligt tydligt eftersom du fyllde i rätt friskt med egna gissningar. Jag har själv ett medlemskap i IOGT-NTO, men drar tydlig skillnad mellan mitt medlemskap där och mitt medlemskap i Sällskapet.

  En av verksamheterna vi driver är tankesmedjan Nocturum, som har uppdraget att tänka nya tankar kring alkoholfrågan. Just nu försöker vi spana tio år fram i tiden, hur ser samhället ut då, vilka värderingar har vi och hur påverkar det alkoholfrågan. Som en aspekt av det har vi valt att titta på just substititionsbehandling. Narkotika är inte en del av uppdraget, men hur vi ser på missbruk och missbrukare spelar in även på alkoholfrågan. Seminariet vi ordnar är inte en del i en debatt kring substitutionsbehandlingsfrågan utan ett försök att se framåt och ta tempen på framtiden.

  Du är naturligtvis välkommen till seminariet och lyssna och delta i diskussionen. Men var beredd att bli besviken om du vill prata om den dagsaktuella debatten.

  1. Jag måste ju säga att det är lite märkligt att om Nocturum inte är en del av ”IOGT-rörelsen/IOGT-familjen” att samtliga (100%, google är fantastiskt bra hjälpmedel) i styrelsen för Nocturum är verksamma (oftast tom anställda) inom IOGT-NTO. Att ni sedan verkar försöka dölja det är än mer intressant. Och ja, jag är fullt medveten om att hur IOGT-rörelsen ser på missbruk och missbrukare spelar in på alla områden inom missbruksområdet, särskilt när IOGT-NTO är kända för att vara framgångsrika med lobbying, eller t ex bara det faktum att Nocturum finansierar WFAD som bedriver en politisk agenda som står i direkt koppling till negativ inverkan på missbrukares livsvillkor och chanser att överleva.

   Jag tycker att det är viktigt att de som besöker min blogg, som mestadels är individer verksamma inom eller intresserade av missbruksområdet, får kunskap om hur den repressiva rörelsen ser ut och vilka förgreningar som finns, som t ex IOGT-förgreningen Nocturum.

 2. På vilket sätt, ur vilka perspektiv och med hjälp av vilka experter kommer ni att belysa frågan om substitutionsbehandling, Andreas?

  Med vänliga hälsningar
  Björn Johnson

 3. Hej!
  Ja, samtliga i styrelsen för sällskapet är också medlemmar i IOGT-NTO, det är ingen hemlighet även om vi inte redovisar samtliga organisationsmedlemsskap. Det finns ingen konspiration, och det vore bra om vi kunde hålla debatten, i den mån det här är en debatt, utanför sandlådan. Organisationen är inte en IOGT-NTO-förgrening, utan har en längre historia och eget uppdrag. Vi välkomnar alla som vill arbeta i föreningens syfte.

  Om jag kommer ihåg allt rätt har Sällskapet har finansierat en skrift som gavs ut i samband med första WFADkonferensen, och inte finansierat konferensen något år. Men det spelar egentligen ingen roll. Vi kan tycka olika om en fråga, och luta oss på olika forskningsunderlag utan att låga slag som att vi vill ha ihjäl missbrukare. Det är fult, plumpt och lögn.

  1. Andreas, jag får följa Nocturum och studera hur verksamheten skiljer sig från IOGT-NTOs verksamhet och hållning i områdets frågor.

   Sedan håller jag inte med dig om att min beskrivning av WFADs verksamhet skulle vara ful, plump och lögnaktig, det är konsekvenserna av förd politik/idéer från organisationer som WFAD (likväl som konsekvenserna av IOGTs och RNS hållning i ett antal frågor inom missbruksområdet (narkotika)) och det bör också uttalas även om jag förstår det måste kännas trist för en IOGT-medlem att ta emot det budskapet. Men jag föredrar rak kommunikation än att linda in budskapet i otydliga och förmildrande ord. För källor till mitt påstående, sök på sprututbyte och substitution/läkemedelsassisterad behandling i bloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *