Kampanjer mot cannabis över hela landet

Det bedrivs just nu stora intensiva kampanjer mot cannabisanvändningen över hela landet, vilket är en del av att regeringen anslagit extra medel mot cannabisanvändningen. Just idag finns det anledning att skriva lite om detta utifrån att en av våra större landsortstidningar har specialsidor om bland annat cannabis. De stora kampanjerna, där tidningsartiklar är en del, handlar om satsningar som Trestad 2, om FHI-samordnad nationell kampanj, olika regionala satsningar (ex från Västra götaland, PDF) och så olika kommunala satsningar vid sidan av de andra (en sådan planeras av min hemkommun under året).

Min övergripande kommentar är, om det nu är viktigt att minska cannabisanvändningen, varför arbetar samhället såväl ovetenskapligt som osakligt när man vet att just det leder till ökad problematisk användning?

Jag har fört den dialogen dels med FHI och dels här i bloggen, och jag har visat hur ovanstående satsningar genomförs helt i strid med vetenskapliga studier om hur man ska bedriva arbete om man verkligen vill få ner användningen. Men det struntar svenska nationella, regionala och lokala myndigheter i, och i stället arbetar man på i samma gamla vanor med skrämselpropaganda.

Måhända kan verksamheten som bedrivs ändå leda till att något färre (om än inte så många som det skulle kunna bli) använder cannabis som ett rusmedel, men när man vet att den sammantagna skadebilden (300 kliniska experters ranking 2012, Professor Nutts omtalade ranking från 2010) är lägre för cannabis än alkohol och andra droger, varför bedriver man kampanjerna fortfarande utifrån modellen osaklig skräckpropaganda som man kan anta åtminstone leder till att fler utvecklar en problematisk användning? Är det värt det? Och är det moraliskt acceptabelt?

När jag läser dokumentet från Länsstyrelsen i Västra Götaland och t ex Göteborg kommuns expert, och som jag förstår det behandlare vid ”haschprogrammet HAP”, Karin Patriksson uttala sig om cannabis och ”cannabisaktiga nätdroger” kan jag räkna upp minst 4 allvarliga faktafel på en helsida om cannabis och nätdroger;

1). ”Syntetiska cannabinoider har gjort sitt intåg på marknaden genom att sprayas på spice” är egentligen 2 fel, syntetiska cannabinoider gjorde sin intåg på marknaden genom att sprayas på växtdelar, en av produkterna kallades för Spice.
2). Skunk, hela den meningen är osann och en myt, men det mest komiska är att påstå att terpener är detsamma som lösningsmedlet terpentin fast det kanske låter bra som osaklig skrämselpropaganda.
3). ”Spice är ytterligare en variant som från början var örtblandningar….”.  Det här är så sorgligt, Spice var ett varumärke, inte en drog som antyds här, som marknadsfördes som örtblandning men som var kemiska cannabinoider som sprayats på torkade växtdelar. Och snälla, lösningsmedel igen… helt osant.
4). Hela stycket som börjar med ”THC-halten varierar i preparaten. Förr var hasch starkare…” är inte sant, siffrorna för 1985 är felaktiga, och det har alltid funnits variationer även om medelvärdet gått upp en liten aning över tiden. Och sedan kan jag ha invändning mot rusbeskrivningen som känns aningen naiv.

Detta lärdes alltså ut vid en särskild cannabiskonferens för Västra Götaland där 700 yrkesverksamma inom området deltog, som en del av satsningen mot ”cannabisproblemet”. Om jag vore förälder som oroade mig över mina barns risker att hamna i ”cannabisproblemet” skulle jag vara mer orolig över kompetensnivån hos våra experter och socialarbetare som ska ”skydda” våra barn.

Samma farhåga kan man ha kring de andra kampanjerna som pågår överlandet. En ofta anlitad föreläsare i detta sammanhang är den till Riksförbundet Narkotikafritt Sverige (RNS) kopplade Pelle Olsson. Idag förekommer han i ovannämnda landstortstidning, Västerbottens stora lokaltidning, VK, som också länkar till Olssons och RNS PDF-skrift ”8 myter om cannabis” där man har sammanställt 8 påstådda myter som sprids bland ungdomar. Det är för övrigt en perfekt affärsidé att hitta på myter och sedan koppla det till en utveckling och sedan ge ut en skrift som hjälper oroliga instanser att svara på de påstådda myterna och därtill erbjuda sina tjänster som välbetald föreläsare.

I VK får sedan Pelle Olsson helt utan nyansering eller journalistiskt arbete breda ut sina påstådda myter och så besvara dem. VK lånar sig till propagandan på ett sätt som borde få mer seriösa journalister att höja på ögonbrynen, inte minst när man på ett enkelt sätt kan nyansera bilden. Olsson och RNS listar dessa 8 myter:

1. Cannabis är en lätt drog.
Olsson kommenterar det med ”Begreppen lätt eller tung narkotika är missledande eftersom alla droger har olika skadebilder.”. Det är ett oerhört märkligt svar eftersom skadebilderna kan rangordnas, vilket har gjorts metodologiskt i de två olika studierna som jag länkade ovan angående skadebilden och jämfört med vissa andra droger uppvisar cannabis en lägre skadebild och kan därför ses som lättare än de droger som orsakar mer skador. Dvs fakta och ingen myt.

Sedan i det länkade PDF-materialet utvecklar RNS och Olsson det hela genom att räkna upp skador och återge forskning om cannabis skadeverkningar på ett oerhört oseriöst sätt där man påstår tvärtemot all seriös forskning att alla som använder cannabis drabbas av skador. Beträffande vad man påstår om psykoser kan ju den specialintresserade jämföra materialet i RNS pamflett med redogörelsen i Västra Götalands material (som om psykoser innehöll en god översikt i just denna del), och därmed se hur oseriöst RNS och Pelle Olsson beskriver det avsnittet. I övrigt återupprepar RNS de felaktiga påståendena (det har jag skrivit om tidigare, sök på RNS ljuger) om hur foster påverkas av cannabis. Ren och skär lögnaktig skrämselpropaganda i RNS skrift ”8 myter” med andra ord.

Det finns inte ord för hur osakligt, ovetenskapligt och oseriöst det är, och det är ytterst anmärkningsvärt att VK sprider det vidare, men man får väl anta att VK är en tidning där fakta och kunskap inte prioriteras och att journalisterna Elin Turborn och Sven Björkland missade kursen i källkritik när de ev gick en journalistutbildning.

2. Alkohol är mer skadligt.

Se ovan, inte heller det något myt.

3. Bruket är allt för utbrett.

I VK kommenterar Olsson det med ”Cannabisrökning är inte särskilt utbrett, även om det är den vanligaste narkotikan. Bara två procent av den svenska befolkningen använder cannabis regelbundet.”. Och i PDF utvecklar han det med att 3-4 % av jordens vuxna befolkning använder cannabis och att det då inte skulle vara särskilt mycket. Även detta resonemang är märkligt, jag förstår inte myten i det hela. Och om några hundratals miljoner människor använder en cannabis som en drog så är det ju rätt många, särskilt intressant om man påstår att dessa skadas så som RNS påstår att de skadas (vilket de turligt nog inte gör), då vi i så fall skulle ha mängder med schizofreni-fall över hela världen osv…

4. Staten ska inte lägga sig i vad människor gör med sina egna kroppar.

Detta låter mer som en åsikt än en myt. Och en del cannabisanvändare delar säkert denna åsikt. Olsson argumenterar i VK enligt ”Demokrati förutsätter att man inte får göra som man vill. Individen måste underkasta sig begränsningar av sin frihet för att nå en kollektiv fördel.”. Och även det tror jag att många cannabisanvändare skulle kunna hålla med om. Det intressanta är väl vad som anses vara ”fördel” och vad som anses vara ”acceptabelt berusningsmedel” och resonemang kring skadeverkningar av rusningsmedel och om vi som människor ska få berusa oss, men det är ju åsikter (och en del fakta, t ex skaderankningar) och inga myter.

5. Cannabis är ett läkemedel.

I VK kommenterar Pelle Olsson det med ”Cannabis för rökning är inget läke- medel. Även om det vore det är det inget argument att det ska tillåtas för andra syften.”, vilket inte är sant eftersom cannabis är ett läkemedel på många sätt, bl a genom rökning. Pelle Olsson och RNS har alltså inte korrekta och sanna uppgifter om denna del, och att man inte ens känner till rökning via vaporizer är så kännetecknande för kompetensnivån hos såväl Pelle Olsson som RNS.

6. Det är skillnad på bruk och missbruk.

Jag vet inte ens hur man kan kalla det för en myt men Pelle Olsson kommenterar detta i VK med ”Narkotikalagstiftningen har uppkommit på grund av de sammantagna problemen av missbruket. Ju fler brukare, desto större problem i samhället.”. I PDF-skriften resonerar man kring att ju fler som använder desto fler måste söka hjälp för beroende, och visst stämmer det. Jag har svårt att förstå hur RNS/Olsson resonerar när man kallar detta för en myt, det är väl mer ett konstaterande att det finns en hel del människor som kan använda cannabis som rusmedel utan att få problem/skador (dvs bruka) och en mycket liten del som använder cannabis men får problem som klassas som ”missbruk” utifrån dianosmanualen (exkluderat att vi i Sverige bestämt juridiskt att all användning kallas missbruk).

7. Förbudet fungerar inte och det göder maffian.

Inte heller denna punkt från Olsson/RNS går att förstå hur det skulle kunna vara en myt. Det är de facto så att konsumtionsförbudet och det 40-åriga ”war on drugs” (för att läsa mer, klicka t ex på etiketten warondrugs till höger, i skrivande stund är dock inte alla inlägg etiketterade) inte har gett färre med missbruksproblem, inte gett högre priser osv, dvs förbudet fungerar inte. Och dessutom är det den organiserade brottsligheten som står bakom handeln med drogerna så det är fakta och inte myt att maffian göds.

8. FN-konventionen tillkom av ett misstag

Olsson säger: ”Det var krav från länder med utbrett missbruk av cannabis som gjorde att drogen narkotikaklassades av FN.”. Och det är mycket möjligt att det är en välspridd myt att FN-konventionen som reglerar cannabis tillkom av ett misstag, jag har inte stött på det resonemanget själv utan mer kritik mot att cannabis regleras på det sättet. Det senare är ju en åsikt, medan ”misstags-resonemanget” känns som en myt. Jag är inte helt säker på att Olsson har rätt i att det är myten som sprids i stället för åsikten. Och mig veterligen har vi fortfarande åsiktsfrihet i landet och därmed har de som hävdar att det är fel att förbjuda cannabis rätt att hävda att det är fel, RNS och Olsson kanske ser på demokrati på annat sätt men det är synd att VK tillåter dem att oemotsagda få hävda det under skenet av någon form av ”fakta-artikel”.

Sammanfattningsvis: Det är problematiskt att kampanjerna från våra myndigheter är så bristfälliga och fulla av felaktigheter, det skapar inga bra förutsättningar för att hantera det stora samhällsproblem som ett problematiskt användande av droger är. Och det är än mer problematiskt att experter med ”rätt ideologiskt utgångspunkt” anlitas trots att deras budskap vid en närmare granskning är snarare kontraproduktiva än minskar problemen. Våra myndigheter borde stanna upp och tänka till lite mer och sedan göra om och göra rätt om de verkligen anser att cannabisanvändningen borde minskas.

Och, utifrån ovanstående måste nog detta var en av förra årets mest märkliga tweets:

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

7 reaktion på “Kampanjer mot cannabis över hela landet”

 1. Obegripligt att Thomas Lundqvist och framförallt Pelle Olsson inte inser att dom flesta ungdomar som bara har lite nyfikenhet och kunskap står bakom ett hörn och håller på att skratta ihjäl sig åt dessa clowner, pelle olssons 8 myter är verkligen så sämst att jag frågar mig om han verkligen var drogfri då han skrev dom.

  Cannabis är en drog, kan och bör kategoriseras som lätt, men cannabis är ändå inte ofarligt, för mig är det verkligen det ultimata fly från livet i en soffa-drogen, jag får inget gjort, jag bryr mig inte och allt faller i bitar runt om mig, dessutom tycker jag inte den är ett dugg kul. Hade det inte varit så spännande med cannabis en gång i tiden så hade jag troligen aldrig fastnat i missbruk/överkonsumtion av cannabis.
  Men sånt kan inte clownerna utan röd näsa förstå, i deras värld så är alla ungdomars högsta önskan att röka hasch, helst varje dag hela tiden o.s.v.

  Hasch som inte ens är speciellt kul som rusmedel, som sömnmedel och som rogivande så fungerar det, men det finns bättre alternativ än cannabis för sånt om det är i terapeutiskt syfte.

  Så om clownerna skulle sluta prata/föreläsa/varna/skrämma om cannabis så skulle spänningen runt drogen minska, och därmed troligen även andelen som provar hasch, dom med ”fel” gener och taskiga förhållanden kommer fastna i missbruk oavsett vad som sägs om hasch eller annan narkotika.
  Prova åka runt och föreläsa om att vi måste satsa på dom som har det sämst, den sociala biten, den bit som kostar massa pengar……….. Nähä, inget intresse? Helt plötsligt så blev det ointressant att arbeta förebyggande inom narkotikaområdet.

  Bra skrivet Magnus, som vanligt alltså 🙂

  //Mats R

  1. Samhället gör det för enkelt för sig genom nuvarande angreppssätt, dessutom är det stor risk att dessa aktiviteter gör mer skada än nytta och det är inte särskilt bra…

 2. Visst är det tragiskt med politiker som förklarar ”noll-tolerans” och önskar intensifiera förföljelsen och bekämpningen av en minoritet av sina egna medborgare.
  Absurt är det visst i förhållande till andra droger men än mer i förhållande till andra aktiviteter. Ta till exempel Ishockey. Detta sponsras i hög grad av samhället, med dyra anläggningar, aktiva proffs får betalt och sponsras av näringslivet. Det har hög risk och mycket skador, både fysiska och i ger i förlängningen av hjärnskakningar fler psykiska problem än någonsin cannabis. Unga uppmuntras att delta i denna aktivitet som visar på tv med jublande arenor när vuxna män pucklar på varandra. Samma näringsliv avskedar och drogtestar, samma samhälle utför systematiska trakasserier av cannabisbrukare. En annan sak är trafiken. Den dödar och skadar både människor och vilt. Den vill vi ha kvar för att den ”ger oss möjligheter”. Cannabis ger också otroliga möjligheter, men skall inte regleras utan helt förbjudas.
  Det är inte svårt att förstå att cannabisrökare kan drabbas av panik och känner sig förföljda. Deras respekt för ett samhälle som resonerar så här försvinner snabbt och byts till misstänksamhet eller hat mot det samhälle som borde beskydda dem.
  Den globala kommissionen för drogpolicy rekommenderar entydigt en avkriminalisering av drogen. Söker man diskutera detta med Svenska auktoriteter möts man av myter och missförstånd, falska argument, förlöjligande, och helt ovidkommande saker.

 3. En högfärdsklubb… och ideologier har inte med det här att göra. Vad cannabis egentligen gör ryms inte i resonemanget. Det är bara en version för det offentliga rummet. Cannabis är inget rusmedel. Det gäller att ha vilja om man ska använda det och vad är det för klantskallar som tror att man inte behöver göra någonting själv?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *