Igen om cannabis och IQ-nivå

I augusti fick en studie som under lång tid följt drygt 1 000 ungdomar från Nya Zealand stor uppmärksamhet i media (SR, DN, SvT, SvD, BT, GP) och även jag skrev om det (sök på IQ eller Dunedin). Även lobbyistorganisationerna skrev en hel del om det (t ex Drugnews, IOGT). Det handlar om en nyhet om att ungdomar som använder cannabis regelbundet riskerar att få sänkt IQ-nivå och där svagheter noterades kring slutsatserna, men där resultatet om en eventuellt förhöjd risk blev till en sanning att så var det, något som nått en omfattande spridning bland verksamma inom missbruksområdet (som t ex inom föreläsningsbranschen där Pelle Olsson är en ofta anlitad föreläsare om cannabis, eller hos professor Fred Nyberg vid Uppsala Universitet med deras oseriösa U-Fold, och Nyberg fick t om figurera i Dalarnas Tidningar).

Göteborgs kommun gjorde t o m ett särskilt ”faktablad” (se rubriken ”Läs mer” under ”Cannabis sänker IQ”) om nyheten inom ramen för deras medverkan i projektet Trestad 2 som ska arbeta preventivt mot cannabisanvändning bland ungdomar (detta är dock exempel på hur man inte ska bedriva preventionsarbete om man vill ha effekt, men att arbeta vetenskapligt är inte prioriterat för Göteborgs kommun). Socialdemokraternas starke man i Umeå Lennart Holmlund (som jag skrivit om tidigare) var inte sen att haka på trenden på sin blogg.

Det är svårt att komma på någon nyhet inom området, mer än MDPV-kannibalen som fick större genomslag förra året. Men, så finns det ett stort men…

Jag skrev vid nyhetssläppet i augusti bland annat om att det fanns internationella kommentarer från forskarvärlden att det kunde finnas andra faktorer (som t ex depression och väldigt litet antal individer i studien som började med missbruk i tonåren) som inverkade på resultatet, och att den bild av resultatet som spreds i svenska media och från svenska lobbyorganisationer gav en ofullständig bild. Idag noterade jag en forskningsartikel från förra veckan där en forskare arbetat vidare med materialet från ovanstående studie, med bl a analyser som det verkade att forskarna bakom ursprungsartikeln inte gjort, och då framkommer något mycket intressant.

Det forskaren vid ett ekonomiskt forskningsinstitut har gjort är att föra in socioekonomiska faktorer i analysen, och den nya studien presenteras i samma tidskrift som ursprungsartikeln, den nya är f ö peer-reviewed av forskare vid Oxford University. Slutsatsen av den nya studien blir då:

A simulation of the confounding model reproduces the reported associations from the Dunedin cohort, suggesting that the causal effects estimated in Meier et al. are likely to be overestimates, and that the true effect could be zero.

Med andra ord, det kausala sambandet mellan cannabisanvändningen i tonåren och den minskning som uppmättes i IQ-resultaten försvinner och att en mer trolig förklaring kan vara socioekonomiska faktorer (fattigdom, koppling till skolgång och dess betydelse för IQ-utveckling etc). I argumentationen i artikeln för han även in andra forskningsstudier som skulle kunna styrka hans slutsats. Den nya slutsatsen får både stöd av andra som kritik från ursprungsartikelns författare som menar att de bl a gjort kontroller för socioeknonomiska faktorer (den norske forskaren menar i ett svar att de då måste visa dem i så fall så att analysen kan gå vidare om vad som egentligen är orsaken till den lilla minskning av IQ som noterades).

Värt att notera är också att den nya studiens slutsatser också ligger nära en annan ny studie som undersökt hjärnans tillväxt under tonåren (argumentationen handlar om att tonåringars hjärnor är särskilt sårbara eftersom hjärnan utvecklas under tonårstiden), där såväl alkoholanvändande tonåringar som cannabisanvändande tonåringar studerats och jämförts med ”icke-användare”. Slutsatsen av den studien var att ingen minskning i hjärnans volym kunde noteras för cannabisanvändarna, däremot för alkoholanvändarna. Cannabis.se har skrivit om detta redan för en vecka sedan.

Till sist, den oseriösa lobbyorganisationen RNS, som för övrigt sitter i styrelser för maktens centrum inom missbruksområdet hos såväl regeringen och minister Maria Larsson som ”faktaorganisationen” CAN, skrev så sent som den 20 december i sin årskrönika på hemsidan om ovanstående studie att ”Efter sommaren släpptes en undersökning gjord i Nya Zeeland och som sträcker sig över mycket lång tid, där man visar att de som börjat röka cannabis som tonåringar får sämre IQ som vuxna jämfört med icke-rökare.” vilket alltså troligen inte är helt sant. Men sanningen är väldigt sällan närvarande hos RNS (använd sökrutan och skriv in RNS så får du några exempel), låt mig gissa att man i årskrönikan för 2013 inte kommer att nämna ovanstående möjliga korrigering av den ursprungliga nyheten.

Sammanfattningsvis, oavsett vad så finns det finns stark anledning att för närvarande ifrågasätta såväl slutsatserna att cannabisanvändning minskar IQ-nivån som medias och lobbyorganisationernas agerande i frågan. De enkla och förmodat förtidiga slutsatser som dragits av den första artikeln är olyckliga på flera sätt.

För dig som tycker att djupare information inom missbruksområdet är viktigt, sprid gärna detta vidare och glöm inte att hänvisa hit för källan. Eller använd Twitter/Facebook-rekommendationen nedan!

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

3 reaktion på “Igen om cannabis och IQ-nivå”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *