Vad spelar fakta om Cannabis IQ-påverkan för roll?

Vad är det som gör att så många så gärna rapporterar bristfälligt och osakligt om missbruksområdet, och då i synnerhet narkotikaområdet? Handlar det om stigmatiseringen, där det inte är så viktigt att utgå från fakta och kunskap utifrån samhällets och medborgarnas syn på individerna? Handlar det om att området i första hand är utsatt för ett ideologiserat förhållningssätt där tro och ideologi är viktigare än vetande och fakta? Jag tror att dessa två är viktiga förklaringar.

Jag har kommit att tänka på problemställningen utifrån dels gårdagens nyhet om den Nya Zealändska studien om cannabis och IQ, och dels utifrån en av alla dessa politiker jag springer på i Twitter-flödet.

Jag börjar med det senare. I morgon ska sprututbyte avhandlas av fullmäktige i Eskilstuna, där har man ju tidigare agerat väldigt märkligt i frågan, och gjort det till en heder att vara osakliga i linje med den atmosfär som präglar staden (jag har bott där i 4 år så jag vet att samhället präglas av annat än kunskapsideal). En av dem som ska besluta och som enligt hans twitter kommer rösta nej till sprututbyte i morgon är Moderaternas Hans Gardelin. Han resonerade på twitter så här:

30

Av det kan vi alltså utläsa att Moderaten Gardelin är motståndare till sprututbytet eftersom man i Skåne har högre dödlighet bland narkomaner. Kanske menar Gardelin att man knarkar mer i Skåne pga sprututbytet, men det stämmer inte eftersom forskning visar att det inte finns något samband mellan missbrukets längd eller omfattning utifrån om det finns ett sprututbyte eller inte. Skåne har dock alltid, förmodligen pga geografi och kanske socioekonomi, varit känt för en relativt hög andel narkomaner. Dödsfall inom narkotikaområdet har bland annat med antalet individer med ett beroende, fördelningen av drogtyper som huvuddrog, tillgången till substitutionsbehandling att göra. Sprututbytets mål är att minska dödsfall bland narkomaner till följd av primärt HIV och sekundärt Hepatit C. De senaste årens statistik för detta är synliga i dessa två bilder:

31

Folkmängden i Skåne jämfört med Stockholm är 60%, även om den mest intressanta och relevanta jämförelsesiffran är antalet narkomaner är tyvärr svår att få fram. Vad det gäller dödligheten till följd av narkotika har Skåne de senaste tio åren legat mellan lite drygt 60% upp till 100% av Stockholms dödlighet, med en form av median runt 80%. Men eventuella spekulationer om kopplingen mellan ett sprututbyte och antalet missbrukare/antalet döda missbrukare är ovetenskaplig (se länk ovan), det intressanta är att sprututbytet uppenbart minskar risken för att en narkoman ska avlida i Hiv (samt även få för samhället kostsamma hälsoproblem till följd av HIV-smitta, och sekundärt få hälsoproblem/avlida till följd av Hepatit C), helt i linje med internationell forskning. Denna hälsofråga och rättvisefråga ska inte avgöras på osakliga nonsensargument, även om en politiker i Eskilstuna väljer att gå den vägen.

Lägre IQ av cannabisrökning?

33

Sedan cannabis och IQ-nivå. Många media (Sveriges Radio, Drugnews mm) var snabba att i rubrikform hävda att cannabis gav lägre IQ-nivå. Andra aktörer som t ex Riksförbundet Narkotikafritt samhälles RNS/WFAD-Linda var ute med samma budskap på Twitter:

34

Som bekant var det inte vad studien gav som resultat, utan att tonåringar som började röka cannabis tidigt, och i viss omfattning, visade en nedgång på upp 6-8 IQ-enheter. Det var inte en generell nedgång för cannabisanvändare, och det fanns ett antal reservationer som framgår om man läser studien i sin helhet. Studien visade även att forskarna inte kunde påvisa någon IQ-försämring för dem som startat efter 18 års ålder. Frågan är varför vissa aktörer då måste gå ut med osaklig information. Denna osakliga information blir till propaganda och kommer att användas som exempel på hur samhället sprider falsk information, det kommer inte gynna den så kallade preventionen utan är enbart ett exempel på hur dåligt vårt samhälle är på att hantera området, och hur ointresserade olika instanser är av att redogöra för korrekt fakta.

Jag påtalade för RNS-Linda att tweeten var felaktig, och fick till svar ”Våra resultat visar att det inte heller verkar göra någon skillnad att sluta använda drogen, säger Madeleine Meier.”. Det vill säga att RNS-Linda trodde att det var enbart den delen i tweeten som jag reagerade på. Men det stämmer att även det är ett felaktigt påstående om forskningen, i studien skriver man:

”Further, cessation of cannabis use did not fully restore neuropsychological functioning among adolescent-onset cannabis users.”

Det vill säga att för vissa av dem som började som tonåringar finns det skäl att anta att del av skadorna är bestående och inte går att reparera, vilket är något helt annat än det som påstås på RNS/WFADs twitterkanal.

Vidare kan man när man läser forskningsstudien notera att forskarna skriver att de inte kan fastslå att det finns ett bestämt kausalt samband, det kan finnas andra förklaringar än de som studien tagit upp, t ex det jag skrev om i gårdagens inlägg kring diskussion om betydelsen av ev depression.

Annat intressant som framkommer, är att:

1. De som hade använt cannabis då och då, men inte regelbundet, hade den högsta IQ-nivån vid samtliga mättillfällen (508 individer). Gruppen som aldrig använt cannabis bestod av 242 individer, och gruppen kom på andra plats i IQ-mätningen vid samtliga tillfällen. Därmed inte sagt att det är vetenskapligt belagt att cannabisrökare är smartare än cannabisnykterister, men media och andra aktörer borde akta sig för att använda slarviga rubriker som antyder att cannabisrökare är mindre smarta än andra.

2. Den grupp som hade den största IQ-minskningen, 6 IQ-enheter, hade fått diagnosen cannabisberoende vid minst 3 av studiens olika mättillfällen (18, 21, 26, 32, 38 års ålder), bestod av 38 individer. De som hade använt regelbundet vid 2 mättillfällen (36 individer) hade en mindre IQ-minskning än de om hade använt regelbundet vid 1 mättillfälle (47 individer). Det kanske finns skäl att göra om studien och försöka få lite fler respondenter i de olika grupperna, studien förefaller ha haft lite väl få individer i ursprungsgruppen.

Till slut, varför är det inte så viktigt att hålla sig till fakta och korrekt vetenskap när det gäller missbruksfrågorna? Borde inte det vara självklart rent allmänt och i synnerhet om vi ska diskutera allvarliga samhällsproblem?

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

En reaktion på “Vad spelar fakta om Cannabis IQ-påverkan för roll?”

  1. I Skåne är de våldsamma och lever under ett hårt kulturellt förtryck. Om IQ: De räknar bara med intellektet och testerna mäter inte intelligens. Cannabis utvecklar mer kvalitativa egenskaper och de förklaras av transcendentalismen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *