”Cannabis dubbelt så starkt”

”Cannabis har blivit dubbelt så starkt nu som på 1970-talet” påstår Sveriges Radio, Vetandets värld. Källan för detta påstående är självfallet FHI (sök gärna på FHI i bloggen för en uppfattning om kompetensnivån), SR skriver:

”De undersökningar och jämförelser som redovisas av Statens folkhälsoinstitut visar i grova drag att halterna fördubblats de senaste decennierna, om man jämför med cannabis på hippietiden”

Och så intervjuar man en forskare vid Uppsala Universitet, Fred Nyberg som påstår att vårt vetande om cannabis baserar sig på forskningsstudier som gjorts på individer som använde de påstått låga koncentrationerna av THC på 1970-talet. Och så kommer programledaren och Fred Nyberg överens om att vi måste ha annan forskning än materialet från 1970-talet, och att forskarvärlden har baserat sitt kunnande om cannabis på dessa inaktuella THC-halterna (t ex uttalanden om hur farligt cannabis är). Men frågan är om ovanstående stämmer…

Vetandets värld hävdar också att de vet att de inte funnit belägg för de påståenden som görs då och då om hur cannabisanvändningen ökar i Sverige, som källa anger de Folkhälsoinstitutet FHI (varför någon använder FHI som källa inom missbruksområdet övergår mitt förstånd, men så har jag ju följt området under många år till skillnad mot reportern vid Sveriges Radio). Det är utredaren Joakim Strandberg vid FHI som hävdar att de inte kan se någon statistiskt säkerställd ökning av vare sig användningen eller ungas attityder gentemot cannabis, med andra ord, de kampanjer som bl a FHI varit bakom de senaste åren är helt ogrundande och onödiga. Jag brukar såga FHI utifrån att de är inkompetenta, men det är ju rätt unikt att en myndighets egen personal går ut i media och sågar den egna myndigheten. FHIs nya förklaring till de senaste årens påståenden i media om att cannabisanvändningen ökar handlar enligt Joakim Strandberg om att polisbeslagen ökat för att polisen fått mer resurser. I övriga världen är man dock överens om att cannabisanvändningen ökar genuint, men det kan ju vara så att detta inte stämmer för Sverige och att vår narkotikapolitik är så framgångsrik att vi särskiljer oss och att det inte finns grund för den alarmism som ibland kommer om cannabis-utvecklingen.

Sveriges Radio påstår även att: ”Det är också stora skillnader i berusningshalten om man jämför marijuana och hasch (hasch är starkare).” Det stämmer inte, det är stora skillnader i berusningshalten inom olika marijuanavarianter och inom olika haschvarianter och sålunda mellan även hasch och marijuana, och det är olika skillnader på ruset mellan de olika varianterna. Sveriges Radios påstående är inte särskilt kunnigt eller initierat.

I övrigt påstår Vetandets värld att THC är det ”aktiva ämnet” i cannabis, vilket inte är sant eftersom det finns en mängd aktiva substanser i cannabis, korrekt är att THC är det huvudsakliga rusgivande ämnet i cannabis, men alltså inte det enda och olika varianter av cannabis har olika fördelning/koncentration av dessa psykoaktiva ämnen. Men varför skulle ett program kallat Vetandets värld stå för kunskap och vetande. Vetandets värld anger även FHIs skrift ”Skador av hasch och marijuana – en genomgång av vetenskapliga studier” som ett förslag på vidareläsning, de kanske skulle studera källhänvisningarna i den s k rapporten och ägna sig åt lite källkritik när man ser en del av de studier som ingår i den rapporten och fundera lite över vilka vetenskapliga rapporter som inte ingår i FHIs skrift. Källkritik är en inte oväsentlig del av vetenskapens värld, men det kanske inte Vetandets värld känner till, åtminstone gör inte tjänstemännen vid FHI det.

Enligt Joakim Strandberg är cannabis farligt, både för individen och samhället, och i det hänseendet har FHI-tjänstemannen rätt, det finns flera studier på det, här är ett resultat av det sammanlagda skadeperspektivet av båda dessa aspekter:

total

Här är exempel på individuella skador:

Och här är den relativa skadeverkan cannabis har på samhället:

sam

Läs mer här om ovanstående.

Och hur är det med styrkan och påståendet om att cannabis är dubbelt så starkt, EU har en särskild rapport om detta påstående, vilken kan laddas ner här, och en av slutsatserna är:

”Den naturliga variationen i THC-koncentration mellan och inom olika urval av marijuana eller hasch vid olika platser och olika tillfällen överstiger vida den långsiktiga förändringen som har skett i såväl Europa som USA”

En annan är att ”Det har alltid funnits urval som har haft en hög (THC- min not) styrka”.

Så frågan är varför inte Vetandets värld och Fred Nyberg vid U-Fold känner till det. Och vad det gäller att tolka vetenskapliga rapporter bör ju en god forskning ha med den aspekten att koncentrationen av det potentiellt skadliga ämnet man undersöker har en inverkan. Det kan knappast vara så att den forskning som våra experter använder sig för att uttala sig om skadeverkningar har bortsett från den aspekten, och om det är så är det anmärkningsvärt att de varit grund för vårt vetande.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “”Cannabis dubbelt så starkt””

 1. Apropå cannabis. Har du läst denna artikel/studie?

  ”Teenagers who smoke cannabis regularly could be permanently damaging the development of their brain and are likely to end up with significantly lower IQ scores than teenagers who do not use the illicit drug, a major study has found.”
  http://www.independent.co.uk/news/science/teen-cannabis-use-may-damage-brain-for-life-warns-major-study-8082533.html
  http://infam.antville.org/static/infam/files/pnas.pdf

  Det ska väl betonas att studien handlar om regelbundet bruk i tonåren, där ”regelbundet” i det här fallet definieras som minst en gång/vecka.

  Alltså, ytterligare en anledning att överväga en annan narkotikapolitik än den vi har idag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *