Om MDPV i riksdagen – en hyllning till inkompetensen och lobbyismen

Precis som för en vecka sedan var det narkotikadebatt i riksdagen idag. Precis som förra veckan var det en socialdemokratisk riksdagsledamot som ställde frågor till regeringen, men skillnaden var att när Hillevi Larsson förra veckan gjorde en mycket bra insats så var det mer av katastrofframträdande denna vecka.

Katastrofen heter Anna Wallén från Västerås. Katastofmässigt fick hon sällskap av Folkpartiets Gunnar Andrén, medan Maria Larsson hade turen att rent relativt dessa båda riksdagsledamöter framstå som skarp och klok (därmed inte sagt att hennes åsikter i debatten är särskilt kloka, notera ordet ”relativt”…).

Anna Wallén, bild från S hemsida "Riksdagsgruppen"; fotograf o rättigheter okända.
Anna Wallén, bild från S hemsida ”Riksdagsgruppen”; fotograf o rättigheter okända.

Det hela börjar med det som jag skrivit om så många gånger de senaste månaderna, MDPV. Och Anna Wallén är från Västerås där denna drog varit väldigt omskriven sedan i våras. Utanför Västerås i lilla Skinnskatteberg finns f ö en av landets lokalavdelningar till RNS, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, och i Västerås finns RNS ordförande, Per-Erik Lundberg.

Lundberg är inte bara ordf för RNS, han är även polis och dessutom narkotikapolis. Som sådan har han varit väldigt ofta förekommande i media, eller så är det som polisman. Det är lite svårt att veta när han framträder som polisman och uttalar sig om fakta och verklighet, och när han uttalar sig som narkotikapolitisk aktivist med åsikter, det är rätt ofta som sammanblandningen sker vilket märkligt nog inte verkar vara ett problem för Rikspolisstyrelsen. Och detta senare faktum har sin betydelse för dagens riksdagsdebatt.

Anna Wallén inleder med följande interpellationen:

”Den livsfarliga drogen MDPV sprider sig snabbt bland missbrukare och unga vuxna i åldern 18–25 år i Västerås. Drogen är starkt beroendeframkallande och ger svår abstinens. MDPV är överlägset överrepresenterat i att skapa personlighetsförändringar och vanföreställningar med paranoida inslag. idigare har sjukvården i Västerås tagit emot cirka en person i veckan påverkad av MDPV, i dag kommer i genomsnitt cirka tre personer per dag. Vissa av patienterna är på grund av drogpåverkan så hotfulla och våldsamma att ordningsvakt måste ingripa och hjälpa till. Det förekommer att personer har varit så svåra att behandla, i sina psykotiska tillstånd, att man har varit tvungen att söva ned dem och lägga in dem på intensivvårdsavdelningen. (…)

Polisen i Västerås ser starka kopplingar mellan straffsänkningarna i Högsta domstolen och det eskalerande missbruket av MDPV i Västerås.

Vad avser justitieministern att vidta för åtgärder med anledning av det enorma problemet med drogen MDPV?

Vad avser justitieministern att vidta för åtgärder för att få till en mera rättvisande och säker farlighetsbedömning av droger?”

Till att börja med kanske epitetet livsfarlig ska användas för de droger som används som de fakto skördar liv, det har förekommit enstaka dödsfall kopplade till MDPV men den panikstämning som målas upp av riksdagsledamoten har inte en förankring i verkligheten, och handlar förmodligen antingen om osaklig moralism eller felaktig information. Vad jag läst i media har vi inte haft mängder av MDPV-relaterade dödsfall…

Det rådde verkligen panikstämning i Västerås i slutet av våren och början av sommaren, och som sagt var så förekom Lundberg ofta i media (som polis och inte som RNS-ordförande tyvärr eftersom det hade hjälp personer att tolka budskapet som ett inlägg från den organisation som förespråkar allt hårdare tag mot narkomaner). I maj gick Staffan Jansson, Socialdemokratisk lokalpolitiker, ut i media och påstod ”Man kan dö av det här missbruket ganska snabbt (…) Den skadar hjärnan så att man får livshotande och bestående men av själva drogen” samt att kommunen, socialtjänsten och polisen skulle starta en särskild klinik mot detta missbruk. Notera att beskrivningarna av drogen ovan är långt ifrån så som användare och många professionella beskriver drogen (påståendena är alltså inte sanna). I juli gick han ut i media igen och tog tillbaka förslaget, paniken hade lagt sig. Och det var inte särskilt många som hade svårt att hantera ruset längre. Enligt artikeln var det då ”något fall per vecka” (varför detta sker kan jag skriva särskilt om vid något tillfälle, det går att förstå om man kan dessa droger), något helt annat än vad som alltså påstås av riksdagsledamoten Anna Wallén ovan som talar om flera fall per dag. Anna Wallén påstår även att individerna blir våldsamma, något som inte heller är särskilt vanlig beskrivning och inte särskilt karaktäristiskt för drogen, men som mycket väl kan vara ett resultat av hur omgivningen agerat…

Debatten inleds sedan med att Maria Larsson (KD) svarar på ovanstående;

Maria Larsson svarar att man som regering gör mycket mot narkotikamissbruket (vilket inte är sant), och att man särskilt gjort mycket mot nätdroger (dit MDPV räknas). Med andra ord, det vanliga budskapet ”allt är bra” gäller. Maria Larsson berörde även vad som hänt i de domslut som Anna Wallén kritiserar, nämligen att HD bestämt att individer som är i rättegång för narkotikabrott ska behandlas lika rättssäkert som när det gäller andra brott samt att straffen måste ha en annan koppling än tidigare till vetenskapliga resultat. Särskilt det senare kritiserade Anna Wallén i sitt sista anförande, förmodligen för att avsluta debatten med att markera att vetenskap är ingenting som hon är intresserad av (därmed är alla hinder för att ansöka om medlemskap i RNS uppfyllda).

Anna Wallén svarade på Maria Larssons anförande att hon minsann hade många oroliga som hörde av sig till henne och att hon umgåtts/studerat polisens arbete i Västerås flera gånger (man kan ju undra vem som Anna tillbringat tid med… det finns så effektivt för en lobbyist som att umgås intensivt med våra makthavare), och det är klart att piskar man upp en panikstämning ger det resultat. Och så upprepade Anna Wallén att polisen kopplade samman att MDPV och Amfetamin likställs skademässigt och straffrättsligt med den ökning som skett, men att det sambandet finns saknar helt annan källa en polisen i Västerås (och RNS-ordförande, en förening som alltid har ropat på hårdare straff för såväl narkotikahandel som narkotikamissbrukare). Det finns ingen forskning på sambandet, det finns ingen vetenskap, men för Anna Wallén är inte fakta och vetenskap det viktiga…

Efter Anna Walléns anförande begärde Folkpartiets Gunnar Andrén ordet. Han inledde med att försiktigt försöka uttala drogen som debatterades och så filosoferade han lite kring behovet av att motverka ”idealisering” av missbruk (Gunnar och jag lever nog i olika världar om han tror att samhället idealiserar missbruk). Sedan gick han över till att angripa de ekonomiska intressen som låg bakom narkotikahanteringen, det är lite oväntat att höra indirekt argumentation för legalisering från riksdagens talarstol. Ingenting skulle slå undan benen för dessa ”intressen” mer än en legalisering, men det finns andra vägar att gå om man vill komma åt missbruksproblemet, även om det vore intressant med mer belysning av just denna aspekt. Kanske kommer Gunnar Andrén skriva en motion om en utredning av legalisering som fortsättning på hans inlägg i dagens debatt. Lite komiskt var det dock att ingen av de andra två debattörerna brydde sig om det debattinlägg som Gunnar Andrén gjorde, kanske ville de inte ta debatten om det legaliseringsförslag som man måste tolka Andréns inlägg som.

I sitt nästa svar tog Maria Larsson upp att hon var glad och tacksamför för den osakliga panik som varit i Västerås, och det är klart, ska man bygga politik på moral och ”signaler” i stället för vetenskap och evidens så behövs den folkliga ”förankring” i okunskap som ägt rum i Västerås tack vare samarbetet mellan polis, politiker och media där. Maria Larsson ville också att ”kunskapen om farligheten skulle nå ut i alla led”, och det är ännu ett exempel på varför narkotikaproblematiken ökar. Metoden att prata om osakliga och felaktiga farligheter har prövats tidigare, tänk på samtalet om dödsdrogen cannabis, och när ungdomar som trots allt vågar prova sedan upptäcker att farligheten inte alls var den som ”samhället nått ut med” så uppstår en mycket farlig situation som i själva verket leder till mer missbruk än om saklig och nyanserad information hade spridits. Men våra svenska politiker och våra svenska narkotikaförebyggande tjänstemän förstår inte detta och har inte läst de forskningsstudier som finns just på det fenomenet. Det är mycket beklagligt, men det låter kanske bra det Maria Larsson säger i riksdagens talarstol, om man inte tänker efter eller känner till hur resultatet faktiskt blir.

Maria Larsson pratar om att tull och polis behövs i arbetet mot den ökande användningen av dessa nätdroger, och så lyfte hon fram att det även behövdes engagerade människor som Anna Wallén, dvs människor som hellre baserar sina åsikter och sina insatser på felaktiga föreställningar än kunskap och bästa praktik. Det är precis SÅ som användningen av droger byggs upp och ökar, genom att arbeta på det sätt som Maria Larsson förespråkade i riksdagens talarstol skapas förutsättningar för fortsatt lidande och ökande missbrukssiffror. Och Maria Larsson kommer vara lika förvånad framöver över siffrornas utveckling som hon varit hittills… Anna Wallén svarade att hon tyckte att denna osakliga mobilisering i Västmanland var mycket bra och kraftfull, så nu vet alla föräldrar i Västerås som i framtiden som kommer att få barn som missbrukar MDPV vem som har haft en del i att det blivit så (även om Anna Wallén hade ett annat syfte med sina påståenden, nämligen att skrämma bort testandet).

Anna Wallén passade också på att anknyta till RNS förklaringsmodell om som jag skrev om i förra veckan, det verkar ha varit väldigt lyckosamt för lobbyorganisationen RNS att träffa på en så naiv och oinsatt riksdagsledamot som Anna Wallén, det är inte så ofta en lobbyorganisation får sina åsikter framförda från riksdagens talarstol. Anna Wallén hävdade vidare att ”HDs syn att enskilt bruk ska straffas mildare hindrar inte att nya personer introduceras för droger”, nu är det ju inte det HD hävdat eftersom domarna som diskuteras inte rör ringa narkotikabrott eller narkotikabrott utan grova, men kanske ska man inte kräva att en riksdagsledamot som sitter i justitieutskottet har koll på de lagar som finns och de domslut som hon själv kritiserar.

På uppmaningen från Anna Wallén att Maria Larsson skulle prata om huruvida hon tyckte HDs domar om farligheten var bra eller inte så svarade Maria Larsson, klockrent, att det inte ingick i hennes kompetens att uttala sig om farligheter (hon lyssnar alltså inte lika okritiskt på lobbyister som vissa andra gör….).

Sedan vad det gäller de hårdare straff som Anna Wallén efterfrågar kan jag hänvisa till Amnesty International som skriver, i samband med en förmodad och fruktad kommande avrättning av en individ dömd till döden för narkotikabrott,

”The vast majority of executions in Iran in recent years have been for drug-related offences, despite there being no clear evidence that the death penalty serves as an effective deterrent against such offences – the country has one of the highest rates of drug addiction in world.” (min fetstilning)

Det om något borde vara ett bra exempel på att den väg med hårdare och hårdare straff som Anna Wallén (och RNS) vill propagera för är en beprövad väg – DEN FUNGERAR INTE!

Det som inte heller fungerar är vårt krig mot narkotikan, för det är precis som Anna Wallén sa i talarstolen, det finns ingen/få som inte vet var man kan få tag på droger. Trots alla polisinsatser, trots alla tullinsatser, trots världens strängaste lagstiftning mot MDPV är det enligt Anna Wallén ingen som inte vet var man får tag på det. Lösningen är inte att gå dit Anna Wallén kanske vill, åt Irans håll, utan mot mer vetenskap och mer evidensbaserat förebyggande arbete (och självfallet har jag varit i kontakt med Västerås, både spontant och med sedanliga jobbansökningar, men man arbetar hellre inkompetens än kompetent även där så jag förstår att mina tjänster inte är efterfrågade. Häpp.)

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “Om MDPV i riksdagen – en hyllning till inkompetensen och lobbyismen”

 1. Bästa bloggläsare!
  Magnus Callmyr gillar inte mitt inlägg i riksdagen mot narkotikabruket den 23 aug. Det är i sin ordning. I Sverige får man tycka vad man vill.
  Men att tolka mitt inlägg som att jag skulle vara för legalisering av narkotika är inte bara fel, det visar bara att herr Callmyr inte lyssnade på vad jag anförde.
  Herr Callmyrs kommentar blir därefter: Sanslös.
  Jag noterar dock att herr Callmyr inte önskar angripa de ekonomiska intressen som står bakom narkotikapreparat av olika slag som ungdomar och andra tubbas att köpa och använda.
  Där har vi olika åsikter.
  Dessbättre.
  Gunnar Andrén
  riksdagsman (fp)
  24 aug 2012

  1. Gunnar, först ledsen att det tog ett tag innan kommentaren kom ut, hamnade i spamfiltret av någon konstig anledning som jag inte förstår. Iaf, svensk polis, och för den delen internationell polis, har länge arbetat med att försöka komma åt de ”ekonomiska intressen” som är inblandade i narkotikahandeln. Det har inte fungerat. Det som skulle fungera om det är viktigt att angripa de ekonomiska intressena är en legalisering och ett förstatligande av handeln, jag drog slutsatsen att Andrén verkade för politiska insatser som fungerar i stället för insatser som inte fungerar. Vad det gäller vad jag vill göra inom narkotikaområdet så handlar det i första hand om att minska skadeverkningar samt omfattningen på det destruktiva missbruket/beroendet, men jag skulle vara intresserad av en utredning av effekterna av en legalisering.

  2. Men snälla Gunnar Andrén, som förtroende vald politiker i Sveriges riksdag så kan man väl kräva lite läsförståelse och iallafall nån slags kunskap i narkotikafrågor.
   Jag blir allvarligt bekymrad över att du (medvetet eller omedvetet) inte lyckas läsa och förstå vad Magnus skriver, jag tycker också att en politiker i sveriges riksdag borde ha förståelse om sambandet mellan illegala droger och prissättning. Det är ju inte ovanligt att allians-politiker är hyfsat bra insatta i hur marknader fungerar, därför blir jag förvånad över att du inte lyckas se sambandet risker och priser, ju högre risker och straff är för att ”åka fast” och bli lagförd för (grovt) narkotikabrott desto högre vinst (inkomst) vid hanteringen av det illegala preparatet, jämför med s.k. högrisk-fonder så kanske du inser sambandet.
   Om man vill angripa det ekonomiska intresset så är det absolut mest effektiva att legalisera drogen, att angripa dom ekonomiska intressena med högre straff, hårdare kontroll o.s.v. kommer bara att driva upp priset på drogen, och i slutändan är det samhället som betalar, både genom ökade kostnader för tull, polis etc, men även via högre försäkringspremier då brottsligheten lär öka i samma takt som drogens pris ökar o.s.v.

   Det man skulle kunna göra är att först och främst följa förslagen som Gerhard Larsson visar i sin utredning, med en human vetenskaps-stödd narkotikapolitik så är chanserna stora att vi kan få ett minskat missbruk istället för tvärtom.
   Tyvärr så verkar Maria Larsson inte vara speciellt intresserad av detta, att hon påstår att det redan gjorts mycket till följd av missbruksutredningen är inget annat än en stor lögn.
   Här kan du göra en stor insats om du tycker att narkotika-politiken är viktig, försök påverka er (FP:s) riksdagsgrupp att verkligen sätta lite press på ansvarig minister Maria Larsson vad gäller genomförandet av missbruksutredningens slutsatser.

   Din lilla notering om att Hr Callmyr inte önskar angripa dom ekonomiska intressena är låg om den kan jag skriva mycket, men jag nöjer mig med att påpeka att den kunskap Magnus har i dessa frågor är många hundra gånger större än vad du troligen någonsin kommer inneha, dock så kan det inte krävas av nån politiker att inneha en så stor kunskap som Magnus i ett så smalt område som detta är, men det verkar ju då ganska dumt att angripa människor med kunskap, klart mycket smartare att ställa frågor och visa intresse för att lära sig litegrann.

   M.v.h. Mats R

  3. ”Men att tolka mitt inlägg som att jag skulle vara för legalisering av narkotika är inte bara fel, det visar bara att herr Callmyr inte lyssnade på vad jag anförde.”

   Inte att du är för, men att du på din post borde vara smart nog att räkna ut att vara det. Men du verkar inte vara nåt av det. Dessvärre.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *