Drogundersökningar, t ex CAN:s skolundersökningar

Som tillägg till DNs artikel om att 51% av danskarna är för en legalisering av cannabis finns en webbfråga till DNs läsare om samma sak i Sverige (just nu har 12 115 röstat och 60% är för en legalisering, 12% är för en legalisering för medicinskt bruk och 28% är emot).

Denna undersökning diskuteras just nu i Facebook-gruppen ”Centrum för Narkotikavetenskap”, och i diskussionsfältet framkommer något intressant som har koppling till den kritik som jag tidigare riktat mot de undersökningar som är mest förekommande citerade i den svenska narkotikadebatten, de s k skolundersökningarna från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

40

I det rödmarkerade fältet framkommer det som jag misstänkt kunnat påverka svaren, dvs rädslan för dem som fyller i enkäten att det skulle kunna få negativa konsekvenser om de svarat sanningsenligt.

Oavsett om det hänt som skrivs i det inringade fältet, eller om det enbart är rykten, så lär det ha inverkan på resultaten som presenteras i dessa skolundersökningar om narkotikavanor. Så våra politiker och tjänstemän kanske inte ska basera så mycket av sina uttalanden och göranden på dessa…

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “Drogundersökningar, t ex CAN:s skolundersökningar”

  1. Jag har alltid ställt mig den frågan med, ang hur ärliga är de som svarar på undersökningarna?.
    Har alltid förundrats att sådant material väger så tungt i statistiken.

    Man behöver inte vara raketforskare direkt för att se att något är allvarligt vajsing med hela narkotikapolitiken.

    Guldstjärna för ditt arbete en en gång Magnus.

    1. Hehe! Tack för guldet! Ja, visst är det märkligt att det är just dessa undersökningar som Maria Larsson använder som försvar för vår narkotikapolitik. Alla undersökningar och alla nyheter som visar på dels det problematiska bruket och dels dödsfallen, de tillmäter hon inte särskilt stor trovärdighet. Däremot dessa undersökningar där tonåringar utsätts för/riskerar utsättas för/tror sig utsättas för repressalier, dem tror alla politiker på (när det passar den förda politiken). Suck.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *