Det Bill Clinton, Alyona och Nga kan lära oss om narkotikapolitik

Bill Clinton höll för drygt en vecka sedan ett tal under avslutningen av den stora internationella konferensen om hur vi bäst kan hantera problematiken kring HIV/AIDS. Clinton lyfte bland annat upp att vi måste börja hantera narkotikaproblemet som en hälsofråga i stället för en juridisk fråga (apropå den senaste debatten i Sverige där en del efterfrågar hårda och hårdare straff).

Clinton lyfte även fram denna debattartikel med rubriken att det går inte att få slut på AIDS-problematiken förrän War on drugs/Kriget mot narkotikan avslutas, och förrän vi slutar att motarbeta harm reduction-insatser som sprututbyte t ex. Därmed ställer sig även Bill Clinton bakom kritiken mot vår nuvarande narkotikapolitik. Se hela talet här:

I samband med konferensen släpptes även en video om Alyona och Nga, den visar på hur dessa arbetar för att hantera tillvaron och komma ifrån ett destruktivt liv. Alyona berättar om ett sprututbyte i Ukraina, och Nga om ett metadonprogram i Vietnam, båda exempel på de nödvändiga harm reduction-program som behövs inte bara i kampen mot HIV/AIDS utan även i kampen mot färre människor i ett destruktivt missbrukarliv, med alla de problem för individerna själva och samhället i stort som alternativet till dessa insatser innebär.

Videon med Alyona och Nga har titeln ”Någons mamma, någons bror”, och det är precis det som det handlar om. De som behöver hjälp som fungerar är någons mamma och någons bror, precis som det kan handla om din pappa eller din syster. Att vi vägrar dem bästa möjliga vård och stöd är inte förenligt med en human och modern civilisation.

Ovanstående är exempel på att hitta metoder som fungerar och förbättrar för alla parter, i stället för att naivt och verkningslöst ropa på ett narkotikafritt samhälle som vissa andra gör. Det är exempel på åt vilket håll vår narkotikapolitik måste röra sig, och något helt annat än det som t ex dagens ledare i Nerikes Allehanda propagerar för, fortsatt krig mot själva drogerna. Som i fallet med Nga kommer det alltid vara någon som kommer i kontakt med opium och vill testa (byt ut opium mot vilken drog som helst, och Nga mot vilken individ som helst), det går aldrig att utrota alla opiumplantor (byt ut opium mot vilket narkotiskt preparat som helst). Det enda vi kan göra är att förhålla oss till det på bästa sätt, och det är dags att sluta slösa energi på det vi vet inte fungerar.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *