Hönan eller ägget: om Socialstyrelsen

Jag har skrivit, men inte fullbordat, en C-uppsats om Socialstyrelsens riktlinjer för missbruksvården. Jag använde mig av metoden diskursanalys för att hitta mönster i hur Socialstyrelsen ger mening till begreppen missbruk, beroende och ”individen i detta sammanhang”. Jag fann en del intressanta saker, saker som jag menar, utan att förhäva mig allt för mycket, att i C-uppsatsen finns några av de ledtrådar vi behöver för att förstå varför samhället har svårt att komma tillrätta med missbruksproblematiken. Någon dag när jag får finansiell möjlighet ska jag nog slutföra den där uppsatsen…

Idag har Socialstyrelsen gått ut med en rapport om ”våra unga”, individer under 25 år, och deras psykiska ohälsa. Man skulle kunna tro att media skulle ge detta material uppmärksamhet, men det är en allt för seriös och allt för viktig samhällsskildring för att våra journalister ska orka och ha förmåga att behandla materialet, så det blev några meningar kopierade från TT i SvD och DN som båda vill ta på sig ledartröjan inom svensk journalistik.

Sveriges radio skrev lite mer från Socialstyrelsens pressmeddelande. I deras rapportering finns meningen ”I den slutna psykiatriska vården har nästan hälften av männen störningar som är orsakade av missbruk.” som härstammar från Socialstyrelsens pressrelease där det skrivs:

”Många av kvinnorna vårdas för personlighetsstörningar medan männen i hög utsträckning vårdas för psykiska störningar och beteendestörningar som är orsakade av beroendeframkallande medel som alkohol och narkotika.” (min kursivering)

Studerar man själva rapporten (PDF) går det att hitta källorna bakom detta, läkarnas klassificeringar enligt ICD-10. Eftersom jag inte är läkare vet jag inte hur denna klassificering går till, men det intressanta är, vilket också syns i min C-uppsats, att man är inte intresserad i missbrukarvården att fundera över vad som orsakar ett intag av ”beroendeframkallande medel som alkohol och narkotika”. Allting kretsar kring själva substansen i sig, det är den som definierar ett missbruk, vilket bland annat gör att den som följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruksvården (och det är det masspsykos i såväl offentlig som privat missbrukarvård att hävda att man gör, att man sedan väljer bort delar när det passar en som t ex privata tolvstegshem som hävdar att de följer riktlinjerna för narkotikaberoende individer när riktlinjerna inte rekommenderar denna metod för narkotikaberoende det är en annan sak…) får ett problem att fånga så ”enkla saker” som spelberoende eftersom det är ”utdefinierat” som beroende av Socialstyrelsens riktlinjer.

Frågan utifrån dagens rapport är alltså, är det verkligen säkert att substanserna i sig orsakade de ”Psykiska störningar och beteendestörningar ” som rapporten påstår (sid 19)? Frågeställningen om substansanvändningen i sig är en lösning på en tidigvarande problematik gås förbi, allt fokus ligger på preparaten. Det är preparaten som definierar missbruk (i Socialstyrelsens riktlinjer, enligt min uppsats), det är preparaten som orsakar störningar. Så kan det självfallet vara, men samtalet om det är något i vårt samhälle som leder till missbruk uteblir när man definierar problematiken utifrån substansen. Det är som jag ser det ett fundamentalt fel i vår diskussion om missbruksproblem och lösningen på problemet, vi ser inte bortom preparaten.

En slutsats av dagens rapport skulle kunna vara att ta bort dessa substanser som orsakar psykisk ohälsa, om man nu tror att det är preparaten som orsakar ohälsan, helt i linje med samhällets ”War on drugs”. En annan slutsats är att i ett samhällsperspektiv och i ett politiskt perspektiv tala mer om frågeställningen om det finns andra förklaringar till ohälsan och att substanserna är själva lösningen. Det blir en betydligt svårare diskussion än den enkla ”war on drugs”, så självfallet ligger det mångas intresse att föra den enkla diskussionen, men jag tror inte att det är rätt väg att gå. Fast jag verkar rätt ensam i den föreställningen…

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *