Folkhälsostämman 2012

Just nu pågår Folkhälsostämman 2012 i Stockholm. Det är ett arrangemang av Folkhälsoinstitutet, FHI. Syftet är att man ska ”diskutera hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete på nationell, regional och lokal nivå”. I det ingår självfallet missbruk, märkligt nog nämnde inte ansvarig minister för folkhälsoarbetet, Göran Hägglund (KD), det i sitt inledningstal. Men när jag frågade honom om det på twitter så svarade han:

”Hela talet handlar om hur vi bör angripa folkhälsoproblem där missbruk förstås är en betydande del.”

Och så är det ju, inte minst med tanke på att missbruksproblemen ökar som allt fler rapporterat om den senaste tiden.

På stämman finns det flera programpunkter om missbruksproblematik. En handlar om att regeringens ansvariga ”ämnesråd” Maria Renström berättar om regeringens ANDT-strategi under rubriken ”Från ord till handling”, en något märklig och missanpassad rubrik kan det ju tyckas eftersom det saknas en del resultat i det arbetet som jag tidigare skrivit om. Men jag känner till att regeringen omformulerat sin strategi, även om sammansättningen av deras rådgivare kan ifrågasättas.

En annan programpunkt ställer den relevanta och intressanta frågan ”Vidtar Sverige de mest effektiva åtgärderna inom ANDT-området?”. Här finns ju upplägget till en mycket intressant diskussion, men, men, men, sedan ser jag vilka regeringens myndighet FHI bjudit in för att diskutera detta. De som diskuterar är:

Ewy Thörnqvist, Tankesmedjan Tobaksfakta, Sara Heine, IOGT-NTO, Per Johansson, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, Leena Haraké, KSAN.

Tobaksfakta är en organisation mot rökning. KSAN är som jag tidigare skrivit om ”Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor”, där nykterhetsorganisationen IOGT-NTO bland annat innehar 1e vice ordförande-posten. Och så var de andra två deltagarna representanter för de repressiva och moralistiska organisationerna IOGT och RNS. Och 3 av de fyra debattörerna sitter i regeringens ANDT-råd, så med andra ord ska man diskutera sig själva om man gör rätt saker. Låt mig gissa att slutsatsen blir ”allt är gott”… Det brukar bli så om ja-sägare pratar med ja-sägare. Och inte brukar det bli särskilt intressant och givande heller.

Den tredje punkten avhandlar en lysande raket inom svenskt folkhälso-/förebyggande arbete, Håkan Fransson från Öckerö, som driver tesen ”Alla överens” (vilket också är ett projekt som stöttas med miljoner från FHI) där tanken är att man ska utrota utrota ungdomsmissbruk genom att alla vuxna kommer överens om det. Det har fungerat bra i Öckerö, Sveriges 287 största kommun av 290, vilket stämman kommer få ta del av. Sedan ska man säkert gå vidare till hela Sverige och så har vi inget missbruk längre. Håkan Fransson har jag sett på flera konferenser inom området, och jag gissar att han kommer att delta på fler (säkerligen Drogfokus i Norrköping i höst), och jag antar att många inom missbruksområdet (offentligt anställda tjänstmän alltså) tycker att detta är mycket spännande, själv tycker jag det är tragiskt att man fokuserar på detta.

Förutom ovanstående presenterades ett par alkoholförebyggande projekt, t ex en utvärdering av ett projekt som pågick i 25 kommuner 2009 och 2010, utvärdering av organisationen SMARTs kontrakt (ungdomar i åk 4-9 skriver kontrakt om att inte använda tobak/droger fram till och med skolavslutningen i nian) och utvärdering av projekt på högskolor mot alkoholdrickande.

Visst verkar forskarutvärderingarna intressanta, men, frågan är om det verkligen är särskilt klokt av folkhälsomyndigheten att hålla det strategiska och övergripande samtalet inom samma lilla krets av tyckare, det ger en känsla av inavel som jag inte tror är särskilt sund för området… Det ökande folkhälsoproblemet missbruk skulle tjäna på att ha en annan inramning tror jag.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *