Regeringens lobbypåverkade ANDT-råd

Det finns många saker som är märkliga med vår missbruks- och narkotikapolitik. En av de sakerna är egendomligt nog inte särskilt uppmärksammande. Regeringen har ett rådgivande organ kallat ANDT-rådet som styrs från Socialdepartementets/regeringens ANDT-sekretariat. Detta ANDT-sekretariat fungerar som en samordningsfunktion för regeringens alkohol- narkotika-, dopnings- och tobakspolitik.

ANDT-rådets uppgifter definieras på hemsidan som

”Rådet är rådgivare till regeringen i alkohol-, narkotika-, dopnings och tobaksfrågor. Rådet informerar regeringen bland annat om forsknings- och utredningsresultat med relevans för utformningen av politiken inom dessa områden.”

 

Detta låter ju förtroendeingivande, men det blir intressant när man studerar vilka som sitter i rådet. Forskningen är representerad av Stockholms Universitet (som har en hyfsad forskning inom problemområdet), Uppsala Universitet (som försöker ta ledartröjan inom svenska forskningen inom området, även om jag har haft synpunkter på detta och innerligt hoppas att så inte blir fallet), Karolinska institutet (ännu en medicinsk aspekt men av god kvalitet), Umeå Universitet (där pågår en del intressant forskning inom området) och Örebro Universitet.

Myndigheterna är representerade av Socialstyrelsen (där jag har många synpunkter på hur verksamheten inom området bedrivs), Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Tullverket, Kriminalvården, Skolverket, Läkemedelsverket, FHI (min syn på denna myndighet har framgått tidigare i bloggen, pajasmyndighet), Länsstyrelse och så Ungdomsstyrelsen.

Intresseorganisationer är representerade genom (och håll i er nu för nu blir det snart intressant): Riksidrottsförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN) och så Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) men framför allt IOGT-NTO samt Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS).

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har en styrelse där myndigheterna har 3 ledamöter, forskningen 3 ledamöter, personalen en och intresseorganisationerna 8 ledamöter. Intresseorganisationerna är KSAN (se ovan), Lions (hjälporganisation), Riksidrottsförbundet, Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF), Hela människan (kristen social organisation), Blå bandet (kristen helnykterhetsorganisation), Svenskar och Invandrade Mot Narkotika (Simon) och så IOGT-NTO. Bland suppleanterna finns IOGTs ungdomsorganisation, Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) och så RNS.

Så det är inte särskilt konstigt att regeringens alkohol- och narkotikapolitik har en repressiv inriktning när flertalet repressiva och moralistiskt grundade organisationer med IOGT-NTO och RNS i spetsen utgör en väsentlig del i det ”rådgivande organet”…

Och som vanligt finns det ingen representant med från dem som verkligen berörs, individer med risk-, missbruk eller beroende. Det är nog säkrast så om man ska bedriva politik som snarare ökar risken för fortsatt missbruk än tvärtom. Och är det någon som tror att detta ANDT-råd inte kommer ha inverkan på regeringens propositioner från Missbruksutredningen? Korruption behöver inte alltid handla om pengar och inte alltid vara något som sker ”i andra länder”, det kan lika gärna vara att osakliga intresseorganisationer tar sig in i maktens innersta, t ex i regeringens arbete.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

8 reaktion på “Regeringens lobbypåverkade ANDT-råd”

  1. Vad ska man säga, knappast förvånande iallafall.
    Sunt förnuft är ungefär lika vanligt som enhörningar vad gäller narkotikapolitiken.

    1. Nej, inte särskilt förvånande men lite anmärkningsvärt att just dessa organisationer som har stort inflytande över missbrukspolitiken. Det kan aldrig bli bra då…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *