• magnus.callmyr@gmail.com

Om journalister och missbruk, stigmatisering och diskriminering