Om journalister och missbruk, stigmatisering och diskriminering

Under en längre tid har jag funderat på allmänhetens uppfattning om missbruk och missbrukare, och i synnerhet individen med missbruks-/beroendeproblematik. Inte minst blev det aktuellt när jag hamnade i en liten twitterdebatt med politikern Fredrick Federley om hans farbror som gick bort i missbruk, Federley hävdade att farbrorn valde flaskan i stället för att prioritera honom och de andra släktingarna. Det är en bild som inte är allt för ovanlig bland anhöriga.

Få verkar fundera över om det verkligen är så sannolikt att en missbrukare väljer ett liv i missbrukets misär, det är det självklart inte. Ingen människa väljer att bli missbrukare, och mycket få människor väljer att leva kvar i missbruket, om de har fått redskap och möjlighet att bryta sitt missbruk. Men trots det lever denna bild kvar bland många, att missbruk handlar om val och att missbrukare antingen är för själviska eller för korkade att välja annorlunda.

Bilden av vem som är missbrukare och hur missbruk utvecklas var en av de sakerna som jag ville komma åt med min självbiografi, och mycket riktigt så kommenterade en del recensenter att min bok gav en annan bild än den gängse, t ex forskaren Björn Johnson. Så nog lyckades jag med mitt syfte, men det har också sin förklaring i att jag under min tid i tungt missbruk har mött så oerhört många olika människor med olika bakgrunder och olika förmågor.

Min uppfattning är att allmänhetens bild av missbrukare är att dessa är jobbiga, opålitliga, handlingssvaga, ointelligenta och tungt kriminella individer som inte klarar av att ta sig i kragen. Att bilden ser ut så är inte så konstigt, det är oftast så som olika parter (vissa lobbyorganisationer och massmedia) framställer det. Men för den som likt mig har umgåtts i dessa kretsar vet att en missbrukare kan vara allt från ”svagbegåvad strulputte” till supersmart domare (för att nämna två varianter som jag träffat på).

Det är problematiskt på flera sätt att den allmänna bilden av missbruk och missbrukare bygger på förutfattade meningar, fördomar, grundade dels i okunskap och dels i den rådande mediabilden. Detta leder både till stigmatisering och diskriminering, och är förmodligen även en av orsakerna till att problemet kan kvarstå på nuvarande nivå.

I en del länder finns det projekt som arbetar t ex med journalisters kunskap i frågorna. Naturligtvis finns inte detta i Sverige eftersom vi i ledande befattningar inte har några kompetenta individer inom missbruksrelaterade frågor. Det gör att vi har journalister som fokuserar på viss problematik i stället för att berätta hela spektrat av området, det gör att vi har journalister som kan skriva om individer med narkotikaproblem att narkotikan gjort att ”de valt att bli rånare, tjuvar, hälare och som drivit en av dem att våldta en 84-årig kvinna”. Det är fantastiskt att vi har journalister som tror att cannabismissbruk gör att man väljer att våldta en 84-åring, eller att det enbart handlar om att det är missbruket som leder till kriminalitet. Nu friskriver sig just denne journalist från att han tror att det enbart handlar om missbruket i sig, men inte desto mindre valde tidningen att fokusera på brottsligheten.

Och just fokus på brottslighet är oerhört vanligt i mediarapporteringen kring individer med missbruksproblem, trots att det är en minoritet av individer med missbruksproblem som tvingas finansiera sitt missbruk med brottslighet. Massmedia misslyckas kapitalt med att beskriva samhällsproblemet missbruk i sin helhet och på ett djupare plan, och vi har inte ens journalister som är intresserade av att problematisera detta och göra något åt det. Det är sorgligt, och det gör att allmänhetens bild fortsatt kommer att vara förvrängd och osann, och det gör att stigmatiseringen och den diskriminering av individer med missbruksproblem som följer i dess spår kommer att fortsätta. Men ingen vare sig kan eller vill ta tag i att debattera dessa frågor. Tyvärr.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *