WFAD: ”Avkriminalisering fungerar inte”

Jag läser en tweet från organisationen WFAD (en organisation kopplad till bl a IOGT och RNS som stöttas av Drottning Silvia) där de twittrar ut:

”Social acceptans ledde inte till större mognad bland användare, det uppmuntrade omogna användare att använda mer.

Det låter ju som en intressant forskningsstudie som visar på att avkriminalisering mm inte skulle fungera.

Och så följer en länk till vad man skulle kunna tro vara denna studie, men det är i stället en länk som går till en amerikansk debattör med kolumn i en engelsk tidning. Klickar man på länken får man veta att ”The war on drugs” behövs för att debattören själv besökt ett område i Los Angeles där man tillämpar ”Medicinsk marijuana” på ett sätt som påminner om en legalisering och avkriminalisering. Men vid krönikörens besök fanns det såväl kriminella gäng på Venice Beach som individer med ”ledsna röda ögon”, och det såldes även andra droger där på gatan. Det fanns fortfarande brottslighet som stölder och gängrelaterad våldsbrottslighet. Slutsatsen var att alternativet till ”The war on drugs” inte fungerade.

Krönikören fortsätter och berättar om att polisen i en stadsdel i London hade experimenterat med en tillåtande attityd till cannabis i början på 2000-talet. Och enligt krönikören hade det slutat i katastrof och polisen hade återgått till nolltolerans-politiken i linje med ”The war on drugs”. Igen slås fast att avkriminalisering fungerar inte, den illegala handeln upphör inte, narkotikaanvändarna har inte blivit mer ansvarstagande och den relaterade brottsligheten har inte upphört.

Krönikörens bakgrund är att han har en doktorsexamen, det innebär att han har presenterat en doktorsavhandling vid ett universitet och han arbetar idag vid Oxfords universitet. Man skulle alltså kunna tro att denne individ är väl bevandrad i hur man gör vetenskapliga utvärderingar och hur man inte kan bryta ut en liten del av en större fråga och avgöra den större frågan genom att göra ett nedslag i en liten del av den lilla frågan. Resonemanget i den länkade krönikan är så långt från vetenskaplig anknytning som man kan komma, det är på sin höjd anekdotiskt och kan enbart ses som utslag av den moralism som ligger långt ifrån att diskutera politiska förslag (som t ex avkriminalisering) på ett seriöst och trovärdigt sätt (t ex med hjälp av vetenskapliga studier).

Det är självfallet inte konstigt att WFAD sprider denna artikel vidare, det ligger inom ramen för deras syn på verkligheten och metodiken är lika ovetenskaplig som den som organisationerna WFAD, IOGT och RNS alltid föredrar att använda sig av. Detta förhållningssätt borde inte fungera år 2012 oavsett om man har en drottning som backar upp ens ovetenskapliga angreppssätt på svåra politiska frågor.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *