Vad är beroende? Om Eberhards bloggande

I förrgår noterade jag en intressant tweet från psykiater David Eberhard. Han skrev:

Eberhard syftade på den lilla debatt som varit efter denna studie (DN) där det talas om ett ”facebook-beroende”. Sedan fortsatte han bland annat med denna tweet, vilken för övrigt följdes upp med att han var anti sär skrivnings beroende.

Jag frågade honom vad som var hans definition på beroende och han svarade då att det var vad som framgår av DSM IV.

Så här definieras missbruk och beroende enligt denna diagnosmanual:

Missbruk

Minst ett av nedanstående ska vara uppfyllt inom loppet av en 12-månadersperiod:

 1. Att vid upprepade tillfällen ha använt en substans, så att man misslyckats med att klara av sina skyldigheter i hemmet, skolan eller arbetet.
 2. Att ha upprepat bruket i situationer där det medför stora risker för fysisk skada.
 3. Att vid upprepade tillfällen ha haft problem med rättvisan på grund av droger.
 4. Att ha fortsatt med användningen av drogen trots att det gett upphov till återkommande sociala problem till följd av effekterna.
 5. Att symtomen aldrig uppfyllt kraven för beroende av drogen enligt vad som krävs, se nedan.

Beroende

Minst tre av nedanstående ska vara uppfyllda inom loppet av en 12-månadersperiod

 1. Det sker toleransutveckling, dvs. antingen behov av en påtagligt ökande mängd för att få effekt eller minskad effekt vid ett fortsatt bruk.
 2. Det uppstår abstinenssymtom eller att bruket fortsätter för att undvika sådana symtom.
 3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än man tänkt sig från början.
 4. Man har ständigt en önskan att minska intaget.
 5. Drogbruket ägnas mycket tid.
 6. Drogbruket påverkar viktiga sociala aktiviteter.
 7. Drogbruket fortsätter trots kunskap om skadeeffekterna.

Att då byta ut drog mot Facebook ovan menar alltså Eberhard att det inte går, det går inte att använda sig av Facebook så att man fått problem med sin omgivning, spenderat mycket tid och önskat och försökt att minska tiden utan att lyckas. Jag tror nog att det finns en del som inte håller med om det, även om det kanske inte är så vanligt för Eberhard att fastna på Facebook eller i andra sociala medier.

I vilket fall som helst så skrev han ett blogginlägg kallat ”Arrogant bortförklaringsberoende”. I det framkommer att Eberhard inte heller ser spelande om pengar eller destruktivt sexliv som ett beroende, och fokus för hans kritik är att han anser att dessa beteenden kan/borde man ha kontroll över, vilket är mycket svårare med alkohol och narkotika menar Eberhard.

Han inte är helt tydlig med vad han menar kring kontrollen, han säger att det kanske inte går att kontrollera, ”man blir slav”, och samtidigt säger han ”Man kan alltså inte helt frånsäga sig ansvar för sitt beteende”. Resonemanget är motsägelsefullt, men budskapet är ändå att det är bara alkohol och narkotika som är beroenden.  Vad han grundar sina åsikter på framkommer inte, mer än att det alldeles uppenbarligen är hans normativa åsikt att man (ev.) borde kunna kontrollera med vem och hur man knullar, hur mycket man spelar bort osv. Det är ”substansbruk” som är beroende för Eberhard, punkt slut.

Jag vet inte hur kunnig Eberhard är på detta område, han är visserligen psykiater men det behöver ju inte innebära att man kan det man uttalar sig om. Eberhard ger heller ingen förklaring till hur han har kommit fram till att det bara är kemiska substanser som alkohol och narkotika som kan ge ovanstående DSM IV-problem. Inte heller förklarar han hur det kommer sig att enbart dessa substanser kan påverka belöningssystemet som ur ett biologiskt/medicinskt perspektiv är centralt för att förklara missbruk. Eftersom Eberhard är läkarutbildad borde han ju ha läst lite om hur belöningssystemet fungerar och vilken roll dopamin spelar för missbruk, och hur denna önskan att framkalla lust respektive önskan att undvika olust fungerar rent biokemiskt.

Förstår man den delen är det inte så svårt att överföra det till andra aktiviteter som påverkar lustkänslor, och inte heller att förstå att en hjärna kan vänja sig vid lustkänslor oavsett vad det är som framkallar detta. Och att man sedan givet en mer komplex social och psykologisk bild har svårt att hantera (”kontrollera”) detta behov av att känna lust/undvika olust. Det är vad beroende handlar om. Men något sånt resoemang för inte Eberhard. Han för enbart ett moraliserande resonemang. Han har åsikter som grundar sig på helt andra saker än förståelse för hur vårt belöningssystem fungerar. Det är bara att hoppas att Eberhard inte arbetar som psykiater där han kommer i kontakt med personer med beroendeproblem, oavsett om det handlar om beteenden eller kemiska substanser, en fördomsfull människa passar inte så bra i kontakt med denna grupp.

Att fördomsfulla läkare är problematiska i beroendevården har t ex en norsk studie visat, den förklarar varför det norska systemet som den svenska missbruksutredningen vill kopiera där mer ansvar för beroendevård överförs till landstingen och primärvården inte lyckats så väl.

Slutsaten i den forskningen var att det största problemet var läkarnas bemötande och fördomar (Källa: ”Barriers to Implementing Screening and Brief Interventions in General Practice: Findings from a Qualitative Study in Norway” av Peter Nygaard och Olaf G. Aasland). Och kanske handlar det om bristande kunskap om så simpla saker som vårt belöningssystem…

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *