• magnus.callmyr@gmail.com

Hässleholms socialtjänst inkompetent?

Hässleholms socialtjänst inkompetent?HEMSIDAN UNDER OMBYGGNAD (inkl städning bland gamla inlägg)


I Hässleholm kommun har det uppmärksammats att en individ med missbruks- och beroendeproblem inte får den vård som han anser att han behöver, en kvalificerad missbrukarvård. Personen i fråga har provat med kommunens öppenvård, och som allt för vanligt så har inte öppenvården fungerat.

Hans behov av kvalificerad missbrukarvård (behandlingshem) bekräftas av en psykiatriker, men socialtjänsten i Hässleholm menar att det räcker med deras öppenvård (som inte fungerat) och medicinering. Frågan är vad det är som gör att socialtjänstfolket i Hässleholm vet mer än specialister? Deras utbildning? Då skulle det vara intressant att se hur mycket kunskap de anställda vid socialtjänsten i Hässleholm har. För något verkar tokigt med deras kompetens.

På kommunens hemsida skriver man så här:

Vi anser att det finns en övertro på behandlingshemmens möjlighet att hjälpa folk att bli fria från sina missbruksproblem

Kommunen motiverar inte vad de grundar denna uppfattning på, man verkar bara anse, tycka, tro i Hässleholm. Några belägg för detta påstående lägger inte kommunen fram. Förutom i tidningen Norra Skåne där enhetschefen Merete Tillman uttalar sig:

Vi får ofta tillbaka folk i samma skick som vi skickat iväg dem till behandlingshem. Resultaten är alltså inte alltid så goda.

Och så är det ju ibland. Det finns en hel del dåliga behandlingshem där ute. Behandlingshem där personalen är dåligt utbildad och saknar adekvat kunskap om problematiken och vad som krävs för att bryta ett missbruk. Ett annat problem är att man eftersträvar korta och billiga placeringar där inte vården för ett så komplext problem som missbruk/beroende ges i tillräcklig omfattning. Men detta går att komma åt. Vägen för att komma åt det ligger inom kommunens påverksansmöjlighet. En kommun kan alltid göra goda upphandlingar där de ställer krav på behandlingshemmen vad det gäller kompetens och inriktning, behandlingsfilosofi mm. En kommun kan alltid prioritera att ge den vård som de är skyldiga att ge utifrån socialtjänstlagen, men då är de också tvingade att budgetera efter detta, allt handlar om vilja.

Så om nu socialarbetaren Merete Tillman inte tycker att hon får resultat i vården så beror det på att hon och hennes gäng varit inkompetenta och gjort dåliga upphandlingar. Gör om och gör rätt med andra ord, och se till att Torbjörn får den vård han behöver och har rätt till!

UPDATE: Merete är ute och cyklar igen i sin kritik av behandlingshemmen (NSK). Och hon visar uppenbara tecken på att inte ha förstått vad missbruksbehandling handlar om och hur den behöver bedrivas, resonemangen om hemmaplanslösningar strider mot vetenskapliga resultat och socialpsykologisk teori.

Dessutom verkar hon tro att behandlingshem handlar om att ”hålla sig nykter”. Behandlingshem handlar om behandling i en lugn och trygg miljö, dvs bearbetning av olika aspekter på såväl missbruk som underliggande orsaker, ev miljöterapi, kunskapsinhämtning, träning i de verktyg som behövs för att hantera tillvaron utan droger. Flera av dessa för missbruksfrihet väsentliga faktorer är det svårare för många att uppnå ”på hemmaplan”. Att sedan många behandlingshem inte fungerar/arbetar med detta på felaktigt sätt är en annan fråga, och något det borde ligga i Tillmans arbetsuppgifter att undvika…

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

0 reaktioner på ”Hässleholms socialtjänst inkompetent?

Karl-Rune MalmborgPublicerat den  9:22 f m - Mar 11, 2012

Tja! Intressant artikel, Vet inte varför Hässleholms-komun, har samma uppfattning,som nända psykiater?Kan de bero på,att de behanlings-hem och likn,väldigt sällan kan visa,siffror på hur många som nu inte återfallit i miss/bruk!? Utan att göra anspråk på att,jag vet mer om behanlings-hemmens,lyckade/misslyckade=klienter! Men en gissning är väl,något bättre en kriminal-vårdens
klienter! alltså 7och 8 av 10 återfaller i något/vad!
K-Rune.M

    MagnusPublicerat den  2:40 e m - Mar 11, 2012

    Visst är det som du säger många som återfaller, både från behandlingshem och från kriminalvården. Och det är en hel del problem med olika siffror från behandlingshemmen när de redovisar resultatet, har tänkt att skriva lite om det framöver. Och likartat är det för kommunernas (drogfria) öppenvård. Det finns som jag ser det i och för sig vägar runt det, om kommunerna jobbade annorlunda med missbrukarvården skulle det kunna se annorlunda ut. Men men…

    Det jag vänder mig allra mest emot är att Hässleholm i det här fallet går emot både psykiatern och killen som söker vård utan att ha något belägg för varför man gör det mer än att man tycker att det inte fungerar bra. Jag tycker att kommunen måste ha mycket mer på fötterna före de uttalar sig som det gör!

Mats RPublicerat den  9:06 e m - Mar 11, 2012

Herregud, kommunen får anse vad f-n den vill, om kommunen anser att det finns en övertro på nånting så är det ändå totalt oviktigt, eller det borde vara oviktigt iallafall.

Det viktiga är ju vad som fungerar, klientens motivation är oerhört viktig, och om klienten tror att en behandling på ett hem kommer att fungera så innebär det att klientens motivation till att genomföra en lyckad behandling ökar rejält jämfört med att låta klienten genomgå en öppenvårdsbehandling som han inte alls tror på.

Så det är vad klienten anser som är av intresse, inte vad kommunen anser.

//Mats R

    MagnusPublicerat den  10:00 e m - Mar 11, 2012

    Som vanligt är det pengar som är det avgörande, och då är uppenbarligen vissa socialarbetare angelägna om att göra sitt yttersta för att motverka vad en klient och en specialist anser är det bästa. Och det fungerar eftersom vi fortfarande saknar en organisation som arbetar för denna utsatta grupp. Tyvärr.

Varför granskas inte minister Maria Larsson hårdare? | Magnus Callmyr – om missbruk och beroendePublicerat den  5:17 e m - Mar 25, 2012

[…] detta har det blivit ingenting, t ex har jag bara för ett par veckor sedan skrivit om ett fall från Hässleholms kommun där socialchefen Merete Tillman agerar direkt emot detta […]

andes karlssonPublicerat den  8:22 e m - Mar 7, 2013

Hässleholms kommun behöver snarast en extern utredning rent allmänt. Toppstyrt, auktoritärt och en ”svettigt klämkäck Lutheranism” som ser allvarliga avvikelser i ett odrängaktigt beteende, t ex att ha egna åsikter inom något av de i vardagen dessvärre nödvändiga kollektiven.

Lämna ett meddelande