• magnus.callmyr@gmail.com

Nakken: Jaget och missbrukaren – Hur en missbrukarpersonlighet uppstår

Nakken: Jaget och missbrukaren – Hur en missbrukarpersonlighet uppstår

Under den gångna veckan har jag kommit i kontakt med boken ”Jaget och missbrukaren – hur en missbrukarpersonlighet uppstår” av Craig Nakken som är vanlig inom delar av missbruksvården, och då i synnerhet inom tolvstegsrörelsen.

Först fick jag en googling hit på missbrukspersonlighet, så jag måste ha skrivit om detta tidgare… Sedan hamnade jag på Attendo Individ och Familj Beroendevård som på hemsidan presenterar sin behandling med texten ”För att kunna erbjuda en så individuell och flexibel beroendevård som möjligt kombinerar vi tolvstegsprogrammet med Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten.” Och så till sist kom jag att diskutera ”okonventionella behandlingsmetoder” i ett sammanhang där jag kopplade till just denna teori. För det är en okonventionell metod.

Craig Nakkens teori om missbrukarpersonlighet, eller missbrukspersonlighet som en del säger, ibland förkortat MP i vardagssamtalet, är ingen vetenskaplig metod, den bygger inte på några vetenskapliga rön, och sålunda innehåller inte heller boken som är utgångspunkten för ”teorin” några källhänvisningar. Det finns alltså vare sig i boken eller där denna ”behandlingsfilosofi” tillämpas inga underbyggda slutsatser som kan härledas och som leder fram till denna teori om missbrukarpersonlighet, utan det handlar mer om gissningar förslag på en tolkning av hur missbruk uppstår. Inom psykologin/socialpsykologin där det ibland talas om personligheter har man också slagit fast att det finns ingen särskild missbrukarpersonlighet, däremot finns det vissa personlighetsdrag som oftare är kopplade till missbruk, men det är en annan sak.

Tankarna om missbrukarpersonligheten är dock populär inom tolvstegsrörelsen, och även inom en del utbildningar inom missbruksområdet (främst folkhögskolor, t ex landstingets i Gävleborg) samt, som exemplet Attendo visar, även inom vården av individer med missbruk- och beroendeproblem. Möjligtvis kan man likna det vid kvacksalveri då den vetenskapliga grunden saknas, men det finns ett stort empiriskt gillande och igenkännande av tankarna så det är inte givet att tankarna ska avfärdas. Min erfarenhet efter några år inom tolvstegsrörelsen under 00-talet är att många kan känna en skuld- och skamlättnad då jaget (den jag är) särskiljs från ”MP”.

Jag har många gånger hört återfall i missbruk förklaras som att detta från individen frånskilda ”MP” tog över (dvs att det då handlar om tankar kring personlighetsklyvning, men så är självfallet inte fallet rent kliniskt utan det ska nog mer förstås i termer av skuld/skam och/eller ett behov av att ha ett komplext skede lättfattligt förklarat). Det är på gott och ont, det är gott att skuld och skam kan lättas och ”lastas över på MP”, det är ont eftersom det försvårar att arbeta med mer konstruktiva metoder för att stå emot återfallssignaler/-lust.

Ovanstående bok inleds med en beskrivning av hur olika objekt (droger, beteenden) skapar önskad känslomässig förändring och missbruk förklaras med orden: ”Missbruk är en emotionell relation till ett objekt eller en händelse, och missbrukaren försöker tillfredsställa sina behov av intimitet genom denna relation”. Den första delen av meningen är en förenklad förklaring av vårt biologiska belöningssystem, den senare delen är nog att betrakta som en mer mytisk bild som är så populära att använda inom tolvstegsrörelsen. Den första delen är alltså vetenskaplig, den andra delen är mer av kvacksalveri. Nakken definierar sedan missbruk med orden ”Missbruk är en patologisk kärleks- och tillitsrelation till ett objekt eller en händelse”, och med det blir det än mindre vetenskapligt och än mer mytiskt/kvacksalveri, men Nakken gör en ”god” ansträngning genom ordet patologisk få in i definitionen att missbruk i sig är en sjukdom.

För att ytterligare erbjuda en ovetenskaplig förklaring går Nakken vidare och förklarar att en ”missbruksrelation” uppstår då en individ förväxlar intensitet med intimitet, det är det mytiska sättet att förklara processer i belöningssystemet och kanske varför inte alla är lika utsatta för dessa. Därefter fortsätter boken med att beskriva missbrukets stadier, som enligt Craig Nakken är tre. Det första steget är att ”personligheten blir varaktigt förändrad”, och varaktigt slås fast att det är ”för all framtid”, och det är inte bara missbrukarens personlighet som förändras så, utan även de anhörigas. Och den första delen av detta är att en ”uppkomsten av en missbrukarpersonlighet”, den utvecklas av en ”kontrollförlust på det emotionella planet”. Enligt Nakken tar denna missbrukarpersonlighet så gradvis över ”jaget”, och missbruk består av en kamp mellan MP och jaget, där MP ”segrar” och blir starkare genom dessa segrar.

Det andra steget i ett missbruk är enligt Nakken att livsstilen förändras, dvs beteendet att skaffa objektet har tagit över och enligt Nakken har individen förlorat kontrollen över beteendena. Till sist kommer det tredje stadiet enligt Nakken därför att ”missbruket är så framgångsrikt i sina försök att framkalla smärta, rädsla, skam, ensamhet och ilska”, och detta tredje steg kallas ”Livet bryter samman”. Boken avslutas sedan med hur tillfrisknandet sker, som kan sammanfattas som en populär variant av de tolv stegen.

Det är rätt märkligt att ovanstående ovetenskapliga tankar är en väsentlig del av den svenska missbrukarvården, och att denna ”teori” och detta synsätt präglar t ex vård som ges med tvång, en central plats för marknadsföringen av dessa teorier är t ex vid en enhet inom Statens Institutionsstyrelse (se denna PDF sid 15, eller här på Drogportalen), en annan är den landstingsdrivna Forsa folkhögskola där han och hans bok är central i utbildningen till drogterapeuter,  ytterligare en utbildning som använder boken som undervisningsmaterial är Örebro läns landstings Fellingsbro folkhögskola och deras utbildning till behandlingspedagog och så finns han med som föreläsare vid Högskolan i Gävle.

Jag vet inte om jag tycker det är mest anmärkningsvärt att dessa teorier används vid tvångsvård eller t ex Attendos beroendevård dit kommuner skickar vårdsökande, eller om det är det faktum att minst en av utbildningsinstanserna för landets drogterapeuter (som arbetar inom vården över hela landet) använder sig av denna teori. Hur trevlig förklaringsmodellen än kan kännas, så är den helt utan vetenskaplig grund och frågan är om inte den gör mer skada än nytta för de som söker vård även om den har en (skuld/skam-) lindrande funktion för den enskilde missbrukaren. Det är som jag ser det bättre om vi vårdar individer med problem med metoder som har bevisade effekter och står på solida vetenskapliga grunder. Det känns mer etiskt korrekt så.

Boken säljs bland annat hos Adlibris och Bokus.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

9 reaktioner på ”Nakken: Jaget och missbrukaren – Hur en missbrukarpersonlighet uppstår

Vad är kvalitet i missbrukarvård? | Magnus Callmyr – om missbruk och beroendePublicerat den  12:48 f m - Jul 17, 2012

[…] metod, och dessutom lägger man till ovetenskapliga metoder från Craig Nakken, som jag skrivit om tidigare, det inger inte särskilt stort förtroende. Och även Attendo har på hemsidan ett avsnitt om […]

Anne JohannesdotterPublicerat den  6:13 f m - Jan 29, 2013

Läsvärd bok. Eget arbete recension,referat, Uppgifter Forsa folkhögsskola, nyansakademin ursprunget roten efter det onda visdomstand, fe. troll…Läraruppgifter…

AnonymPublicerat den  8:12 e m - Mar 22, 2014

Hej Magnus.

Jag är ny inom det vetenskapliga området och läser akademiskt program inom beteendevetenskapliga ämnen. Däremot har jag egen och proffesionell erfarenhet inom 12-steg och praktiserar även programmet.
Jag är ute efter kunskap och öppen för fler perspektiv! Utifrån ovan inlägg undrar jag således vilken metod du förespråkar, samt om du själv lever i avhållsamhet?

  MagnusPublicerat den  8:37 e m - Mar 22, 2014

  Hello! Missbruk/beroende är ett komplext fenomen med flera olika vägar in i det. Därför förespråkar jag ingen särskild metod utan vad var och en behöver för att bryta ett missbruk/beroende är individuellt utifrån varje individs historia, bakgrund, personlighet, situation etc. Tolvsteg, KBT, psykodynamisk terapi osv kan alla ha något att bidra med i detta. Jag är missbruksfri sedan den 8 februari 2006.

AnonymPublicerat den  8:53 e m - Mar 22, 2014

Tack för ditt svar!
Jag vill gärna diskutera vidare om du har tid och lust får du gärna skriva till mig!

Med vänlig hälsning, S

Craig NakkenPublicerat den  5:58 e m - Okt 5, 2014

Magnus
First I like to introduce myself, I’m Craig Nakken author of the ”Addictive Personailty”. I’m writing to address something you talk about in your review of the Swedish version of the Addictive Personality. You repeatedly talked of my ”theory”–I have no theory. I’m just a addiction’s counselor who has worked in the addiction field 40 plus years, I’m not a scientist nor a researcher but a counselor who loves working with addictive clients and their families. I don’t know about the Swedish version, for I apologize but I can’t read Swedish, but nowhere in my book like talk about my theories. The book was written to give words, ideas, thoughts and a few concepts to how the illness of addiction changes personality over time. I’ve taught at different treatment centers and universities because of the book. I taught At Rutgers Center for alcohol and drug studies for 25 Years (Rutgers Ctr. for Alcohol and Drug Studies is the oldest teaching center on no: drugs in the United States, over fifty years now). I’ve been extremely blessed to be able to come over to Sweden and most other Scandinavian countries for the past twenty-five years and share my ideas on addiction and also on how and why people recover from this horrible illness. I was a little offended when the word ”quackery” appeared in the article, but maybe that was translation or maybe not. One hates to think of their life work as quackery. You have my email so if you’d like– email me your address and I’ll send you the book in English you’ll see that nowhere do I talk about this is a theory but more about ideas intended to help those who struggle with this illness and their families understand a little bit better. It must be helping someone for their over 500,000 copies in print. Congratulations on your being drug-free, I also have been since 1973. I hope these words find you in good health and spirits sincerely Craig Nakken

  MagnusPublicerat den  5:17 e m - Okt 16, 2014

  Craig,
  first of all: thank you for your friendly and humble comment! I am sorry to see that my comment on the book offended you somewhat, it was of course never my intention . Still, I don´t know of any better word than ”quackery” when it comes to describe how the term ”addictive personality” (AP) is being explained and most of all used. There is no foundation in research or earlier theory presented (at least not in the Swedish version) for the idea of AP, nor for how it is being used in those treatment settings I have come across, how else should one describe it then?

  I was first introduced to AP in 2001 at Resurs Väckelsång (where I know you have visited!) during my first treatment, and as so many I liked the idea, ”it made sense” and it felt ”comforting”. During my second much longer rehab in 2005 I started to feel a little uncomfortable with it as I began to see more and more people using the AP as explanation for relapse, and then I read the book for the third time and was concerned about the lack of foundation in science. I have read it a fourth and fifth time too, the fourth during my education to become a counselor where I looked on (wrote a paper about) the idea of AP through the eyes of social psychologist Mead where I finally landed in a more social identity rather than psychological and life long (on the whole I don´t see addiction as a life long illness as you in the 12-step movement do). The fifth time was when writing these blogs about the book.

  Finally, I do think that there is something very valuable in AP about the description how a person with probematic drug use changes, and with the spread your book has had, it of course have had positive impact too (especially in terms of reducing shame and guilt, which of course is important in the process of leaving addiction). I just wish the 12-step movement could embrace and adopt existing theory a little more! All the best, Magnus

   Patrik KotilainenPublicerat den  8:59 f m - Okt 23, 2015

   My experience is that science dont solve addiction problems because there is actually nothing to solve. The phenomenon is rather to be loved. Addicts love each other regardless of what happends. Maybe it is just the AP that looks for logical explanations to get out of shame or responsibility? A different story, same strategy. What you see in a phenomenon is what you are. Love

Lämna ett meddelande