Socialstyrelsen: Missbruksproblematiken ökar

Igår släppte Socialstyrelsen den årliga lägesrapporten (PDF) inom vård och omsorg. Det blev en liten liten notis i SvD (som fyller sitt innehåll med allt mer av Aftonbladets artiklar i stället för kvalitetsjournalistik) och en lite längre artikel i DN. DN-artikeln fokuserar lite förvånande på att alkoholproblemen ökar, t ex dödstalen, men också alkoholmissbruket i sig och då särskilt bland äldre kvinnor. Men så är det, det är en av de konstateranden som görs i rapporten, alkoholmissbruket ökar, särskilt bland äldre och i synnerhet äldre kvinnor.

Men det finns många andra konstateranden i rapporten som borde väcka såväl mer debatt som oro hos landets beslutsfattare, låt mig anta att så inte kommer ske.

En kommentar från en aktör på området har jag kunnat notera, det är IOGTs ordförande som hos Drugnews hoppas att den yngre generationen inte kommer att ärva den äldre generationens alkoholnorm (oerhört komiskt att IOGTs egen nättidning Accent magasin inte får med den egna organisationens kommentarer till rapporten). Nåväl, men vad anser jag då mer vara anmärkningsvärt?

Till att börja med konstaterar Socialstyrelsen att åter igen visar siffrorna för missbruks- och beroendevården att det sker besparingar, allt mindre resurser läggs på området. Detta trots att siffrorna för antalet individer med missbruks- och beroendeproblem ökar. I bland finns det en föreställning att kommunernas socialtjänst lägger oerhörda summor på missbruksvården, så är inte fallet, och dessutom ingår kostnader för bostäder år en del individer med missbruksproblem i siffrorna. Tre procent av kommunernas verksamhet inom socialtjänsten går till missbruksområdet. Ett område vars konsekvenser berör ca 1 miljon svenskar.

treprocent

Jag undrar om folk i allmänhet och politiker i synnerhet förstår konsekvenserna av denna nedprioritering. Jag tror inte det.

Ett annat anmärkningsvärt resultat är att Socialstyrelsen slår fast att narkotikaproblematiken fortsätter att öka, de skriver:

”Antalet vårdtillfällen, antalet vårdade personer samt antalet förstagångsvårdade har stadigt ökat det senaste decenniet.”

Slutsatsen är intressant. Resonemanget för denna förs utifrån statistik om att antalet ökat vårdade samt ökade antal beslag och ”undersökningar” med resultatet konstant antal tunga narkomaner. Den spekulativa slutsatsen som Socialstyrelsen drar är att det handlar om en polarisering där fler väljer nykterhet och de med problem fördjupar sin problematik. En annan tänkbar slutsats kan ju vara att de gissningar om antalet tunga narkomaner som görs kan vara felaktiga…

Men statistiken är inte helt glasklar. Det framgår av rapporten att 2010 hade den 1 november 11 700 individer fått öppenvård för missbruk, år 2009 var den siffran 12 300. 2010 hade 2 400 fått frivillig vård på behandlingshem, och 290 tvångsvård. 2009 var dessa siffror 2 200 respektive 240. Men över hela året minskade antalet personer som fick den mer kvalificerade vården på behandlingshem med 2 % och tiden som de tilldelas vård minskades också, i snitt 7 dagar kortare. Alla siffror i detta stycke gäller vuxna individer. Socialstyrelsen skriver som slutsats:

”Färre personer får således institutionsvård, och de får vården under kortare tid.”

Missbruket ökar, färre får vård, färre får kvalificerad vård och de får vården under kortare tid. Det är en sammanfattning av svensk missbrukarvård. Och ingen bryr sig om detta. Det vassaste uttalandet kommer från IOGT som hoppas att unga inte kommer ta efter de äldres alkoholnorm. Jaja.

För att göra bilden ännu tydligare, så här har svensk kvalificerad missbrukarvård utvecklats de senaste 10 åren:

vard10ar

Detta samtidigt som missbruksproblemen ökar. Bilden är tydlig, svensk socialpolitik är sedan länge havererad, men ingen driver denna fråga. Och få talar om det, inte ens intresseorganisationerna själva verkar det som.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *