En misslyckad narkotikapolitik

Polisen är bra på att klara upp brott, eller det är de ju inte enligt fakta som presenteras i SvD, trots mer resurser. Förutom ett brott, ringa narkotikabrott.

Polisen är bra på att upptäcka och lagföra individer som av olika anledningar är narkotikapåverkade, som tidigare konstaterats (källa: MOB) handlar det ibland om att arbeta strategiskt för att frisera statistiken (vet man vilka som har problem med missbruk är det ju lätt att plocka in dem för provtagning om och om igen för att få bra siffror). Men ändå, arbetet mot ett narkotikafritt samhälle kan ju verka gå som på räls. Om det inte vore för att alla siffror visar på att missbruksproblemen ökar. Ibland visar olika undersökningar på någon procent ner, då heter det i lobbymedia att missbruket minskar, men något år senare är siffran tillbaka.

Den stadiga trenden är att missbruket ökar. Antalet individer som provar narkotika ökar också. Men när propagandamyndigheten Folkhälsoinstitutet ska lämna sin rapport till regeringen om området, och hur väl deras uppdrag med folkhälsoförebyggande åtgärder lyckas, heter det ”Det experimentella bruket har minskat under en följd av år” (sid 51). Och ja, Bagdad-Bob har varit konsult åt nissarna i Östersund. Det här är en källa de använder sig av i rapporten (sid 25) som består av de undersökningar (med tvivelaktiv metod, dvs metod som kan antas inte fånga hela problembilden) som CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, utför:

fhikalla1

Det här är en annan bild av problematiken, som visar hur stor andel av befolkningen som använt narkotika, stadigt uppåt sedan 1994 (sid 23):

fhikalla3

Vilken källa de har för att i sammanfattningen av kapitlet om åtgärder och resultat konstatera att det experimentella bruket har minskat framgår inte. Men jag antar att de så kallade experterna på Folkhälsoinstitutet läser ovanstående bilder på ett annat sätt än jag. Min slutsats är att narkotikaproblemet ökar ständigt.

Det här är en annan bild av problematiken, som bekräftar att alla kurvor pekar uppåt (sid 27):

fhikalla2

Vår svenska narkotikapolitik är ett misslyckande. Det svenska kriget mot narkotika har misslyckats. Och kriminaliseringen av narkotikabruk är en del av misslyckandet, som du kan läsa om här! Och hm dagen fick jag det senaste nyhetsbrevet från amerikanska Center for Substance Abuse Research, där framgår av narkotikadödsfallsstatistiken i USA att utvecklingen är denna:

usa

Och vad det gäller narkotikaanvändningen i USA ser statistiken ut på samma sätt, här är en graf över hur stor andel av USAs befolkning som använt narkotika den senaste månaden under de senaste åren:

usa2,

Kurvorna pekar uppåt.

Med andra ord verkar det inte gå så bra för vare sig den förda narkotikapolitiken eller ”war on drugs” som varit igång i 40 år. Det är precis det budskapet som mediabolaget Virgins skapare Sir Richard Branson fört fram nyligen, här på hans blogg eller i en debattartikel i engelska The Telegraph inför gårdagens framträdande inför engelska riksdagens kommitté om narkotikapolitik (BBC-inspelning finns här).

Det är helt klart dags att göra upp med den misslyckade narkotikapolitiken. Men så är det ju så att dess försvarare, t ex RNS (Riksförbundet för Narkotikafritt Samhälle) eller KDs minister Maria Larsson, eller för den delen som det skrivs i ovannämnda propagandaskrift från myndigheten FHI, jämfört med vissa länder använder lite färre människor narkotika i Sverige. Men frågan är om det är så intressant siffra att studera om man inte anser att det är felaktigt i sig att enstaka gånger använda narkotika, dvs om man inte lägger en moralisk synvinkel på frågan.

Jag tycker att det är väsentligt mycket mer intressant att se på vilka problem som förd politik skapar. Helt klart är att vår svenska politik skapar en rad problem för dem som kommer att använda narkotika, men de riktigt stora problemen kommer ju i samband med att narkotikaanvändning blir problematisk. Det mäter man också, men det brukar sällan ovanstående organisationer prata särskilt mycket om. Vi som har haft eller har problem med narkotika (missbruk) talas det helst inte om, men faktum är att när man gör det och när man jämför så ligger inte Sverige så bra till. Vi har fler som fastnar i missbruk i Sverige än i många andra länder, länder som t o m har mer tillåtande politik för användning än vad Sverige har, vilket framgår om du läser detta blogginlägg där jag kommenterar en annan ministers misstag inom området, Beatrice Ask som inte har mycket koll på vad hon pratar om i denna fråga.

Så om nu vår svenska narkotikapolitik vore så bra, så skulle vi inte ha så många svenska missbrukare. Men det är väl så att det inte finns annat än bevis för att såväl det svenska som internationella kriget mot drogerna har misslyckats. SvDs artikel från igår om Richard Branson skulle lika väl kunna ha publicerats under inrikes!

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “En misslyckad narkotikapolitik”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *