Moderat dumhet igen

Åter igen är Moderaterna ute och bevisar sin okunskap och sin fördomsfulla inställning i narkotikafrågan. Det är i en debattartikel i Sundsvalls Tidning som de anser sig som rubriken anger propagera för ”Ett narkotikafritt samhälle”, men i själva verket framkommer det att Moderaterna fortsätter att harva runt i träsket där okunskap är religion.

Moderaterna börjar dock märkligt nog med att gå till angrepp mot cancervården. Moderaterna vill enligt debattartikeln försvåra för svårt sjuka cancerpatienter, och andra med sjukdomar som innebär svår smärta i livets slutskede, att få smärtlindring. Moderaterna menar att cancerpatienters smärtlindring är ett exempel på drogliberalisering, de skriver om problematiken med missbruk av fentanyl. Fentanyl är ett läkemedel som används ofta vid svår smärta i t ex cancervården, det vill nu moderaterna minska. Det är en inhuman och omänsklig attityd, men Moderaterna har fått för sig att detta leder till ett narkotikafritt samhälle. Frågan är hur anhöriga till cancerpatienter ser på detta.

Det är visserligen så att många läkemedel som behövs för olika tillstånd även har en missbrukspotential, det är en baksida, men man kommer inte åt missbruket genom att försvåra för cancerpatienter, missbruk kan bekämpas på andra sätt. Men det är ingenting som Moderaterna kan någon om, inte heller deras rådgivare.

I debattartikeln framgår att Moderaterna besökt Korpbergets behandlingshem. Korpberget bedriver vård av narkomaner med av Socialstyrelsen ej rekommenderad behandlingsmetod, för säkerhets skull har Korpberget på sin hemsida lagt till att de arbetar med i stort sett alla behandlingsmetoder som finns. Men det framgår inte om personalen har någon utbildning i dessa behandlingsmetoder.

Det tycker Moderaterna är bra, för de har fått lära sig av dessa på Korpberget att den bästa behandlingsmetoden är drogfrihet. Det är visserligen i strid med vetenskapen, men för Moderaterna är vetenskap ingenting som är prioriterat. För Moderaterna är moralism viktigare än kunskap, och då struntar man gärna i om någon cancersjuk människa får lida lite extra mycket för att Moderaterna ska få vara emot vetenskap och bli kompisar med något behandlingshem som behandlar med något märkligt hopkok av behandlingsmetoder.

I debattartikeln påstår vidare Moderaterna:

En stor del av nyrekryteringen av unga missbrukare sker också med Metadon och Subutex som ofta är utskrivet av svenska läkare.

Och det intressanta är att de har inget som helst belägg för att det är så det förhåller sig. De får det berättat för sig, uppenbarligen från enstaka individer på Korpbergets behandlingshem, eller som tidigare från enstaka individer från KRIS. Men igen, det går inte att bygga politik på hörsägen. Eller det går tydligen, Moderaterna gör ju det, men det borde inte vara någon politik som några andra tar på allvar. Folk borde skratta när de hör Gerdau prata i riksdagens talarstol, för han är en man som hellre lyssnar på skvaller och skrönor än baserar sin gärning i landets högsta beslutande organ på vetenskapliga fakta.

Debattartikeln fortsätter med:

Utifrån detta finns det en onyanserad debatt kring behandlingar med dessa preparat. Statistiken visar att det numera är fler som dör av missbruk av Subutex och Metadon än av heroin i landet. Därför känns förslaget att sänka åldersgränden för att delta i substitutionsprogram till 18 år som helt fel väg att gå.

Den internationella vetenskapen är helt överens, det finns ingen behandlingsmetod som fungerar bättre mot heroinmissbruk än substitutionsbehandling med metadon eller subutex. Men precis som med cancerpreparatet Fentanyl kan dessa läkemedel missbrukas, precis som med flera av våra sömntabletter. Det är ett problem, men vi hör inte Moderaterna kräva kraftiga nedskärningar av sömntabletter, men å andra sidan har vi inte sett att Moderaterna har ett behov av att vara konsekventa och neutrala i sina förslag heller.

Problemet med Moderaternas syn enligt ovan är att de inte har visat hur en nedskärning av substitutionsläkemedel skulle leda till färre i missbruk, alltså tvärtemot vad den internationella vetenskapen visar. Men det spelar ingen roll för Moderaterna, huvudsaken är att de får skriva rubriker att de är för ett narkotikafritt samhälle, att sedan politiken i praktiken leder till fler missbrukare och fler dödsfall är ointressant för Moderaterna.

Det låter kanske bra det Moderaterna säger, för den utan kunskap. Och så länge som få sätter sig in i vad politiken kring ”Ett narkotikafritt samhälle” innebär, som för Sveriges del innebär, trots att vi haft denna målsättning i ca 40 år, att vi har fler tunga missbrukare och fler narkotikarelaterade dödsfall än länder som har en annan politisk agenda, så kan Moderaterna fortsätta med denna retorik. Men det är väldigt ovärdigt för Sverige.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “Moderat dumhet igen”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *