Har journalister en liten hjärna?

I dagens Aftonbladet har en av deras journalister skrivit om en forskningsstudie från Australien som ges rubriken ”Cannabisrökare föds med mindre hjärnor”. Nu är det ju inte sant, men för en kvällstidning och de journalister som arbetar vid en sådan publikation så behöver ju inte saker och ting vara sant.

Tyvärr får det dock sociala konsekvenser, stigmatiseringen ökar, och det är mycket olyckligt, som exempel på det framgår att det i kommentarsfältet antyds att det handlar om mental kapacitet, vilket inte är fallet. Men det är alltid olyckligt när personer som inte behärskar vare sig ett område eller har förmågan att sätta sig in i vetenskapliga studier skriver om detta.

Och i detta fall är det så att journalisten inte har mental kapacitet att processa vad forskningen handlar om, och inte heller den mentala kapaciteten att ge den mer kompletta bilden som behöver ges. Kanske har denna journalist fötts med väldigt liten hjärnvolym i mer centrala delar än den delen av frontalloben (engelsk term: orbitofrontal cortex) som är det område i hjärnan som aktuell forskning handlar om.

Det finns flera problem med Aftonbladets artikel. Det första är att det inte framgår att den aktuella forskningen har gjorts på ett väldigt litet urval, 28 individer och kontrollgruppen består av 93. Det andra är att det inte framgår hur stor andel av (cannabis)användarna detta gäller, eftersom det är så att orsakerna till varför man använder ett sinnesförändrande objekt kan vara flera där den biologiska enbart är en del och enbart gäller en del av alla som använder något objekt för att påverka belöningssystemet.

Det tredje är att beskrivningen av såväl hjärnans olika delar och processer är väldigt knapphändig, vilket lämnar utrymme för stigmatiserande tolkningar av artikeln. Det fjärde är att artikeln inte redogör för att forskningen som artikeln handlar om ligger i linje med annan forskning som rör missbruksproblematiken i stort, och inte har ett dugg med enbart cannabis att göra. Att sedan aktuellt forskarlag valde att studera cannabis är en helt annan sak, hade de studerat sockerberoende hade de (med största sannolikhet) fått samma resultat. Det framgår av en mycket informativ artikel i den engelska versionen av Wikipedia som berör just hjärnområdet som Aftonbladets artikel handlar om.

I Wikipedia-artikeln framgår kopplingen mellan denna hjärndel och belöningssystemet samt det som kallas ”drogsug” samt kopplingen till att styra över beteenden. För att förstå den biologiska delen av missbruk är självfallet denna typ av forskning mycket viktig, men när man skriver om den måste man nog anstränga sig lite mer än denne Aftonbladet-journalist. Texten kan bli väl stigmatiserande för de som använder droger, eller för den delen ägnar sig åt beteenden som kan liknas vid drogberoende (mat, sex, osunda relationer, självskadebeteende etc). Journalisten hade behövt utveckla texten mer än den lilla snuttifiering som finns där nu, men att kognitivt förstå implikationer av hans text verkar han inte ha tillräcklig hjärnvolym för.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *