Skolelevers drogvanor

Idag släppte CAN, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, rapporten om den årliga undersökningen av skolelevers alkohol- och narkotikavanor. Genom att den läckt i förtid och TT pytsat ut en liten notis för en dryg vecka sedan skriver inga tidningar om det idag. Rapporten kan i stort sammanfattas med att alkoholanvändningen för niondeklassarna gått ner en aning men att nivån för åk 2 i gymnasiet är oförändrad och det samma gäller för narkotikaanvändningen i båda grupperna.


Ang rapporten och studerar frågeformuläret är det intressant att notera att CAN fortfarande tror att Atarax är bensodiazepin, och därmed beroendeframkallande/narkotikaklassad, jag skrev om det tidigare men trots att CAN är här och läser rätt ofta så har de inte lyckats korrigera sitt felaktiga frågeformulär.

Urklipp från årets frågeformulär
Urklipp från årets frågeformulär

Det är märkligt att CAN är så ihärdiga i att framstå som mindre kunniga, vilket jag skrivit om i flera sammanhang.

Sedan kommenterar man i årets rapport förmågan att fånge hur vanligt det är med de så kallade ”Nätdrogerna” (dvs RC-drogerna). De skriver:

Det går inte att utesluta att elever som använt nya typer av preparat, ofta kallade designerdroger eller research chemicals (RC), som vid användandet inte varit narkotikaklassade, på ett följdriktigt sätt kan ha svarat ”nej” på frågan om de använt narkotika. Med reservation för ökad risk för mörkertal beträffande sådana preparat, var andelen som uppgett att de använt någon typ av designerdrog eller RC sammanlagt mindre än en halv procent, både i årskurs 9 och i gymnasiet.

Det finns ytterligare ett problem med dessa droger, det är att bland många användare så ses inte preparaten som narkotika, kanske ett resultat av den ”framgångsrika” skolpreventionen som lär ut vilka preparat som är narkotika.. Detta fångas inte heller av CANs undersökning.

Så här ser frågeställningarna ut som ger svaret på om och vilka narkotiska preparat som används:

canfr2

Det duger inte för att fånga om våra svenska skolelever använder RC-droger, det är ju ytterst generöst att någon skriver i RC eller något preparatnamn i de där rutorna, inte minst med tanke på det omfattande frågeformuläret som lär trötta ut de flesta.

Och så CAN, hur svårt är det att föra in ”subutex” för att fånga den senaste tidens omfattande debatt om ev läckage eller smuggling av denna nya drog, drogen som KRIS påstår har ersatt heroinet. Men det är klart, för att kunna fånga detta måste man veta vad som händer i såväl debatten som drogområdet. Men den kompetensen har inte ”upplysningsorganisationen” CAN… Så det är bara att hoppas på att beslutsfattare och debattörer inte fäster särskilt stor vikt vid CANs undersökningar.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *