Granskningen av Örebro kommun

Jag har tidigare nämnt i bloggen att jag under förvintern arbetat med en granskning av missbruksområdet i Örebro kommun, det gjorde jag inom ramen för mitt tidigare arbete inom Beroendeombudet, och nu ligger granskningen att läsa här (nytt fönster).

Det svar som kommunen lämnade var detta:

Tack för din rapport. Jag vet inte om du inte har läst i budgeten att Örebro kommun satsar dryg 30 miljoner kronor år 2011 på behandling av vuxna missbrukare.
Det förebyggande arbetet vill socialtjänsten satsa på för att vi tror att vi på detta vis ska kunna minska missbruket och få medborgarna att må bättre i Örebro kommun. Som en effekt av detta kan vi förhoppningsvis även minska de höga behandlingskostnaderna, till glädje för skattebetalarna i Örebro.


De svarar på det sättet dels utifrån att en del av huvudkritiken handlade om nedskärningar inom missbrukarvården i Örebro kommun, nedskärningar som framför allt drabbar vuxna missbrukare där budgeten för kvalificerad missbrukarvård under 2011 halverades av den sittande majoriteten Centern, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Och det var en halvering utifrån en redan låg siffra som inte ens nådde upp till förra årets kostnad som det i sig var en allt för låg siffra. Om detta är det tyst, oppositionen klarar inte av att ens kritisera detta för att vinna enkla politiska poäng och den stora dagstidningen Nerikes Allehanda klarar inte ens av att skriva om det. Så intressant och viktigt är detta område, området som påverkar ca 1 miljon svenskars liv och som kostar 3 000 svenskars liv årligen.

Och självfallet hade jag läst budgeten, budgeten och de protokoll där denna justeras. Och visst, Örebro kommun satsar ca 30 Mkr på vuxna missbrukare, det märkliga är att Örebro kommun räknar in kostnader för särskilda boenden för missbrukare i de siffrorna och så kallar man boende för behandling. DET är oerhört anmärkningsvärt i sig. Och inte nog med det, att bo hos en familj, så kallade familjehem, räknas också till behandling i dessa siffror. Och ingen ifrågasätter om Örebro kommun verkligen har vetenskap och Socialstyrelsen med sig när de kallar att bo för missbruksbehandling. Så är det självfallet inte, men ingen bryr sig.

Sedan så skriver kommunen att de tror att den massiva satsningen på förebyggande arbete kommer att leda till minskat missbruk och bättre måeende, tror! Tro är något man gör i kyrkan och problemet med missbruksområdet är att så många tror att saker och ting ska gå bra, just detta med förebyggande arbete är något som vår minister Maria Larsson ständigt lyfter fram. Hon tror också på det. Men var är det vetenskapliga stödet för att det verkligen fungerar? Att all denna preventiva verksamhet leder till just minskat missbruk, var finns vetenskapen kring det? Och varför måste det, som i Örebro kommun, ställas emot varandra så att man struntar i att skriva handlingsplaner och ta fram effektiva åtgärder mot det redan existerande problemet med missbruk.

Och ”höga behandlingskostnader”, ”höga” utifrån vilken referensram? Örebro satsar ju dessutom oerhört mycket i deras Öppenvård på en metod som inte fungerar, klart kostnaderna blir höga då. Den ekonomiska kostnaden och framför allt den mänskliga.

Men allt handlar om pengar för de som styr Örebro kommun, politiker såväl som tjänstemän. Jag skrev för ett litet tag sedan om Örebro kommuns remissvar på den så kallade Missbruksutredningen. Jag har också tagit del av den tjänsteskrivelse som några tjänstemän tagit fram, det var underlaget till det yttrande som politikerna i kommunen beslutade om. I denna tjänsteskrivelse redogör man för några aspekter av Missbruksutredningen, och så avslutas det med dessa ord:

”Örebro kommun befarar att förslaget kan komma att missgynna kommunen ekonomiskt.

Det, exakt DET, är vad det handlar om för tjänstemän och politiker i Örebro kommun. De strävar inte efter att arbeta för att individer i Örebro kommun med missbruks- och beroendeproblem ska få bästa möjliga vård och bästa möjliga skademinskning. Deras fokus, och deras sammanfattning av Missbruksutredningen, är att om Missbruksutredningens förslag genomförs så riskerar kommunen att förlora pengar. Förmodligen t ex genom att de som har ett missbruk får en bättre vård än idag. Men som sagt var, det är ingenting som intresserar Örebro kommun.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *