Vad händer i Beroendeombudet?

Den som följer Beroendeombudet på twitter och Facebook har kunnat notera att något händer i Beroendeombudet, indikationen är visserligen borttagen från Twitter men kvar på Facebook. Det som händer är följande, men först behövs en bakgrund för ev nytillkomna läsare.

Bakgrunden är att undertecknad bloggat länge om missbruk (sedan bloggens start 1999 har det mer eller mindre öppet varit en stor del av min blogg, dock i olika ”skepnader” eftersom bloggen innehållit allt från beskrivning av ett aktivt missbruksliv till mina åsikter inom socialpolitikens område) och missbrukområdet och att jag länge haft en frustration över områdets styvmoderliga behandling från makthavare och ensidiga behandling från forskarvärlden och egendomliga behandling från media etc. Detta ledde till att jag i senvåras kom att prata med Jimmy Blondin om behovet av en förening som arbetar för att förändra villkoren i samhället på flera plan för alla med missbruks- och beroendeproblematik.


Till del hade Jimmy haft liknande tankar och skapat en lokal förening i Växjö år 2004, Beroendeombudet, vilken som av olika skäl inte hade haft någon verksamhet efter skapandet. Vi bestämde oss för att dra igång en förening där våra intressen sammanstrålade och använda föreningen från 2004 som grundplåt för detta. Det har funnits en interimsstyrelse, men de två drivande krafterna för texter och strategi för ”den nya Beroendeombudet” har varit Jimmy och undertecknad.

Sommaren och inledningen av hösten ägnades åt en stor mängd arbete, dels med att bygga hemsidan, dels med att anpassa syfte och befintliga stadgar ”så att de passade” den nya inriktningen. Ett antal texter har skrivits, en hel del arbete har lagts ned, och utan att gå in på detaljer har arbetsfördelningen inte varit helt ”optimal”. Det är svårt att räkna ut hur mycket tid byggandet av Beroendeombudet har tagit, men det är inte lite. Självklart har mitt arbete med min egna försörjning blivit lidande av arbetet, men jag är van att leva på knappa 6000 i månaden så jag har fått det att fungera eftersom jag velat att Beroendeombudet skulle fungera. På senare tid har det dock gnisslat lite i samarbetet eftersom vi har haft olika syn på prioritering av verksamhetens inslag och produktion av material, samtidigt som det blivit uppenbart att det är svårt att kombinera uppbyggandet av en helt ny förening med familjeliv och heltidsjobb för Jimmys del. Vi pratade då om att förändra ambitionsnivån med föreningen, låta det ta några år längre med att få fart på verksamheten vilket självfallet är bättre än ingenting.

Det hade gått, om det inte varit för en väsentlig skillnad i arbetet som nu lett till att föreningen förmodligen kommer att läggas ned. Under resans gång i det snåriga område som kallas missbruksområdet har undertecknad skaffat en del fiender, det hör till sakens natur att det blir så när man är engagerad och när man har bestämda åsikter om saker och ting. Jag har protesterat några gånger när Jimmy velat placera texter hos och från aktörer som jag anser motverkar ”syftet”, en del av detta blev omskrivet här i bloggen, eller för den delen aktörer som direkt har motarbetat mig personligen. När jag utan ersättning lägger ned oerhört mycket tid på en förening som Beroendeombudet har jag inget intresse av att bidra till att lyfta fram krafter som jag anser skadliga på ett eller annat sätt. Det fick sin droppe igår när jag upptäckte att Jimmy bjöd in en skribent att skriva en text som skulle innebära en marknadsföring av en verksamhet/missbruksterapeut som jag har såväl egen starkt negativ erfarenhet av som mycket negativa åsikter om i övrigt (på en tidigare blogg har jag bloggat i detalj om vad detta handlar om men eftersom jag tror att den texten skulle uppfattas som skadlig för Jimmys arbetsgivare Attendo lägger jag inte ut den igen för att inte ”spä på” den situation som vi nu befinner oss i). För mig var det obegripligt att Jimmy med den insikt om bakgrunden kunde erbjuda plats hos Beroendeombudet för marknadsföring av denna individ, varför jag deklarerade att det fick vara nog, att jag hoppade av och att jag lät honom köra vidare med Beroendeombudet på egen hand. Jimmy svarade med att han i stället hoppade av. Så kan det gå.

Alltså finns det inte några drivande krafter kvar i Beroendeombudet, dock tre styrelsemedlemmar. Hur de väljer att gå vidare har jag ingen aning om men jag antar att detta blev slutet för Beroendeombudet i dess nuvarande form.

Det positiva med detta är att jag får med tid över att blogga här! Det negativa är att det sätter fingret på att det fortfarande inte finns någon aktör som verkar för att förändra situationen för individer med ett missbruks- eller beroendeproblem, på det sättet som vi definierade detta i vår syftesformulering. Men att det inte finns någon liknande aktör tror jag passar individer som ansvariga politiker eller aktörer som förbudsivrare väldigt bra… Hepp.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *