Fantastiskt yttrande av Örebro kommun

Örebro kommuns yttrande i den så kallade Missbruksutredningen är mycket intressant, Örebro kommun anser att missbruksutredningen

andas en uppgivenhet som ger vid handen att Sverige misslyckats i våra ambitioner inom missbruks- och beroendevården. Örebro kommuns uppfattning är istället att Sverige är jämförelsevis framgångsrikt inom området.

Är inte detta fantastiskt! I Sverige dör ca 3 000 individer per år av missbruksrelaterade orsaker, vi har ett ständigt ökande antal tunga missbrukare, vi ligger över EU-genomsnittet för antalet döda narkomaner och enbart en av fem missbrukare får vård. Detta tycker Örebro kommun är Framgångsrikt! Snälla någon, kan någon som inte befinner sig i Örebro ge mig ett jobb så att jag kan flytta ifrån denna mentala härdsmälta som kallas Örebro kommun! Jag vill inte bo i en kommun som tycker att 3 000 döda PER ÅR, väsentligt fler döda narkomaner än i jämförbara länder (Nederländerna, Tyskland osv) och kraftig underfinansiering = utebliven behandling är tecken på framgång.

Vidare skriver kommunen i sitt yttrande att de avstyrker missbruksutredningens förslag kring den läkemedelsassisterade behandlingen som utredningen vill bygga ut (eftersom Sverige internationellt sätt har en mycket dåligt utbyggd läkemedelsassisterad behandling). Orsaken till detta ställningstagande är att:

”Läkemedlen som används inom substitutionsbehandlingen är otroligt potenta (narkotikaklassade) och målgruppen som kommer ifråga är ofta krävande som ställer stora krav på sin omgivning. Substitutionsbehandling måste hanteras restriktivt och i sammanhang där man är van att möta patientgruppen. Kraven på dokumentation och uppföljning bör stärkas. Möjligheten till ofrivillig utskrivning och återinskrivning ska hanteras såsom det görs idag.”

Ovanstående stycke borde ge skäl till att granska vilken människosyn och vilka värderingar som råder i Örebro kommun. Vad menas med ovanstående skrivning? Vad är det som är så krävande? Ovanstående meningar får mig att både förstå den granskning jag genomfört bättre och varför missbruket ökar i kommun efter kommun.

Men tokerierna i Örebro kommuns uttalande slutar inte här… Örebro kommun avstyrker förslaget om sprututbyte. Och nu, håll i stolen nu, är argumentet följande:

”Enligt missbruksutredningen visar forskning att det finns evidens för minskat riskbeteende och tentativ (preliminär) evidens för att sprututbytesverksamhet leder till minskad spridning av HIV. Denna evidens kan ifrågasättas genom att det i Örebro län inte funnits någon nysmittad missbrukare  av HIV under de senaste sju åren.”

Internationell forskning, t o m metaanalyser, ifrågasätts utifrån att man i Örebro (!!!!!) inte hade någon av HIV nysmittad individ med missbruks- eller beroendeproblematik.

M E N T A L   H Ä R D S M Ä L T A.

Eländet fortsätter:

”Örebro kommuns slutsats är att det inte är sprututdelningsverksamhet som avgör smittspridningen av HIV och hepatit C utan livsföringen som följer med missbruk och beroende. Örebro kommun motsätter sig att medverka till att dela ut sprutor för fortsatt injektionsmissbruk. Den primära uppgiften måste i stället vara att erbjuda behandling så att missbruket kan upphöra.”

Alltså, jag vet inte hur jag ska börja kommentera ovanstående. En start är ju att konstatera att det är ett bevis för det jag alltid hävdat, att ett av de stora problemen inom missbruksområdet är att individer som arbetar/fattar beslut inom missbruksområdet är så otroligt inkompetenta och okunniga inom området, outbildade t ex. Det finns inga som helst bevis för att sprututdelning leder till fortsatt missbruk. Snarare finns det bra vetenskapliga studier på att sprututbyte inte leder till främjande av missbruk. Det finns inga bevis för att en individ med missbruks- eller beroendeproblematik tänker ”OJ jag får en ren osmittad spruta av kommunen – NU MÅSTE JAG fortsätta att knarka”. Missbruk fungerar inte så. Men det kan inte och förstår inte alla.

Sedan detta med livsföringen… så förtjusande med de moralistiska undertonerna i Örebro kommun. Om bara individerna med missbruks- och beroendeproblem hade den goda smaken att leva på ett annat sätt skulle det inte finnas någon smittspridning, visst, men nu är det så att missbruk handlar inte om god smak i hur man lever sitt liv, missbruk har helt andra förklaringar. Men även det förstår inte Örebro kommun. Man förstår inte hur missbruk fungerar. För Örebro kommun handlar missbruk om felaktig livsföring. INKOMPETENS i sin prydo.

Och så till slut, på vilket sätt finns det skäl för Örebro kommun att ställa sprututbyte emot behandling? De är inte motsatser och det finns inte som Örebro kommun antyder något val mellan dessa båda.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “Fantastiskt yttrande av Örebro kommun”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *