Beatrice Ask om svensk narkotikapolitik

Tack vare Björn Johnsson fick jag förmånen att tillbringa lite tid med Beatrice Ask, dvs lyssna på Sveriges Radio Ekots lördagsintervju med henne. En del av intervjun handlar om svensk narkotikapolitik, och det är ju alltid intressant att analysera. Beatrice Ask fokuserar mycket på skademinskning i intervjun, särskilt angelägen är hon att minska folks ”såsighet i huvudet” som hon menar att effekten av cannabisanvändning är.

Man skulle ju redan här kunna anmärka på den vetenskapliga nivån i Beatrice Asks resonemang eftersom jag inte tror att ”såsighet” är någon korrekt benämning på de skadeverkningar cannabisanvändning kan ha/har, men jag fastnar mer för det olämpliga i att en minister generellt beskriver personer med ett cannabismissbruk som ”såsiga i huvudet”. Det är generaliserat, fördumsfullt och ovärdigt.


Frågan är vad det är som gör att Beatrice Ask måste lägga sig på den nivån, kanske för att hon inte kan bättre, kanske för att det resonemanget gränsar till det moraliserande som allt för ofta och allt för länge varit en betydande del av politikers plattform i narkotikafrågan.

Nåväl. Mycket av intervjun kom att handla om just skador av missbruket. Det är lite problematiskt vad som avses med skador i detta sammanhang, narkotikadebatten skulle tjäna på om vi kunde komma fram till en gemensam syn på vad som är skador. Handlar det om dödsfall, att samhället och nära och kära mister en individ, handlar det om antalet problematiska användare (det är t ex EUs term på det vi kallar missbrukare för att undvika stigmatiseringen som ordet missbrukare innebär, en annan variant på det är individer med missbruks- eller beroendeproblem(atik)), att samhället går miste om en resurs under aktivt missbruk och nära och kära tvingas gå igenom ”anhörigproblematik” och att individen själv går miste om mycket av tillvaron, eller handlar det om själva bruket i sig.

Det senare vore ju lite konstigt eftersom de facto det inte är så att all användning av narkotika vid enstaka tillfällen leder till vare sig fysiska eller psykiska skador, möjligtvis ger det en skada socialt om vi ägnar oss åt moraliserande kring ett narkotikafritt samhälle som norm och mål, men den stigmatiserande synen på individer är som tur är på väg bort. Jag tror att det är viktigt för oss att definiera vad vi menar med skador.

Ekots programledare Tomas Ramberg tog i intervjuns avsnitt om narkotikapolitik sin utgångspunkt i dödstalen, där han hänvisade till statistik som visar på att under åren 1995-2010 har de narkotikarelaterade dödsfallen mer än fördubblats. På det svarade Beatrice Ask att just narkotikaområdet var  det område där polisens arbete visade bäst förbättringsresultat, Ask var alltså inte intresserad av ett resonemang kring om samhället med hjälp av förd politik lyckas minska problemet med att våra medborgare dör. Hon svarade i stället vidare att det var så problematiskt med nätdrogerna, att internet gjorde allt svårare nu. Tittar man dock på statistiken som Ramberg hänvisade till är det denna tabell:

dodsfall

Och som synes så har internets effekt ingenting att göra med skillnaderna i antalet dödsfall mellan åren 1995 och 2010, kurvan pekar uppåt konstant och nätdrogerna står ev för en marginell del av antalet dödsfall. Beatrice Ask har alltså ingen aning om vad hon pratar om när hon kommenterar att vår svenska narkotikapolitik som ett av resultaten leder till ständigt ökande antal döda svenskar. Det är anmärkningsvärt. Ramberg lät henne komma undan lite väl lätt med detta resonemang. Han fortsatte dock med en fråga om utvecklingen under alliansens regeringstid 2006-2010 och en internationell jämförelse där svenska dödstal (som jag skrivit om tidigare) ligger nära dubbelt så högt som EU-snittet, och frågan blev hur framgångsrik vår narkotikapolitik egentligen är. Och på den frågan svarade Beatrice Ask:

”Den är väldigt framgångsrik därför att den innebär att färre människor dras in i missbruket relativt sett”.

Igen, döda svenskar är inget som bekymrar Moderaternas Ask, däremot så skulle vi ha färra människor i missbruk. Normalt sett brukar politiker hävda att vi har väldigt få som testar narkotika, och rent juridiskt är ju en gångs användning av en svag nybörjarjoint cannabis missbruk, men det kan knappast vara detta som Ask menar utan förmodligen menar hon missbruk i termer av daglig användning alternativt injektionsmissbruk i enlighet med den vedertagna medicinska definitionen på missbruk, det som i EU-termer kallas ”problematisk användning”. Så här ligger Sverige till enligt senaste tillgängliga EU-statistiken:

pdusenaste

Framgångsrikt relativt sett? Inte sådär att det känns givet att tilldela Sverige nobelpriset i narkotikapolitik direkt.

Däremot erkänner Beatrice Ask att ”Vi behöver bli bättre vad det gäller vård av missbrukare men också att nå de här som har de värsta problemen, och där finns det uppenbarligen mer att göra”. Det är en korrekt kritik av vad ministerkollegan Maria Larsson håller på med, eller mer korrekt misslyckas med. Precis som våra dödstal finns det en kurva som lutar uppåt åt höger (inte bra alltså) vad det gäller antalet problematiska användare i Sverige. Men ändå fortsätter Ask i intervjun att hävda att det går bra för Sverige i genen narkotikapolitik. Men när Ramberg frågar efter vilka studier som finns av det blir svaret ”Nån heltäckande undersökning som jag kan hänvisa till saknar jag”, så Beatrice Ask vet att det går bra för Sverige men någon undersökning som visar på det kan hon inte visa upp. Hon bara vet. Sådär rent allsmäktigt och gudomligt.

I intervjun fortsätter hon att hävda:

”Däremot är det så att när man jämför mellan olika länder så har vi med vår restriktiva politik ändå klarat oss förhållandevis bra, inte minst när det gäller rekrytering eller missbruk bland unga.

Det är ingen tvekan om att förebyggande insatser och en restriktiv politik mot droger som förstör människor är viktigt och ger resultat.”

Visar siffrorna ovan på vad Ask säger i programmet, att vi klarar oss förhållandevis bra? Den andra citatdelen av radiointervjun ovan handlar om resonemang i programmet kring det förebyggande arbetet. Ramberg hänvisar bl a till studier om det förebyggande arbetet bland våra unga och att det finns de som hävdar att dessa kampanjer inte är framgångsrika. Men Beatrice Ask kommenterar det med:

”Jag är helt säker på att det är viktigt att informera ungdomar på olika sätt om droger och annat så att kunskap ligger på hög nivå. Kunskap kan bidra till att man slipper det elände som narkotikamissbruk  och annat missbruk kan innebära.”

Hon är helt säker på detta, att kunskap leder till att man inte missbrukar. Men åter igen visar en ledande moderat politiker att hon inte är insatt i vetenskapen kring missbruk. Forskningen kring prevention är helt enig om att information om droger och denna kunskap inte har någon bevisad effekt på minskad användning. Det låter bra att sprida kunskap, och Beatrice Ask är ”helt säker”, men hon har fel, hon har med andra ord ingen aning om vad hon snackar om. Som vanligt vad det gäller Moderaterna och narkotikapolitik. Det låter bra, men det är ovetenskapligt. Undrar vem som är såsig egentligen…

Så frågan är hur länge denna ovetenskapliga och moralistiska syn på narkotikaområdet ska få råda? Det är hög tid att börja närma sig frågan mer vetenskapligt och med fokus i att på riktigt minska skadorna, inte bara på ett sätt som ”låter bra”.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “Beatrice Ask om svensk narkotikapolitik”

 1. Bra skrivet Magnus…skarpt av dig att vara vaksam men jag undrar var du fått den ”antal dödsfall årligen” statistiken? THC är det ju ingen som dött av? kanske under att de blivit jagade med det i fickan? men inte av själva THC/Cannabisen väll? Tror isåfall inte på statistiken M.v.h.A

  1. Kul att du gillade texten! Statistiken kommer från Folkhälsoinstitutet och en forskare vid Karolinska Institutet (finns att ladda ner i sin helhet här: http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Alkohol-narkotika-tobak-ANT/Narkotikarelaterade-dodsfall/). Så här beskrivs metoden:

   ”Dödsfallen redovisas därför efter den drog som anses ha en dominerande roll för dödsfallet, vilket innebär att opiater som morfin(nedbrytningsprodukt av heroin) och metadon dominerar över amfetamin och kokain. En del mindre vanligt förekommande droger redovisas under ”övriga” droger och dödsfall där man endast funnit THC men ingen annan illegal drog klassificeras som cannabisrelaterade”.

   Hur THC haft en dominerande roll är självfallet en tolkningsfråga som läkarna/forskarna ägnar sig åt och det är självklart att de inte avser att THC varit direkt dödande, men kring detta kan man ägna sig åt resonemang om hur THC påverkar psyket etc. Det blir så klart ingen absolut vetenskap och därför ska man så klart veta att dessa jämförelser har en del svagheter, inte desto mindre oavsett om man tar bort THC-dödsfallen eller inte så är siffrorna ingen snygg statistik för svensk socialpolitik.

 2. God kväll…okej men ja litar inte på deras statistik. Plus att THC ligger kvar i fettvävnaden längre än alla andra preparat i den listan..står det någon ålder på dessa avlidna individer? Så att det kanske är av ålderns men sen beskyller Cannabisen för de hade det i fettvävnaden. Lr orent hash som folk blandar skit i för att det ska väga mer kan ta skada. Därför bör det legaliseras så att man får tag på fint odlat om de som ändå tänkt bruka det får tag på något rent. Lr tom fint filtrerat olja i små flaskor. Jag tittade på William Petzäll och Maria Larsson ang interpellationen…asså fyfan vilket ordföråd kvinnan har…väljer att använda så negativa ord som möjligt om det för att de ska låta som något helt hemskt! Hur länge ska denna nonchalans pågå. Folk studerar ju om det och vet hur det är i andra länder hur har hon mage att bara stå där och ljuga helt ansiktslöst som om hennes pappa är glasmestare. Fyfan vad patetisk och skämmig kvinna. Beatris Ask intervju på Radion var inte heller human ang Narkotika politiken hennes svar var ju helt monster aktiga..nån borde utföra en exorsism på dom två. Tare lungt Magnus M.v.h.A

  1. Jag tror inte att legalisering är rätt väg att gå även om det så klart skulle innebära en del fördelar, t ex det du tar upp, men på det stora hela skulle konsekvenserna bli mer negativa tror jag. Däremot skulle man nog behöva kolla lite på hur just THC-dödligheten förs upp på den här listan, sedan är det nog så att cannabisbruket kan ha förvärrat en del individers psykiatriska status om det nu är så att det är självmord etc som ligger i den kolumnen. Och är det så att det är någon som kört bil och nickat till under ett cannabisrus så är det väl så, men frågan är vad alla dödsfallen handlar om, det borde FHI och Karolinska institutet bli mer öppna om, för visst finns det tveksamhet om hur man resonerat på myndigheterna när de redovisat THC som bakgrund till dödsfallen.

   Sedan dagens interpellation, jag missade den, men ska försöka kolla på den i efterhand, lite Maria Larsson piggar alltid upp, eller vad man ska säga. Exorcism skulle kanske hjälpa, åtminstone vore det oerhört intressant att sätta sig ned och resonera med dessa båda kvinnor. Jag satt ner för ett år sedan med Maria Larsson, tyvärr valde hon och hennes pressekreterare att avbryta den intervjun när det var på väg att bli intressant och hennes rådgivare, departementsråd, gjorde sitt bästa för att störa. Kanske handlar en hel del av problemet om att de har väldigt dåliga rådgivare. I dunno, nått allvarligt problem har våra kära politiker dock!

   Allt gott!

 3. God kväll broder min..hoppas allt är väl med dig. Tror det hade varit bättre med en legalisering än som det ser ut idag hur man än vrider o vänder på det. Men men alla har rätt att tycka vad dom vill förutom dom som bestämmer..dom borde gå efter vetenskap och fakta om nån annars borde man ställas inför rätta för mass missledning om man nu utrycker sig i tv och påstår något. Statistiken borde granskar..Uppdrag granskning borde ta tag i detta och göra en riktig dokumentär och konfrontera dessa människor ang detta. Detdär med att dom påstår att folk dött pga THC kan vara som du säger att vissa mindre psykiskt starka individer kanske kännt hopplöshet och kanske tagit sitt liv och de passar på och relaterar det till THC men jag tror fortfarande inte att något dött av själva THCn.. Du e grym mannen som är så vis och tänker omkring det som blir publicerat. Titta på den på riksdagens hemsida..Maria Larsson är som en brandvägg och tagit det ansvaret/uppgiften att vara ett ansikte utåt och blåneka detta ämne. Att dom har problem syns det på dom men dom vet inte vad som väntar..som nekar människorna blomman som skapats av själva skaparen genom jorden. De måste granskas inför kamera så att man ser deras reaktioner på riktiga frågor ang detta så det är inspelat att dom avbryter som dom gjorde i ditt fall då du pratade med henne. Med vänliga hälsningar Artan

  1. Bra idé med en mer djuplodande granskning, skulle behövas. Finns så mycket skit inom detta område och märkliga saker som påstås, som t ex i den där debatten i riksdagen i fredags när Maria Larsson och William Petzäll möttes (kan ses här: http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=search&search_freetext=&search_parlamentary_session=2011%2F12&search_type=&search_committee=&search_speaker=&search_party=&search_sdate1=2011-12-16&search_sdate2=2011-12-16&rpage=0), visserligen svarar Maria Larsson relativt vettigt men så kommer det där med förebyggande verksamhet som om det har med vård och behandling att göra, det handlar enbart om att finta bort folk och få det att låta som att Maria Larsson gör något. Irriterande. Där skulle man behövt någon kompetent journalist som ifrågasätter varför hon svarar päron när det handlar om äpplen. Aja. Vi får fortsätta debattera och analysera det hela.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *