Anhöriga mot droger borde byta namn

Det finns många organisationer som verkar inom missbruksområdet. Själv är jag som bekant aktiv inom Beroendeombudet, och en av ”inspirationskällorna” till mitt arbete där var ett möte på ett tåg med Lena Larsson som nu är ordförande i annan förening inom området, Anhöriga mot droger, AMD. Vi gick inte in på några sakfrågor då, utan enades bara om, eftersom hon var på väg för att medverka vid en stor narkotikakonferens (Drogfokus) där ”brukarperspektivet” aldrig varit aktivt representerat, att det var konstigt att man kunde ha en stor konferens om med inte tillsammans med de direkt berörda.

I natt kom jag att läsa Anhöriga mot drogers remissvar till den så kallade Missbruksutredningen, det fanns i RNS tidskrift Narkotikafrågan (om vilken man kan säga mycket men men…). Efter att ha läst remissvaret föreslår jag att AMD ska byta namn till Anhöriga mot missbrukare, det känns mer passande.


AMD säger sig inte kunna svara på Missbruksutredningens 70 förslag men att de har valt ut de viktigaste, och så räknar AMD upp dem. De är:

1. De är emot förslaget om förändrat huvudmannaskap. Anledning skriver de är:

”…vi inte tror att det gagnar de missbrukare som inte blivit psykiskt sjuka att hamna på samma ställe som de som blivit det. Därtill tycker vi det är bättre med delat huvudmannaskap med tanke på alla unga missbrukare. De ska inte behöva komma till samma ställe som äldre, psykiskt sjuka missbrukare.”

Det här stycket är så oerhört underbart eftersom de visar att AMD inte har en aning om vad de pratar om. Huvudmannaskapet har ingenting med hur vården är organiserad eller utförs i praktiken att göra, AMD svar är att likställa med ”goddag yxskaft”. Men som sagt var, man behöver inte vara kompetent inom området för att få skattebidrag till organisationer och inte heller för att svara på en viktig utredning.

2. De vill enbart ha drogfri behandling

AMD är inte intresserade av att vården ska hjälpa individer att lämna missbruket, de skriver ”AMD föreslår att all behandling mot narkotika självklart ska vara drogfri.” vilket ”självklart” innebär att de är emot all substitutionsbehandling. AMD är emot behandling som är vetenskapligt bevisad som effektiv inte bara för att rädda liv utan även för att hjälpa individer med heroinberoende att lämna det aktiva missbrukarlivet och på så sätt på sikt skapa grund för ett ”drogfritt” liv. Moralismen med ”drogfrihet” är alltså förslag två från AMD.

3. AMD vill främst satsa på tvångsvård

Som tredje viktigaste förslag har man att INTE satsa på olika varianter av ökad behandlingsinsatser, utan i stället lyfter man fram och prioriterar tvångsvården. Man skriver: ”AMD föreslår att man bygger ut LVM-vården så att det blir lättare för vuxna missbrukare att få hjälp. Många vill idag sluta knarka, men får ingen hjälp i sin hemkommun för att pengarna tagit slut eller för att det inte finns plats att få.”

Tvång är alltså viktigare än utbyggd frivilligvård, trots att tvångsvård både är dyrare och mindre framgångsrik än den frivilliga vården som inte ges i tillräcklig omfattning. Men AMD prioriterar tvånget! De anhörigas missbrukande barn ska tvångsvårdas drogfritt, att det inte fungerar och deras barn dör på kuppen spelar ingen roll för AMD!

4. AMD är emot sprututbytet

Sprututbyte är ju en skademinskande metod som inte bara räddar liv utan även underlättar för en missbrukare/blivande fd missbrukare att få ett drägligare liv som fd missbrukare, effektiviteten för individ och samhällsekonomi är entydigt klarlagd i flera vetenskapliga studier. AMD skriver:

 ”AMD vill inte att man delar ut fria sprutor till injicerande narkomaner. Det är inte heller vettigt att 18-åringar ska få tillgång till denna ”behandlingsmetod”. Det är allas våra barn vi pratar om.”

Till att börja med har de inte förstått att det inte är en behandlingsmetod, det räcker väl så som kommentar. Men en fråga till AMD varför de tycker att deras barn ska ha större risk än andras att smittas av HIV och Hepatit vore på sin plats, men sedan är det ju inte alla föräldrar som värnar sina barn heller…

5. AMD vill utbilda andra

AMD skriver:  ”sist men inte minst viktigt. AMD:s förslag är att organisationer som AMD ges större möjligheter att utbilda anhöriga”. Jag tycker det är ett dåligt förslag, det är bättre att organisationer som har kompetens i frågorna utbildar anhöriga.

Som sagt var, bland dessa 4-5 förslag och kommentarer till förslag från AMD kan jag inte hitta något som innebär att de enskilda missbrukarna gynnas eller får en bättre situation, enbart tvärtom. Därför AMD, byt namn till Anhöriga mot missbrukare!

Och jo, källan jag hade var ju tidskriften för Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, jag vågar inte ens tänka tanken på vad jag skulle kunna läsa i deras remissvar…

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *