Petzäll ”är” ett offer

Jag har inte sett TV4s ”Efter tio” men jag har läst vad Aftonbladet skriver om programmet och förstår utifrån det att han är präglad av den ovetenskapliga tolvstegsfilosofin (han har behandlats vid Nämndemansgården). Den bild som han ger i artikeln är att han är ett offer för beroendesjukdomen, och så ses missbruk och beroende inom tolvstegsrörelsen, inte som en sjukdom som bland annat handlar om att belöningssystemet tillfälligt är ”kidnappat” av biokemiska processer utan som en sjukdom i sig som är fortskridande, obotlig, livslång och med vad man kallar ”maktlöshet”/kontrollförlust. Det kan ses som att individen ses som ett offer för beroendet och de biokemiska processerna.


Petzäll säger att det inte går att lämna några ”garantier” för att inte ”återfalla”, att det ”inte går som missbrukare”, med andra ord, han är maktlös inför beroendet, inför ”sjukdomen”. Tyvärr är det inte sant, det finns inga vetenskapliga studier som stöder detta påstående, det är enbart ett påhitt från tolvstegsrörelsen. Visserligen är det rätt bra på sitt sätt, eftersom det minskar den skam och skuld som så många missbrukare dras med. Men skam och skuld kan lindras genom att man lär sig vetenskapen bakom beroende och hur fungerande behandling kan fungera, hur man kognitivt kan arbeta med beroendet och det som driver missbruket. Då slipper man de generaliseringar som gör en individ med en missbruks- eller beroendeproblematik till ett opålitligt offer för en mytisk ”sjukdom”.

Jag tycker att det är allvarligt att någon som uppenbarligen inte mår bra och inte är ”stabil” får så mycket uppmärksamhet. Jag tror att allt detta är till nackdel för Petzäll eftersom hans bekräftelsebehov, som denna uppmärksamhet interagerar med, med största sannolikhet är en stor del att han hamnade där han hamnade såväl politiskt som missbruksmässigt. Att han sedan får lite av en expertroll utifrån sitt kändisskap är vidare ingenting som de missbrukare som kämpar för att komma tillbaka till samhället och få anställning etc behöver, t ex att arbetsgivare utifrån Petzälls berättelse läser om den mystiska sjukdomen som när som helst kan drabba med ett återfall och att alla får dessa återfall är ingenting som direkt underlättar för ett slut på den diskriminering som individer med missbruk och beroende är utsatta för.

Det som däremot var bra med Petzälls teveprogram och artikel var att han synliggör det sjuka hos samhället, att betrakta en individ med missbruk- eller beroendeproblem som en brottsling och påföljande behov av handfängsel. Det säger en hel del om hur sjukt samhället fungerar när det gäller missbruk och beroende, och det är helt obegripligt att Sveriges politiker tycker att detta är ett bra sätt att hantera individer med beroendeproblem på.

Hanteringen och bemötandet och jakten på individerna var ett antal politiker inne på i en debattartikel i förra veckan (SvD). Jag har självfallet en del småsynpunkter på den debattartikeln, men just denna aspekt om hur samhället behandlar de individer som har denna problematik är viktigt att börja diskutera. Det hedrar Federley & co samt Petzäll som tar upp den frågan, men så har också Petzäll egen erfarenhet och Federley har t ex hjälp av Berne Stålenkrantz som har egen erfarenhet och är insatt i frågan. Motsvarande kompetens har självfallet inte de som idag i SvD svarar på Federley & co:s debattartikel. Men vad kan man förvänta sig av talibanhövdningen Per Johansson?

Per Johanssons debattartikel är ett utmärkt exempel på varför de som fortfarande tror på en restriktiv narkotikapolitik kommer att förlora hela stycket. Genom att oreserverat hävda ”kriget mot narkotikans” symboliska poänger och den övertro på prevention som finns i detta, och inte se behovet av att värna alla människors rättighet till ett så bra liv som möjligt genom olika s k ”harm reduction-åtgärder” och inte inse vikten av stopp av meningslös ”handfängsel-jakt” på individer kommer såväl den kampen som kampen mot legalisering att bli förlorad för Johansson & co. Det är synd att aktivisterna inom RNS inte ser vilka strömningar som råder i samhället. Det kommer vi förlora mycket på framöver.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *