• magnus.callmyr@gmail.com

Kris i KRIS

Kris i KRISHEMSIDAN UNDER OMBYGGNAD (inkl städning bland gamla inlägg)


KRIS-krisen kan inte ha gått någon förbi, det handlar om att KRIS i Örebro bland annat har en ordförande som dels anser att skattemedel ska finansiera diverse saker som inte skattemedel ska finansiera och dels anser att man ska utnyttja alla tillfällen som uppstår. Det här skapar en rad problem som jag ska ta upp. Nerikes Allehanda har skrivit om det (NA1, NA2), Aftonbladet har skrivit om det (AB1, AB2), DN har skrivit om det (DN1, DN2), SvD har skrivit om det, SvTs lokalteve har tagit upp det två kvällar i rad ( SvT inslag börjar 0:29, SvT inslag börjar 1:47). Uppmärksamheten för affären/affärerna är stora. Och olika källor anger att det finns mer att dra fram.

I detta måste jag påtala att jag inte har det minsta emot KRIS generellt, förutom att jag anser att de är mycket fel ute vad det gäller substitutionsprogrammen och att jag anser att deras behandlingar ibland inte håller måttet på flera sätt. Det som nu hänt är mycket allvarligt dock, det är en sak om det är kriminellt förfarande som pågått, så kan det mycket väl vara, men helt ärligt så är inte det den stora stötestenen för mig. Det finns annat, vilket inte minst framgår av artikelkommentarerna hos Nerikes Allehanda. Nerikes Allehanda för övrigt som lät aktuelle Lasse Liljegren tjäna som expert i deras komiska nysatsning Krim-tv när det dels skulle pratas cannabisodling (koooomiskt inslag) och dels narkotikautvecklingen i Örebro (jajamensan, det gick mest ut på att Lasse svartmålade substitutionsbehandling även om den stackars ”journalisten” från Nerikes Allehanda försökte få det till att prata om narkotikautvecklingen).

Jag kan leva med att jag betraktar missbruk på ett annat sätt än den bild jag fått av hur KRIS betraktar och tolkar teoribildningarna kring missbruk. Jag kan leva med att vi generellt, även om jag i mitt missbruk har haft en kriminalitet, har haft olika livshistorier i termer av vissa yttre (lägg märke till ordet yttre) aspekter av missbruket. Det jag har svårt med är dels detta med att i många officiella sammanhang blir KRIS ofta betraktade som experter på missbruk och ofta representanter för missbruk, men faktum är att KRIS-are är en minoritet bland de som har tung missbruksproblematik. Tyvärr förstår vare sig politiker eller media den meningen. Och som sagt var, jag är mycket skeptisk till deras teoretiska förståelse av missbruk. Och jag antar att om en KRIS-are läste den meningen så skulle de raljera med ”teori”, men om vi ska förstå missbruk och om vi ska bygga något preventivt eller behandlande måste det utgå från teori för att nå en allmängiltighet, hur sann tillvaron och livshistorian än är för enskilda individer…

Det andra jag har svårt med är att när KRIS-representanter inte förstår att det är moraliskt stötande att man betalar 3000 kr i hyra för en 200 kvm stor villa, får ett avancerat gym installerat, köper en av skattemedel finansierad lyxutrustad bil (i läget 700 000 kr), använder bilen privat, får sina fortkörningsböter betalda av skattemedel, får diverse utlandsresor betalda under termen ”studieresa”, får bensin betald etc etc. Det var en sak om det handlade om en privatperson, då skulle jag inte gilla ovanstående, men nu är det inget privat i detta. KRIS är i allra högsta grad högprofilerat publikt och en del av det allmänna medvetandet om hur ”(fd) missbrukare” är, moraliskt är det som hänt och händer i KRIS något som påverkar alla missbrukare.

Jag har ofta kritiserat KRIS för att de saknar förståelse, rent behandlingsmässigt, för sociala identiteter, och det är det som är det stora problemet i det jag beskriver ovan. Missbrukares och fd missbrukares sociala identiteter påverkas av hur allmänheten uppfattar KRIS-arna, och som sagt var, det framgår med önskvärd tydlighet i Nerikes ALlehandas kommentarsfält vad folk tycker. Ovannämnda två sociala identiteter påverkas negativt, stigmatiseringen av grupperna ökar. Det är mycket illa, och en oerhört negativ konsekvens av KRIS-ordförandens agerande, och det är mycket illa att en förening av KRIS slag, med den inverkan på ”offentligheten” som KRIS har, att de har en lokalordförande och medlem av styrelsen i ”Riks-KRIS” som inte förstår detta. SOm inte förstår betydelsen av detta. KRIS må vara i kris (och ska tillsätta en internutredning från Riks-KRIS som ska revidera vad som hänt i Örebro-KRIS, dvs Lasses kompisar i riksstyrelsen ska revidera honom, trovärdigt… nej), men tyvärr går krisens verkningar utanför KRIS. Det är inte bra.

 

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

0 reaktioner på ”Kris i KRIS

Om moralen hos KRIS Kriminellas revansch i samhället | Magnus Callmyr – om missbruk och beroendePublicerat den  4:55 e m - Feb 16, 2012

[…] har skrivit om KRIS förut, och då bland annat om problemen i KRIS Örebro-förening där det rapporterades om lyxbilar och […]

Lämna ett meddelande