Dagens FHI – ”Ojdå, det fungerar visst inte”

Det händer då och då att sajten Drugnews levererar guldkorn. Idag finns en intressant artikel, den handlar om en doktorsavhandling om primärvården och det förebyggande arbetet med det s k ”riskbruksprojektet”. Det handlar om att primärvården allt oftare ska ställa frågor om alkoholkonsumtion och hantera ”enklare problematik”. Tidigare forskning i bla Norge (tar inte Drugnews upp eftersom de inte har koll, undertecknad har dock skrivit om det tidigare) har visat på en rad problem med detta angreppssätt, bl a problem med personalens attityder och kunskapsnivå. Problematiken som finns i detta är en av anledningarna till att jag är kritisk mot regeringens förslag om förändrad huvudman för missbrukarvården.


Drugnews artikel handlar om en doktorsavhandling om detta projekt, och den visar att projektet har misslyckats på flera sätt, bl a i attityder och genomförandegrad. Det är Folkhälsoinstitutet som bedrivit denna verksamhet, som kallas ”Riskbruksprojektet”, på uppdrag av regeringen. Tanken har varit en verksamhet som syftar till att få hälsovårdens personal att arbeta mer ”förebyggande”, ställa frågor, arbeta med motiverande samtal (MI) etc, men det har även handlat om utbildning av personalen. En av förgrundsgestalterna inom FHI, Professor Sven Andreasson (som också ligger bakom ”Livsstilsmottagningen” mot missbruk i finare kretsar), kommenterar forskningen med att FHIs verksamhet just varit ett misslyckande. Det är så skönt med självkritik, det borde FHI ägna sig mer åt…

Men bästa kommentaren står ändå ansvarig minister Maria Larssons sakkunnige (!) Ulrik Lindgren för. Han säger:

”Vi har ju uppfattat Riskbruksprojektet som framgångsrikt”

Och med det sammanfattar han Socialdepartementets verksamhet inom missbruksområdet. De har en tro, en uppfattning, och denna tro är väldigt långt ifrån hur verkligheten ser ut. Så kan det gå när man satsar på inkompetens och så kan det gå när Kristdemokraterna styr ett område! Och så kan det gå när man har en myndighet som FHI som drar i trådarna!

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *