Gnällbältet om missbruksutredningen: Det går aldriiiiiii

För ett tag sedan, i september, twittrade ledaren av det sociala fältet i örebroalliansens styre (S, KD och C), centerpartisten Rasmus Persson om att de var väldigt kritiska mot missbruksutredningen. Jag frågade efter detaljer men fick till svar att vänta till i oktober, och nu kommer det lite detaljer. De går att läsa i Nerikes Allehandas ledare, där den till IOGT-anknutne Lars Ströman fortsätter sitt evighetsarbete att osakligt angripa sprututbytesprogram eftersom han i sann IOGT-anda är motståndare till kunskap och fakta.


Lars Ströman hyllar Örebro kommuns kritik av sprututbytet, något som Örebro kommuns högervänsterallians inte vill vara en del av. Det framgår inte riktigt vad i ledaren som är NAs åsikter och vad som är Örebro kommuns åsikter. Men i detta fall förefaller det vara bådas…

NA skriver ”Teorin är att missbrukare ska undvika att smittas av hiv genom att de får byta sina gamla sprutor mot nya och renare sprutor. Men de vetenskapliga beläggen för att det skulle ha någon effekt är synnerligen tunna. Örebro län är ett konkret exempel på att sambandet mellan sprututbyte och minskad hiv-spridning i stort sett är obefintlig”, detta sedan det hävdas att det i Örebro inte finns ett fall av HIV som spritts genom sprutdelning.

Till att börja med är inte de vetenskapliga beläggen tunna, de är mycket starka, däremot är inte effekterna så omfattande som kanske en del har föreställning om. Men att effekterna är positiva, att sprututbyte minskar hiv-spridning är bevisen mycket starka för i svensk och internationell forskning, därom rådet inget tvivel, och forskningen visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt med sprututbyten. Detta är oomtvistat. Förutom på Nerikes Allehanda utifrån deras IOGT-ideologidogmatik.

Sedan anför man det logiska argumentet att eftersom Örebro inte haft någon missbrukare som smittats av HIV genom sprutdelning under en period av år så finns inga belägg för att sprututbytet fungerar eller behövs. Den intellektuella slutledningen fungerar enbart inom IOGT och möjligtvis i Örebro. Tyvärr innebär denna intellektuella utarmning att den gången en smitta kommer in bland Örebros sprutnarkomaner står man utan skydd, utan det vetenskapligt oomtvistade skydd som kan användas om bara politikerna säger ja.

Nerikes Allehanda anför sedan argumentet emot sprututbyte att det inte har en effekt mot hepatit, även här begår man en del våld på den forskning som finns, forskning som visar att sambandet mellan sprututbyte och skydd mot hepatit är svagt. Men att det finns en viss skyddande effekt slås fast i flera studier, här är t ex en av dessa med ca 5 000 individer som forskningsbas. Men oavsett vilken forskningsartikel som skulle redovisas där man pekar på en viss, om än svag, koppling mellan sprututbyte och minskad hepatit-smittorisk så skulle Nerikes Allehanda och de vetenskapsfrånvända politikerna i örebroalliansen säga nej, utifrån någon dogmatisk tro. Tyvärr.

Nerikes allehanda har mer kritik mot sprututbytet. Lars Ströman skriver:

Det sägs ibland att sprututbyte skulle få missbrukare att komma i kontakt med behandling. Men Missbruksutredningens förslag går ut på att Landstinget ska kunna starta sprututbytesprogram, utan att samverka med kommunens socialtjänst. Alltså: dela ut sprutor och sedan lämna missbrukarna vind för våg. De ska i alla fall inte ”störas” av kommunens socialtjänst.

Den här kritiken är så underbart tafflig. Lars Ströman/Nerikes Allehanda har inte läst missbruksutredningen, och om man har läst den har man inte fattat att den föreslår att kommunens socialtjänst inte ska handlägga behandling längre, det ska tas över av landstingen. Kommunen ska ägna sig åt socialt stöd, t ex bostäder och sysselsättning. Detta vet inte Nerikes Allehanda. Och då kan man så klart skriva den ledare som man skrivit. Komisch.

Sedan hakar så klart Nerikes Allehanda, och C-KD-S-politikerna i Örebro, på kritiken mot att bygga ut den läkemedelsassisterade behandlingen i Sverige. Sverige har i en europeisk jämförelse mycket högre dödstal än länder som har mer utbyggd läkemedelassisterad behandling med subutex/metadon av heroinister, Missbruksutredningen vill bygga ut denna behandlingsform för att minska dödsfallen och möjliggöra för fler heroinister att bli en produktiv del av vårt samhälle. Detta är Örebro-politikerna motståndare till, så även Nerikes Allehanda. Man skriver:

Den (Missbruksutredningen, min ant) vill att det ska bli lättare att skriva ut syntetisk narkotika som blockerar heroinets effekter, till exempel subutex och metadon. Subutex och metadon kan fungera under strikt kontrollerade former, som en del i en mer omfattande behandling. Men det finns ingen anledning att öka utbudet. Redan nu handlas det hej vilt med subutex och metadon på den illegala marknaden. Med slappare kontroll kommer missbruket att öka ännu mer.

Det finns ingen anledning skriver Nerikes Allehanda, med andra ord är NA för att Sverige har fortsatt höga dödstal. Jag antar att Lars Ströman tycker att det är bra att svenska missbrukare dör i mycket högre utsträckning än i andra europeiska länder. Det är en fin människosyn som råder på Nerikes Allehanda. För övrigt finns det inget förslag om ”slappare kontroll”, förutom i Lars Strömans fantasivärld.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *