Mer om Gerdau vs Larsson

Moderaternas riksdagsman Mats Gerdau får svar i dagens Expressen av regeringens missbruksutredare Gerhard Larsson. Och det är inget dåligt svar, Larsson konstaterar kort att Gerdau borde sluta att utgå från ideologiska dogmer för att skicka signaler kring enbart 10 000 av de 500 000 problematiska användare av droger som finns i Sverige. Och så konstaterar Larsson att Gerdau inte är så bra på att läsa noggrant. På modern svenska kan man säga att Gerdau blev ägd.

Gerdau förtjänar dock en massa beröm! Han är en av få riksdagsmän som engagerar sig i socialpolitik med fokus missbruksfrågor. Säg den riksdagsman som gör det… Just nu pågår den allmänna motionstiden, tiden då riksdagsmännen kan jobba för deras hjärtefrågor lite extra mycket genom att lämna in förslag till riksdagen om önskade förändringar och förbättringar av vårt samhälle. Motionstiden tar slut idag och jag hade tänkt att återkomma till de olika förslagen, men redan nu kan man på riksdagens hemsida se vilka motioner som kommit in.

Inom missbruksområdet sitter ju alliansens Maria Larsson på makten och lägger propositioner. Hon utmanas dels av oppositionen, och dels av individuella riksdagsmän från alliansen som vill hjälpa Maria att förbättra området. Och tro mig, hon behöver mycket hjälp. Tyvärr är få intresserade av det, förutom bl a Gerdau. Men först oppositionen. Det största oppositionspartiet Socialdemokraterna har en skuggminister till Maria Larsson som heter Lena Hallengren, hon har tillsammans med hennes partikamrater lämnat in dessa nio motioner (hittills, hon har fortfarande lite tid på sig):

83

Den enda som skulle kunna antyda något förslag inom missbruksområdet är nr 9, men den går inte att läsa (än). Så just nu vet vi inte vilka idéer Hallengren själv har till alternativ politik för missbruks- och beroendeområdet. Kanske inga. Kanske sitter Hallengren och tokladdar för att svara på den kommande propositionen som Maria Larsson kommer att lägga utifrån missbruksutredningen. Ovannämnda Gerdau är dock lite mer engagerad redan nu. Gerdau har hittills producerat 11 motioner (varav flera egna):

84

Och en av motionerna (nr 6) berör missbruksområdet (givet Gerdaus debatterande och bloggande skulle man ju kunna tro att engagemanget för missbruksområdet skulle ha varit större, men ikke, än i alla fall). Det handlar om straffpåföljden för unga brottslingar (under 18 år). Det är inte direkt kopplat till missbruk, utan mer till kriminalitet, men mellan dessa finns ju en viss koppling.

I motionen vill Gerdau ersätta straffpåföljden dagsböter för unga med en ny påföljd som han kallar helgavskiljning. Vilken studie/forskning som ligger bakom tanken framgår inte, men det framgår att Gerdau tycker att bötesstraffet är orättvist (till nackdel för dem som inte har föräldrar med pengar) och ineffektivt. Gerdau är också kritisk till att alternativet ungdomstjänst är valbart och ger den unge makt över domstolen. Gerdau vill i stället då ha denna helgavskiljning som enligt motionen skulle innebära att ”den unga lyfts ur den vanliga umgängeskretsen under helgerna, då de flesta brotten begås, och i stället får delta i olika påverkansprogram”.

Syftet med tanken är som Gerdau själv skriver ”Vi avgör idag hur det ska gå för ungdomarna som är på väg att ta nästa steg i sin kriminella karriär. Jag vill att ungdomarnas helger i fel kompisgäng byts mot helger med engagerade vuxna. På så sätt ökar chansen att den första domen också blir den enda”. Och eftersom jag har läst på Gerdau & co:s blogg om deras kontakter med KRIS är jag rädd att han inspirerats av dem och tanken som också präglade Tv4-programmet Inlåst (efter amerikansk förebild där såväl ett behandlingsprogram som teve-program finns vid namn ”Scared straight”). Tyvärr visar forskning att dessa metoder inte fungerar, om någon effekt är den tyvärr negativ, den kriminella identiteten förstärks av dessa kontakter med ”fd kriminella” och resultatet i forskningen visade snarare på mer problem efter än före (vilket för övrigt också var resultatet för en del av deltagarna i Tv4:s inlåst där KRIS hade en avgörande roll).

Men kanske menade Gerdau att dessa engagerade vuxna skulle vara anställda vid Socialtjänsten eller privata behandlingshem, då kanske det är möjligt att visst resultat skulle kunna uppnås, men jag har svårt att tro att några helgers motivations- och behandlingsprogram skulle ha någon effekt på den allt för ofta komplexa problembild som ligger bakom avvikande beteende (brottslighet och missbruk). Fast jag gillar Gerdaus tankegångar att vilja åstadkomma något mer än repressivitet (böter)!

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *