• magnus.callmyr@gmail.com

Dagens FHI: Förebyggande verksamhet saknar effekt

Dagens FHI: Förebyggande verksamhet saknar effektHEMSIDAN UNDER OMBYGGNAD (inkl städning bland gamla inlägg)


Jag läser i en rapport från Folkhälsoinstitutet om narkotikaproblematiken. Dagens tro är ju att missbruk kan förebyggas bort genom olika åtgärder/metoder. Så vi har ett gäng tjänstemän som arbetar förebyggande, på kommunnivå, regionnivå och nationellt. Så här skriver FHI om en del av detta:

Som ett led i ansträngningarna att finna effektiva strategier för att förebygga missbruk har Statens folkhälsoinstitut, Mobilisering mot narkotika och Alkoholkommittén bedrivit en försöksverksamhet i sex kommuner. Utvärdering av försöksverksamheten pekar på betydande skillnader i utveckling av organisation, struktur och uthållighet i det förebyggande arbetet mellan försöks- och kontrollkommunerna (Statens folkhälsoinstitut, 2008) Samtidigt visade utvärderingens kvantitativa resultat små skillnader i utveckling mellan försöks- och kontrollkommunerna. Några slutsatser från utvärderingen var att flera kommuner valde
att arbeta med metoder som saknar effekt på samhällsnivå samt att metoderna nådde en väldigt begränsad del av målgruppen eftersom de inte blivit helt införda.


O så läser man just den där meningen att kommuner väljer att arbeta med metoder som saknar samhällseffekt och så tycker man att det räcker med att införa en del av metoden, inte hela. Tack FHI varför ni förklarar hur kommuner slösar bort skattepengar!

Jag är för övrigt väldigt intresserad av hur de kommunala tjänstemän tänker när de bestämmer sig för att inte tillämpa en metod fullt ut, och ännu mer hur man tänker när man väljer metod utan effekt. (för övrigt, om en metod saknar effekt på samhällsnivå lär den sakna effekt på individnivå också, eftersom samhället består av just individer…)

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

Lämna ett meddelande