Piteå fortsätter och nämndordförande är förvirrad

Tidningen Accent har snappat upp att Piteå kommun anmälts av mig och Jimmy Blondin. Inför artikeln har även Accent intervjuat den högst ansvariga politikern i Socialnämnden, socialdemokraten Agnetha Eriksson. Hon säger till tidningen att

Vi kommer att göra individuella bedömningar i varje enskilt fall och de som har behov av vård och behandling kommer självklart att få det”.

Då kan man ju fråga sig varför över huvud taget socialnämnden fattade det beslut som vi anmält. Möjligtvis är det så att i Agnethas svar saknas en bisats, ”men inte i den utsträckning som de skulle behöva”. Om så är det ju lika hemskt. Och om det nu är så att de som behöver missbruksvård i Piteå kommer att få det, varför fattar kommunen beslut om att prioritera barnföräldrar och de under 30 år?

Fast i själva verket handlar nog Agnethas svar till tidningen Accent om det klassiska, politiker ljuger alltid för att klara sig undan negativ uppmärksamhet. Frågan är om piteåborna verkligen vill ha politiker som ljuger för dem, som Agnetha gör om det inte är så att hon anser att bara vissa har rätt till vård. Och om det är det senare, vill verkligen piteåborna ha sådana politiker som anser att bara vissa människor har rätt till ett liv?

Sedan fortsätter Agnetha i Accent-intervjun med ”Strandgården, det är inget behandlingshem, det är ett boende med kamratstöd. Pengarna som skulle vara avsedda för missbruksvård används mer för att lösa en boendesituation det tycker inte jag är rätt”. Det här är intressant, i den meningen definierar Piteå kommuns högsta ansvariga politiker för missbruksvården att socialt stöd inte är missbruksvård, dvs något som går rakt emot vad som fastställs i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för kommunernas missbruksvård. Det är märkligt att man i Piteå är så angelägna om att erbjuda dålig och ovetenskaplig missbruksvård, oavsett om det är Socialdemokratisk politik eller inte. Eller så handlar det helt enkelt bara om att Socialdemokraternas kommunalpolitiker i Piteå är förvirrade och inte har en aning om vad de sysslar med. Något säger mig att Socialstyrelsen kommer att agera tydligt mot Piteå kommun, annars är deras riktlinjer inte något annat än en oväsentlig papperslapp.

Självfallet är det så att missbruksvård är såväl behandling som stöd, och Piteå kommunlednings önskan att minska och begränsa såväl behandling som socialt stöd är om inte annat moraliskt upprörande.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “Piteå fortsätter och nämndordförande är förvirrad”

 1. Det är intressant och viktigt det som du bloggar om här, och jag hedrar dig för din anmälan till Socialstyrelsen, verkligen. Det är skrämmande o läsa vart Agnetha Eriksson står i vissa frågor när det gäller missbruksvården i Piteå, det gör att man känner att som en förening som arbetar med förebyggande missbruksarbete i Piteå (NOrrbotten), och som arbetar för en bättre missbruksvård, ja så måste man verkligen arbeta hårdare.

  Just när det gäller Agnetha Eriksson så finns det en sida vid henne som nog inte alla känner till, något som Connections reagerade på redan första gång det kom till vår kännedom, nämligen det faktum att Eriksson sitter på ”två stolar”. Agnetha Eriksson arbetar 50% som socialnämndens ordförande och 50% på NBV Piteå, alltså på Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet!!

  Connections anser att detta helt klart är olämpligt och omoraliskt, med tanke på att NBV bl.a. arbetar för nykterhet, nollvision och arbetar med utbildningar kring missbruk av droger o alkohol, så har vi svårt att se hur socialnämndens ordförande, med dom beslut som hon varit med att ta, kan arbeta för en verksamhet som bl.a. jobbar för bättre missbruksvård!

  André Bengtsson
  Verksamhetsansvarig – Connections –

  1. Det skulle ju kunna förklara en del vad som händer i Piteå om man utgår från en moralistisk grundsyn som allt för ofta präglar IOGT-rörelsen. Åtminstone måste det blir lättare att genomföra det som Piteå verkar vilja genomföra. FÖrhoppningsvis kommer inte debatten om vad som händer i Piteå att upphöra utan i stället fortsätta med alla de krafter som vill påverka utvecklingen åt ett annat håll.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *