Kompetensproblem á la Falun kommun

Jag har tidigare uppmärksammat att det bland kommunala tjänstemän inom missbruksområdet allt för ofta råder kompetensproblem. Och med tanke på vilken viktig roll i samhället dessa har är det allvarligt. Denna gång är det en kommunal drogsamordnare i Falun, Gunnar Blommé som i Drugnews stoltserar med detta.

Tyvärr är IOGTs och RNSs Drugnews inte intresserade av debatt och dialog så denna kommentar kommer inte synas där, den demokratiförbättring som det innebär att vi är flera som kan vara med i debatten är inte Drugnews intresserad av. Det är synd för Blommé borde uppmärksammas på att man kan anta att han genom sin verksamhet, som förefaller bygga mer på fördomar än kunskap, förmodligen gör ett kontraproduktivt arbete för invånarna i Falun.

Gunnar Blommé debatterar med Jakop Dalunde kring frågan om kriminaliseringen och hävdar att Jakop Dalunde har ett trovärdighetsproblem, detta utan att visa hur det ser ut. Det enda Gunnar Blommé presterar är ett antal ogrundade eller felaktiga påståenden. Det om något är ett trovärdighetsproblem, förutom att det är ett kompetensproblem.

Gunnar Blommé har ett antal problem:

1. Han skriver ”förbudet mot eget bruk och innehav är normsättande och att det därmed också har en avhållande effekt”. Att lagar skulle ha en inverkan på sociala normer skulle kunna vara fallet, men det finns inget som säger att det automatiskt är så. Blommé behöver alltså bevisa att kriminaliseringen påverkar våra normer och att det därmed leder till ”avhållande” från narkotika. Vilken vetenskaplig källa baserar han sina åsikter på? För det är väl inte så att Falun kommuns drogpreventiva arbete baseras på tro och sporadiskt tyckande?

2. Gunnar Blommé skriver att Dalunde glömmer att ”hasch är en mycket farlig drog. Den ger ofta bestående skador i hjärnans signalsystem”. Menar Blommé att marijuana inte skulle vara en farlig drog, varför nämner han bara hasch? Eller vet han inte att cannabis, som han åsyftar, inkluderar såväl hasch som marijuana? Hur är det egentligen med kunskapsnivån i Blommés arbete?

Sedan detta med hjärnans signalsystem och bestående skador. Vilka skador menar Blommé? Vilka belägg har han för att dessa är bestående? Vilka belägg har han för att det ofta är så? Cannabis har en rad allvarliga skadeverkningar, men om man skriver att det ofta ger bestående skador måste man upp med den vetenskapliga referensen för detta. Vilken är den? Eller är det igen tyckande som pågår i Falun?

Blommé nämner som exempel enbart haschpsykoser, är det vad han menar med skador på signalsystemet som förekommer ofta och bestående? Då är han verkligen ute på hal is och bevisar sin okunnighet, och därmed sin olämplighet som tjänsteman inom detta område.

3. Blommé skriver att ”Jacob tycks ansluta sig till dem som tror att världen blir bättre av mer knarkande”, för det första heter han Jakop. Det är imponerande att man får in två fel i namnet på den man debatterar mot, hur noga har man då läst det man ifrågasätter. Och det visar sig för övrigt i påståendet, för vilken grund har Blommé för att påstå att Dalunde tror att världen blir bättre av mer knarkande, var säger han det? Vilken är Blommés källa? Och om det är en slutsats som Blommé har dragit av att Dalunde vill avkriminalisera, vad menar Blommé med knarkande?

Menar Blommé att Portugal efter deras avkriminalisering sett en liten absolut uppgång i användningen men en liten relativ nedgång samt väsentlig minskning av antalet tunga missbrukare/problematiska användare/individer med beroende? Vad i de fakta som jag presenterar för det land som provat det Dalunde föreslår tycker Blomme är dåligt, att de tunga narkomanerna minskar och att Portugal har färre med narkotikaproblem än Sverige?

Vad är rätt håll som Blommé skriver om i citatet ”För att det ska gå åt rätt håll så behöver vi, bland annat, fler restriktioner och inte färre”, och vilket belägg har han för att det är restriktionerna som leder dit?

Blommé har mycket att belägga om han ska visa att han behärskar ämnet och att han är trovärdig.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “Kompetensproblem á la Falun kommun”

 1. Det var mycket på en gång. Visst, cannabis överlag är en underskattad drog. Jag tog hasch som exempel. Hur mycket som helst finns att läsa om detta och som sagt jag har genom mitt tidigare arbete med narkomaner upplevt vad cannabis ställt till för dem. Forskning, javisst, FHI, Sven Andreasson, CAN skrifter mm. Hur många vill du att man skall citera i ett kort genmäle?
  När det gäller lagarnas normgivande effekt så torde du vara ganska ensam om att ifrågasätta dem. Självfallet måste dock det drogförebyggande arbetet och ett folkhälsoarbete bygga på mer än restriktioner och lagar, bl a krävs det samverkan utifrån politiskt förankrade folkhälsomål och drogförebyggande program. Allt från ett univerisellt preventions – via selektivt – till indikerad preventionsarbete behövs.
  Vid en jämförelse mellan Sverige och övriga Europa så ligger Sverige, trots brister, i topp tack vare ett brett folkhälsoarbete, restriktioner med en närmast total enighet om nolltolerans mot narkotika. Det som jag kan hålla med om är att de som är sk tunga narkomaner behöver mer hjälp än vad som idag erbjuds (vilket bl a regeringens enmansutredare Gerhard Larsson belyst). Dock, för att de inte skall bli fler behöver vi främst utveckla den universella och selektiva preventionsnivån, skjuta på ungarnas debut av rökning och alkohol, stärka de sk friskfaktorerna och bekämpa riskfaktorer (se bl a Knut Sandell).
  Vi behöver gemensamt (myndigheter, folkrörelser, föräldrar och andra vuxna) arbeta med att stärka ungarnas självkänsla o . s. v. Föräldrastöd både generellt och riktat måste stärkas och utvecklas. Allt detta är möjligt att i samverkan arbeta med under förutsättning att vi vill samma sak, d v s minska på alkohol – och tobakskonsumtionen samt vi vidmakthåller vår nolltolerans mot narkotika. Det är mitt uppdrag som tjänsteman att utifrån våra politiskt beslutade dokument samordna det arbetet.
  För övrigt kan jag be om ursäkt för en liten felstavning av namnet – Jacop.

  1. Gunnar, först tack för ditt svar. Jag tror att detta område mår bra av mer dialog än vad vi sett hittills.

   Du nämner i ditt svar att som källa för att cannabis ofta ger bestående hjärnskador, det är lite svepande referens du ger. Var exakt har du hämtat källan för ”ofta bestående hjärnskador”, vilken skrift och gärna sidhänvisning.

   Det är mycket möjligt att jag är den ende i världen som hävdar att sociala normer inte har ett direkt samband med lagarna, den kunskap jag har om sociala normer är att det är oerhört många källor som leder till att folk tar till sig något och utifrån det skapar en norm. Jag skulle vilja påstå att de sociala normerna inom detta område snarare är att dels är cannabis en lätt drog och dels är droganvändning inte något särskilt farligt (dvs jag blir inte beroende, jag kan hantera etc). Men jag kan ha fel, så igen, du hävdar att kriminaliseringen leder till normskapande som minskar användningen, vilken källa har du rent vetenskapligt för ditt påstående?

   Sedan har du inte svarat på var Dalunde säger det du påstår hos Drugnews att han säger. Är det inte lite anmärkningsvärt att du som offentlig tjänsteman påstår att någon som vill avkriminalisera i själva verket vill öka knarkandet, särskilt när du inte kan bevisa att det förhåller sig så (och inte minst när det utifrån Portugal snarare finns belägg för att avkriminaliseringen leder till färre problem då ett land som Portugal de facto, enligt EU, har färre med ett drogberoende än vad Sverige har.

   TIll sist, jag håller med dig om vilket arbete som samhället behöver göra, jag anser dock att det behövs mer insatser som är i linje med socialpsykologisk vetenskap (vilket inte någon instans belyst eftersom det skulle medföra en kraftigt ökad insats utifrån ekonomiska termer). DÄremot kan jag räkna upp en rad negativa effekter av kriminaliseringen, inte minst att den försvårar för den som hamnat i ett missbruk att resocialisera sig, för hur mycket du än förebygger kommer det alltid att finnas de som hamnar i ett missbruk och så länge du inte kan visa på att kriminaliseringen har någon som helst effekt menar jag att det är bevisat (genom bl a Portugal och problematiken som alla fd missbrukare som lagförts utifrån ”ringa narkotikabrott” kan visa på, att det är till nackdel i samband med t ex jobbintervjuer mm).

 2. Jag läste Pennys blogg. DET borde alla knarktalibaner göra. Sen uttalar dom sig med kardinalmisstaget, ”Just precis därför måste droger vara illegala, vi måste alla kämpa för att förhindra att människor hamnar i (som Penny) misär och lidande”. Ja för mer rena sprutor lättillgängligt kommer fler VILJA hamna i Pennys situation??!! Alltså jag vet redan att speciellt heroinister situation mer än ofta ser ut så här. Avkriminalisera först och främst! Öppna sprutbytesprogram överallt, låt även sjukvården skriva sprutor på recept alt. dela ut också. Läkare SKA kunna/få skriva ut morfin (även heroin), starka opiater etc till beroende och missbrukare!

  I England fungerade detta faktiskt utmärkt, tills dom skärpte reglerna och införde skärpta restriktioner. Länder med heroinförskrivning har självfallet problem, tror ingen vågar påstå annat. MEN människor i Pennys situation blir faktiskt färre och färre. Man kan tycka vad f-n man vill om droger och narkotikapolitik, men tänk på att det kan vara någon DU håller kär som hamnar i Pennys situation. Dessutom skulle ingen vettig normal icke beroende individ utnyttja detta, i större utsträckning iallafall. Dom som nu skulle göra det, so what? Dom kommer förmodligen använda droger ändå, destruktivt och förödande för dom själa, omgivningen och samhället.

  Dum dogmatism dödar…

  1. Vi håller inte helt med varandra om åtgärderna i detalj, men det är uppenbart att dagens politik i Sverige, och den vetenskapsfrånvändhet som allt för många aktörer inom området visar, leder till att Sveriges situation är mångt mycket mer eländig än den behöver vara.

 3. Gunnar, inte för att jag på något sätt ifrågasätter de eventuella skador ett långvarigt cannabisbruk kan ge. Men anser du på riktigt att CAN, FHI m.fl. är pålitliga källor att hänvisa till? Jag undrar med tanke på att de – precis som du – konsekvent använder källor som går i linje med era uppfattningar, och den svenska narkotikapolitiken.

  Vad det gäller lagarnas normgivande effekter, är Magnus långtifrån ensam i att ifrågasätta detta. Björn Fries exempelvis menar att historiska och kulturella faktorer spelar en större roll än själva lagarna. Detta kan man bl.a. se i USA – som har en av världen hårdaste narkotikalagar – där enligt olika mätningar ca. hälften av befolkningen svarar att de är för en legalisering av cannabis. Liknande siffror kan man även se i Kanada. I de länder där man tillämpar dödsstraff, verkar detta heller inte ha någon avskräckande effekt.

  Men för att återknyta till Sverige då. Om lagar har denna normgivande effekt, varför har Sverige i ett europeiskt sammanhang relativt många tunga missbrukare, samt en hög dödlighet bland dessa? Borde inte situationen – enligt din logik – vara det motsatta? Du skriver dessutom att Sverige ligger ”i topp”. Vad syftar du på, att relativt få unga provar cannabis? Är det verkligen ett mått på hur lyckad en narkotikapolitik är? Sett till att även den siffran (ironiskt nog) har ökat ända sedan man kriminaliserade det egna bruket, så ser det inte speciellt ljust ut på den fronten heller. Speciellt inte för ett samhälle som strävar efter att bli narkotikafritt.

  1. Tack för din kommentar och dina många belysande punkter över bristerna i Falu kommuns drogsamordnares resonemang! Tyvärr är nog inte bristerna begränsade till Falun.

 4. Jag ifrågasätter starkt det där med frekventa hjärnskador och hänvisar till http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21749524

  Vad gäller den uttjatade hachpsykosen så går den ju att ana felaktigheter genom att jämföra hur många som brukar cannabis med hur många som drabbas av psykos. Cannabis bruket ökar och mindskar år till år(den långa trenden är ökande) men psykoserna är konstanta. Att fortfarande komma dragande med det idag 2011 utan att ens kunna ge en källa är helt otroligt.

  Det är snarare folk som du Gunnar som får människor i min generation att röka på lite extra, vi har fått höra ert icke vetenskapliga tyckande hela livet och ganska snabbt insett hur verklighetsfrämmande det är. Det är roligt att utmana dumma förbud, regler och normer ( om ni bara hade kunna hållit er till fakta …)

  Förövrigt undrar jag sen när det blev en god egenskap att sakna tolerans? Nolltolerans = intolerans, inte det samhälle jag vill leva i. Jag hopas verkligen det ändras, annars kommer jag skämmas inför barn att dom ska behöva växa upp i ett inkompetent nolltollerans land. Tack vare nolltoleransen träffar man ofta på tunga narkomaner på vägen till dagis, varför skall behöva vara så? Varför får dom inte leva i samhället, vem vinner på deras lidande och marginalisering?

  1. Den studie du länkar till är en av flera inom samma härad, och så finns det en stor rad andra som pekar på att hjärnskador kan uppstå. Jag säger inte att du argumenterar felaktigt, däremot är det felaktigt att som Blommé påstår hävda att dessa skador är ”ofta” förekommande. Den länk som du visar, och som stödjer tidigare forskning, visar på att det åtminstone för en hel del individer finns en reparation som sker.

   I övrigt, bra kommentarer kring hur verkligheten ser ut och hur många aspekter det finns att tänka på när man ägnar sig åt ”förebyggande arbete” !

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *