Narkotikadebatt i SvT

Gårdagens utspel från Jakop Dalunde ledde till att det blev en debatt i SVTs Godmorgonsoffa. Jakop Dalunde (MP) mötte där Roland Utbult (KD). Det som kom att diskuteras var det som jag enbart kommenterade med ”gott så” igår, dvs att Dalunde sällar sig till de av oss som anser att narkomanerna måste avkriminaliseras.

Det som är intressant är att det som programledaren introducerade, och det som Dalunde skrev om och var kritisk till, det förebyggande arbetet, det kom bort i debatten. Dalunde försökte föra fram sin egen tro om hur missbruk etableras, något som jag var kritisk till igår (Expressen publicerade för övrigt en del av min kommentar igår i dagens papperstidning), efter att Utbult hade kommenterat att det var bra med kampanjer (trots att regeringen gör det med bristfällig metodik) förde programledaren bort debatten från det ämnet.

I stället blev det en debatt om huruvida narkomaner behövde vård eller om de behöver ses som kriminella. KD-politikern var glasklar och lyfte fram att narkomaner var kriminella individer. Punkt slut. Det tog lite drygt 2 minuter före KD-politikern smetade ordet drogliberal på Dalunde, detta trots att Dalunde å sin sida kort före hade varit glasklar med att han var emot droger och inte såg sig som drogliberal utan som straffliberal, och i det hänvisat till studier om att nuvarande restriktiva straffinriktade politik snarare leder till fler missbrukare. Utbult återkom senare till skällsordet drogliberal om Dalunde, det enda Utbult fick sagt med det är att han är en ohederlig och osaklig politiker som ägnar sig åt smutskastning av den som har annan åsikt. Svensk debatt om svensk missbrukarvård behöver inte sånna politiker.

Utbult svarade sedan att ”Jag tror att innehavet och bruket av narkotika, att det är kriminaliserat är viktigt för att det får människor att tänka efter en extra gång”. Och med det satte KD-politikern fingret på ett stort problem. HAN TROR. Han vet inte. Han har inga studier bakom sitt påstående. Han har inga belägg för det. Så osaklig och så moralistisk kan man vara när man sitter i Sveriges högsta beslutande organ, riksdagen. Utbult är med och stiftar lagar och bestämmer över människors liv utifrån hans tro. Det duger inte. Men det är så KDs politik ser ut, tro i stället för vetenskap.

Utbult lyfte också fram att han stöder alla vårdinsatser och som en bisats till det nämner han att regeringen satsar 260 Mkr per år på ”hela strategin”. Det kan ju låta bra. Men vad går de där 260 Mkr till? Det nämnde inte Utbult, han bara svängde sig med siffran i samband med ordet ”vård”, något som för den oinsatte kanske låter bra. Ur regeringens proposition kan man läsa:

För att fortsätta arbetet med att driva en kraftfull ANDT-politik beräknar regeringen, som framgår av budgetpropositionen, att avsätta närmare 260 miljoner kronor per år under perioden 2011–2014.

Det säger ingenting heller vad det innebär. Det blir lite klarare i Barn- och äldreminister Maria Larssons (KD) pressmeddelande där hon säger:

Cirka 15 procent av den samlade sjukdomsbördan i Sverige beror på skadeverkningar som kan kopplas till alkohol, narkotika, dopning och tobak. Därför satsar regeringen cirka 260 miljoner kronor per år under mandatperioden för att få ett långsiktigt förebyggande arbete.

Så det stämmer inte vad Utbult säger. Det är inte 260 Mkr till vård. Antingen ljuger han eller så har han ingen aning om vad han pratar om. En sak är glasklar, förebyggande arbete är inte vård. Och vilken förklaringsmodell ansluter sig Maria Larsson till om hon tror att missbruk kan förebyggas bort? Om hon tror att de 15% av sjukdomsbördan som kommer från missbruk kan förebyggas bort för 260 Mkr per år under 5 år, vad tror hon då orsakar missbruk? Dalunde trodde att det handlar om de socioekonomiska variablerna klass och arbetslöshet. Vad tror Maria Larsson? Om det vet vi ingenting, jag träffade henne för en utlovad 1-timmesintervju om bland annat det, hon avbröt efter ca 10 minuter. Merparten av den tiden gick åt till att hennes departmentsråd Maria Renström lite taffligt försökte förklara för mig vad missbruk och beroende är, huvudsakligen utifrån ett biokemiskt perspektiv. Om de ansluter sig till det perspektivet vore de visserligen förklaringsteoretiskt snäppet vassare än Dalunde, men några 260 Mkr i ”förebyggande arbete” kommer ändå inte att räcka. Kejsaren, Maria Larsson, är naken.

Dalunde säger precis det i debatten, det är inte tillräckligt, och dessutom behövs en perspektivförskjutning från straff till vård. Han berättade sedan om ett av alla de fall då personer av rädsla för kriminaliseringens effekter har underlåtit att hjälpa personer som överdoserat till akutvård, och bara inom det området har vi varje år flera onödiga dödsfall. Dödsfall som kan undvikas, om det inte vore så att Utbult och Larsson tycker att det är en ointressant fråga. I Utbults och Larssons människosyn ingår att missbrukare lika gärna kan ligga och dö av överdoser, det är den praktiska konsekvensen av deras politik. Och märkligt nog verkar allt för många inte tycka att detta är värt att protestera mot, jag tycker det är märkligt eftersom jag inte tror på att så många delar den människosynen som KD ger uttryck för.

Som om det inte var nog, på frågan om hur situationen i Sverige skulle bli om vi avkriminaliserade (alltså ej legaliserade utan avkriminaliserade) så svarar Utbult ”Den skulle bli värre, det handlar om tillgång och efterfrågan, och vid en avkriminalisering skulle det betyda att tillgången ökar.”. Här måste man ju fråga sig vilket belägg Utbult har för att om missbrukaren inte sågs som kriminell längre så skulle det medföra att tillgången på narkotiska preparat ökade. Det man har som resultat i Portugal är en liten ökning i efterfrågan, samtidigt som Portugal med sin helhetspolitik kan se en kraftig minskning av antalet problematiska användare, individer med beroendeproblematiken, så till den grad att andelen av det portugisiska samhället som har berondeproblem är LÄGRE än i Sverige. Detta vill allså KD med Utbult och Larsson i spetsen förhindra, KD vill ha fler personer i narkotikaberoende, det är den praktiska konsekvensen av deras politik, och det är vidrigt. Vet svenska folket om det?

Slutligen, Dalunde säger att det dör nästan 400 missbrukare, dvs narkomaner, i onödan för att vi inte satsar tillräckligt på vårdperspektivet. Han behöver uppdatera sina siffror, det är över 400 numera.

Update 21 juli kl 14:

Utbult svarar även Dalunde i Expressen. Där upprepar han sin tro, bland annat sin tro att:

Kriminaliseringen innebär att man tänker sig för en extra gång innan man tar det första blosset – eftersom det är en olaglig handling.

Vilken vetenskaplig källa/teori han har som grund för det uppger han inte. Han hävdar att det är så, alltså säger jag: upp till bevis Utbult. Visa på din källa för att det förhåller sig så som du säger, annars är du inget annat än en sagotant. Och att basera politik som handlar om människors liv på sagor duger inte.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “Narkotikadebatt i SvT”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *