Maria Larsson och kunnigheten

Vi har en barn- och äldreminister som på något märkligt sett i denna alliansregering fått ansvar för missbrukspolitiken och därmed även narkotikapolitiken. I dagens Expressen gör hon ett av de ovanliga uttalandena i området, det är inte så att det är hennes älsklingsområde. Det märks. Inte minst på hennes kunskaper. Som nu i detta inlägg. Och det borde inte vara särskilt svårt att få fakta rätt nu, inte minst mot bakgrund av att det inte är okänt för Maria Larsson och hennes (dåliga) rådgivare att vi är flera som granskar henne kontinuerligt.

Inlägget handlar om Avaaz kampanj för att legalisera narkotika och avkriminalisera bruket, och mot detta försöker Maria Larsson argumentera kraftigt. Det går sådär. Redan i det andra stycket går det fel. Hon skriver:

Siffror från Maria ungdom i Stockholm visar att för första gången väljer fler ungdomar cannabis framför alkohol som huvuddrog. Ett allvarligt trendbrott.

Ja, det hade varit ett allvarligt trendbrott, om det varit sant. För det är det inte, det är inte ”ungdomar” som väljer cannabis framför alkohol, där är ”ungdomar som söker hjälp” som väljer cannabis som huvuddrog (därmed inte sagt att de inte har problem även med alkohol). Men just ”ungdomar” och ”ungdomar som söker hjälp” är en viktig distinktion, men om man vill ge sken av något kan man ju som minister använda sig av manipulationens teknik, det hedrar henne dock inte.

Det mest oroväckande i det Maria Larsson skriver är att hon anger anledningen till denna legaliseringskampanj till:

De amerikanska kontinenterna brottas med stora problem och det är en bakgrund till förslaget att legalisera marijuana som en internationell kommission med Kofi Annan nyligen kom med.

Vad har hon fått det ifrån? Att det skulle handla om de problem med användningen som finns i syd- och nordamerika? Kampanjen drivs ifrån en liberal tankesmedja, och kampanjen är en del i den nyliberala strömning i samklang med individualiseringen som äger rum i samhället. Det är mycket större och bredare problem än att det handlar om situationen på två världsdelar.

Sedan berättar Maria Larsson att:

Nu kommer regeringen med en av de absolut största riktade satsningarna mot cannabis. Denna satsning är unik då den sträcker sig över fem år. Den ingår i regeringens strategi mot droger som antogs av riksdagen i mars. Och strategin saknar inte muskler. Vi satsar årligen 260 miljoner kronor på drogförebyggande arbete.
Ett av projekten i denna satsning mot cannabis är spridningen av det lokala och framgångsrika arbetet ”Testa dina gränser”.

Jag har skrivit om CAN:s kampanj ”Testa dina gränser” i olika sammanhang (bland annat här), jag har också läst en hel del forskning kring vad man vet är effektivt preventionsarbete som minskar cannabisanvändning, och jag har t o m skrivit en artikel om det. Kampanjen ”Testa dina gränser” tillhör de kampanjer som internationell forskning dömer ut som verkningslös, dvs slöseri med skattebetalarnas pengar. Är någon förvånad över att det är just denna kampanj som Barn- och äldreminister Maria Larsson väljer ut som cannabisprevention?

Maria Larsson är orolig över utvecklingen och menar att vi måste stoppa den. I det håller jag med. Dock inte helt och hållet om fortsättningen där Maria Larsson skriver:

Var finns de drogfria förebilderna i dag? Populärkulturens drogflirtande behöver motbilder, kända personer som tydligt markerar sitt avståndstagande från droger.
Vi har argumenten för att möta legaliseringsrörelsens bagatelliserande påståenden, men vi behöver fler bärare av positiva budskap om ett liv utan droger.

Jag håller helt med om förebildsbiten (vilket den som följt mitt resonemang om kOla vet), men definitivt inte om att Maria Larsson har argumenten. Hon har i den kampanj hon tänker använda möjligtvis ett instrument för ökat missbruk. Hon har definitivt inte en inriktning mot kunskap i frågan. Det hon skulle behöva är kunniga rådgivare och ett äkta intresse för frågorna så att hon åtminstone orkade sätta sig in lite mer i frågorna.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “Maria Larsson och kunnigheten”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *