Vet KRIS vad de talar om som M påstår?

Moderaterna har på senare kommit ut som ett parti som vänder sig från vetenskap och forskning, i stället har man blivit allt mer populistiskt och grundar sina åsikter på tyckande och antagande i stället för bekräftad kunskap. Det är allvarligt, även om det jag syftar på handlar om den sociala sektorn.

Den sociala sektorn försöker, som en reaktion på de höga siffror förstörda OCH förkortade liv, vända sig bort från moraliseranden och tyckande, och i stället närma sig allt mer ”evidens”. Det har sina risker och det har kritiserats av mig. Men det är ändå bättre än moraliserande eller att göra politik av n=1. Att arbeta utifrån n=1 är vanligt för den s å kallade tolvstegsrörelsen.

N=1 innebär att man formar generaliseringar utifrån ett enda fall. I vetenskapssammanhang står n för ”antalet fall som vår studie/forskning bygger på”, dvs ju högre siffra för n desto större sannolikhet för att en del av det som krävs för att resultaten ska kunna tjäna som någon form av grund för generalisering är uppfylld. Att generalisera utifrån sig själv är aldrig bra, men oerhört vanlig inom tolvstegsrörelsen. Inte minst eftersom den lätt antar sekteristiska drag och erbjuder (pådyvlar) individen en uppsättning värderingar och åsikter som individen måste anta för att bli en del av det som av många betraktas som enda chansen till att få ett fungerande liv. Det är en av de stora farorna med tolvstegsrörelsen.

Ur tolvstegsrörelsen, och nära förbunden med, är organisationen KRIS sprungen (NA anges som sponsor på KRIS hemsida, jag betvivlar oerhört starkt att NA som organisation skulle sponsra KRIS, det strider i så fall mot reglerna, traditionerna, inom NA). Det är ofta samma individer som går på båda ställena. Och KRIS är numera även en del av en annan värdebaserad (en del kallar det moraliserande) organisationsrörelse, IOGT-familjen och har skrivit på kontrakt om att ha samma ”ideologiska grundsyn”. Så KRIS är långt ifrån en oberoende och vetenskapsbaserad organisation. Därför är det lite förvånande att läsa att Moderaternas riksdagsmän i det sociala utskottet går ut med att KRIS vet vad de talar om.

På moderaternas blogg kan man läsa att KRIS åsikt är

”De menar att den tidigare restriktiva och effektiva narkotikapolitiken som syftat till att begränsa åtkomsten av narkotika och hjälpen för behandling av missbrukare som vill sluta inte finns längre. Utan att Sverige helt ger upp när man väljer att dela ut sprutor till  ett kriminaliserad verksamhet till de som väljer att bryta mot lagen och knarka ändå. Man ger alltså ett verktyg till något som är olagligt.”

Något som är helt i överensstämmelse med Moderaternas egna åsikter. KRIS ställer alltså sprututbyte i konflikt med att hjälpa missbrukare att sluta. Som att gratis rena smittfria sprutor skulle innebära fortsatt, förlängt, missbruk. De flesta inom KRIS har varit såväl småkriminella som narkomaner, hade jag varit Moderat riksdagsman som träffade KRIS skulle jag frågat dem, om ni inte hade fått tag på rena smittfria sprutor hade ni lagt av med knarket då? Dvs, stämmer det som vetenskapliga studier visar, att ett sprututbyte inte har någon som helst effekt på att öka eller förlänga missbruk? För så är det utifrån vetenskapliga studier. Som det verkar nu står KRIS och Moderaternas åsikter i strid med vetenskapliga rapporter. Men det låter bra det KRIS säger. Moderaterna uppskattar det. IOGT uppskattar det. RNS, kamraterna till KRIS i NBV, uppskattar det.

Sedan fortsätter KRIS på Moderaternas blogg:

”Vidare är de starkt kritiska till de läkemedelsförskrivna subtituten för heroin – Subutex gör ingen drogfri den ger bara upphov till ett annat livslångt missbruk. Än allvarligare är det när man tittar på nyrekryteringen av unga missbrukare där missbruket ofta just startar med Subutex. Alltså förskrivna läkemedel som säljs vidare.  Denna handel sker oftast helt öppet – ibland direkt utanför beroendemottagningarna.”

KRIS verkar ha bestämt sig för, precis som IOGT och RNS, att det enda målet kan  vara drogfrihet. Vägen dit kan enbart gå via deras modeller, inte via att man tar hjälp av läkemedelsassisterad behandling inom ramen för sjukvården. För KRIS är subutex knark och den som får den behandlingen är i ett missbruk, och jag antar att de ser läkarna på sjukhusens beroendemottagningar som langare och inte läkare. Och är det verkligen som KRIS säger, att ingen fått hjälp att bli såväl drogfri som medicinfri (subutex/suboxone/metadon) via vägen över LAB? Visst är den behandlingen underdimensionerad och visst uppfyller den inte intentionerna som fanns, men det är mer en politisk fråga än en behandlingsmetodfråga. INte desto mindre, vilken grund har KRIS för påståendet? N=1?

Sedan lyfter KRIS fram att det finns ett problem med läckage. Så är det. Det finns problem med läckage av div smärtstillande prepatat också, preparat som används inom cancervården t ex. Ett ökande missbruk (särskilt i USA men även på väg att explodera i Sverige) är missbruket av OxyContin, ett läkemedel som används inom cancervården bland annat. Vill KRIS stoppa cancervården också? Vill Moderaterna stoppa cancervården också, eftersom Moderaterna ger utrymme till KRIS åsikter om LAB?

Vad KRIS inte heller känner till är att vägarna för subutex på den illegala marknaden är mycket mer än det läckage som finns vid Beroendeenheterna. Den senaste kontakten jag hade med någon i min närheten som använde subutex illegalt köpte det på internet från Kina, utifrån n=1 finns inte det läckade KRIS talar om. Fast så skulle jag aldrig argumentera… det finns en rad olika vägar för missbrukssubstanserna. Det är problem. Men man är naiv om man tror att det är en väg som är den avgörande, om inte annat så är fallet så att KRIS får nog redovisa den forskning som säger att detta är det stora problemet.

Människors lidande är ett större problem. Och hur mycket vi än vill går det inte att slå och tvinga en individ att bete sig på ett visst sätt. Vi kan tycka att drogfrihet är det enda som samhället ska stå för. Ska vi då lämna alla som inte förmår lämna det aktiva livet utanför samhället? De som vill men inte förmår då? För många som inte vill leva det aktiva livet med allt vad det innebär för social utslagning och psykiskt elände samt ständig kamp för att hora eller stjäla ihop till dagens knark, är LAB en viktig del på vägen mot att bli en del av samhället. Alla orkar inte, får inte tillräckligt med hjälp, kan inte av olika anledningar gå den drogfria vägen, men vill ändå bort från det aktiva livet. För samhället är det stora vinster att göra om individerna blir drogfria, men det är fortfarande stora vinster för samhället med LAB. Inte minst eftersom det minskar dödligheten, men även kriminaliteten.

KRIS lämnade en fråga till den imponerade moderata riksdagsman (hmm, man kanske säger riksdagskvinna?) som besökte dem:

Var tog ambitionen att hjälpa missbrukaren till ett värdigt och drogfritt liv vägen?

Min följdfråga, finns det bara ett sätt att nå dit? Är n=1 verkligen Moderaternas väg? Det verkar så. Och om det inte stämmer, alla de som är inskrivna i beroendevård med substitution och som är del av samhället, jobbar och betalar skatt etc, är inte deras liv värdiga menar du Isabella Jernbeck?

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

8 reaktion på “Vet KRIS vad de talar om som M påstår?”

 1. KRIS är elände numera. Man har helt snöat in på motståndet mot ”ersättningsdroger”, tycks inte driva några andra frågor. Jag såg han Lasse Liljegren i ett möte med Beatrice Ask. Ask frågade honom vad han skulle göra om han fick vara justitieminister för en dag. ”Förbjuda Subutex och andra ersättningsdroger”, blev svaret. Det är fan rena mörkret, särskilt som detta verkligen är en organisation som behövs. Lyckligtvis verkar X-Cons och Tjuvgods vara betydligt vettigare.

  1. KRIS har alltid haft diverse problem, med allt ifrån cementering av livsstil och kriminella värderingar (har inte samma insyn längre men skulle förvåna mig om de gjort upp med det, ligger lite i linje med den populism och vetenskapsfrånvändning de ägnar sig åt som beskrivs i inlägg och din kommentar) till div annat. Sedan är grundtanken god och det är bara att hoppas att xcons är vettigare i sin struktur.

 2. KRIS har även nolltolerans mot återfall och är det väl något man får räkna med när det kommer till missbrukare som varit det under lång tid och just fått sig sin första ”rena” period (även om ersättningsdroger är med i bilden) på lång tid.
  Min personliga åsikt innan jag ens började beblanda mig med narkotikapolitik var att dem personer som fanns i mitt ”äldre umgänge” och sedan gick över till KRIS var också dem labilaste lallarna/fåren utan egentligen egna tankar kring något.

  1. Om KRIS kan man säga mycket och jag har en del åsikter om det, både utifrån egen erfarenhet och om man jämfört med tillämpbar vetenskap på tillfrisknandet. Det senare är dock inte många särskilt intresserade av, allra minst aktivisterna inom KRIS vad det verkar.

 3. ”Det senare är dock inte många särskilt intresserade av, allra minst aktivisterna inom KRIS vad det verkar.”

  Menar du min kommentar om att i dem allra flesta fall är ”får” eller att dem inte vill ifrågasätta sin egna inställning inför ersättningsdrogerna? 🙂

  1. Jag menade att bedriva aktiviteter inom missbruksområdet som baseras på vetenskaplig grund, av vad jag sett från KRIS verkar de inte intresserade av det oavsett om det är debatt inom socialpolitik eller att driva behandlingsverksamhet.

 4. Det är enormt befriande att läsa din kritik av 12-stegsrörelsen. Den rimmar väldigt väl med mina egna erfarenheter av den. Innan någon missförstår mig, jag vill absolut inte klanka ner på deltagares goda vilja, ej heller förringa att den säkerligen räddat många liv.

  Men den passade inte mig, mycket därför att jag har en nyfiken disposition, och basala kunskaper om forskningsmetoder, samt en stor respekt för just vetenskap. Och detta fick mig att undra hur mycket som var sanning och vad som var dogm, och fråga mig själv hur jag ska kunna bli en bättre människa genom en oärlig metod. För jag anser att bristen på vetenskapliga belägg gör det hela till en oärlig metod, även fast jag förstår och respekterar att andra inte gör det.

  Här berörs ett annat problem. För hur mycket jag än försökte respektera och förhålla mig till det diffande perspektiven , så upplevde jag aldrig att jag fick samma respekt tillbaka. Det är här de sekteristiska tendenserna blir tydliga; du ska inte tänka fritt, utan du ska tänka som programmet, för annars funkar det inte. Återigen, jag förstår att detta passar många och att de inte alls upplever det på samma sätt, till er vill jag säga grattis, ni har hittat er grej.

  Till sist, några ord om synen på mediciner. Under min tid i behandling såg jag många som åtminstone fick en sportslig chans att börja leta sig ut i samhället, tack vare substitutionsmedicinering. För min del ledde den drogfria tiden under behandlingen till att en korrekt psykiatrisk diagnos kunde ställas på mig, nämligen ADHD. Jag medicineras alltså numer med metylfenidat, och lyckas bolla studier, lägenhet och jobb som om jag gjort det betydligt längre än jag faktiskt gjort, och utan medicinering ska jag inte säga att det hade varit omöjligt, men sannolikheten för det hade varit betydligt lägre. Jag tycker inte att det är 12-stegsrörelsens, eller KRIS uppgift att leka läkemedelsverket och säga vad som är medicin och inte, speciellt då svaret knappast kan anses vara binärt.

  Till alla medlemmar i KRIS, till alla som går till 12-stegsmöten; Jag vet att ni inte anser er vara perfekta, och jag vill inte diskreditera det goda uppsåtet eller de positiva resor som många gjort via programmet, men ni skulle kunna göra så mycket mer om ni klev av sadeln och började tänka utanför lådan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *