IOGT och offerkvinnodagen

Det är sällan jag är inne på Drugnews numera, jag är än mer fokuserad på fakta i missbruksfrågan och inte lika intresserad av vad propagandakanalen pumpar ut för märkligheter om det svenska missbruksområdet. Därför missade jag den intressanta vinkeln på den internationella kvinnodagen. Det är kanske inte Drugnews egen vinkel utan snarare en av husböndernas vinkel, IOGTs vinkel. Det är IOGTs ordförande som skrivit en artikel apropå internationella kvinnodagen i veckan.

Artikel slår fast redan i första meningen att män dricker och kvinnor är offer och får ta konsekvenserna av mäns drickande. Och visst är det så, de anhöriga drabbas alltid av en alkoholist som är aktiv. I den tredje meningen skriver IOGT:

Fick kvinnor bestämma skulle alkoholen få väldigt liten plats, kanske ingen plats alls.

Ojdå, inte dåligt. Det här är intressant. Där avfärdar IOGT en av de faktorer som oroat forskarvärlden inom missbruksområdet de senaste 5 kanske t o m 10 åren, men snarare fem.Sedan kan man ju undra vilken källa IOGT har för detta påstående, men då glömmer man bort att IOGT är en värderörelse som bygger på fördomar och moraliserande, inte kunskap och fakta.

Det finns sedan någon gång i början av 2000-talet en trend som är kraftigt upppåtgående för kvinnors alkoholkonsumtion, den ökar procentuellt sett mycket snabbt (källa: CANs årsrapporter). Så det där påståendet från IOGT stämmer inte riktigt. Kanske visar det på vilken koll IOGT har på området, den har jag ju tidigare kritiserat som bristfällig. Kanske visar det på att IOGT inte är ett dugg intresserat av de med alkoholproblem (förutom när det kan ge bidrag från stat/samhälle, till deras ombudsmän och deras kursverksamhet) oavsett kön. Jag har ju tidigare, här och i min självbiografi visat på en viss sådan koppling.

IOGT skriver vidare om våldet som drabbar kvinnor från missbrukande män. Och det är sant. Det finns ett ohyggligt våld mot kvinnor i relationer. Visst kan man ägna kvinnodagen åt att uppmärksamma det, att kvinnor allt för ofta är offer för mäns våld. Men det är inte riktigt min syn på vad internationella kvinnodagen egentligen handlar om. Hur ser IOGT t ex på alkoholrelaterat våld inom lesbiska familjer, eller är HBTQ-aspekten osynlig för IOGT?

För övrigt är det rätt hemskt om detta faktum som för en missbrukarfamilj kan pågå 365 dagar enbart uppmärksammas en dag. Jag ser kvinnodagen som något annat än offerdagen a la IOGT. Kvinnodagen är en dag för att uppmärksamma orättvisorna och protestera mot dem och särskilt uppmärksamma kraften i att låta kvinnorna ta lika stor plats som män – 50/50 inflytande + 1/1 lön.

I det perspektivet är det ett problem att kvinnors kraft riskeras att slås ut av att deras alkoholkonsumtion stiger kraftigt sedan ett antal år tillbaka. Det hade jag hellre lyft fram som en viktig aspekt att diskutera särskilt på kvinnodagen. Självfallet ska kvinnor ha lika mycket inflytande och lika mycket i ersättning som män, men det är inte bra om man samtidigt skjuter sig i foten. Det hade jag tyckt varit intressant om IOGT fokuserat på i stället för nån fabel om hur kvinnor ser på alkohol.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *