• magnus.callmyr@gmail.com

Ohederliga läkare

Ohederliga läkare

I dagens SvD finns en debattartikel där ett par läkare går till angrepp mot bland annat Socialstyrelsen och Missbruksutredningen vad det gäller förslag om sprututbyte. Med sig har läkarna ett antal allianspolitiker, och en journalist (!?). Debattörerna för fram tesen att det inte finns någon evidens för effektiviteten hos ett sprututbyte vad det gäller att stoppa smittspridning och att vi inte ska ägna oss åt det.

Centralt i vår välfärd är att man kan lita på läkare och att de använder sig av såväl senaste vetenskap som ett ärligt uppsåt. Det visar sig vara lite si och så med det hos de läkare som skrivit denna debattartikel. De har inte många källor för deras resonemang, en är en artikel i Addiction (den anger de inte källan för men den är närmare bestämt ”Evidence for the effectiveness of sterile injecting equipment provision in preventing hepatitis C and human immunodeficiency virus transmission among injecting drug users: a review of reviews” av Palmateer et al i Addiction (110), 5) och sedan ett par påståenden som inte finns någon som helst grund för.

Ett av dessa påståenden handlar om hur sprutor används i en ”knarkarkvart”, något belägg för resonemanget finns inte. Ett annat är att pengarna som en missbrukare slipper undan att betala då samhället står för rena sprutor skulle medföra ett förlängt/ökat missbruk då pengar frigörs till mer knark. Inte heller detta påstående är underbyggt. Däremot kan alla köpa sprutor, dvs pump och kanyl, för 5 kr styck på internet. Problematiken kring sprututbytet och sprutnarkomanin är en helt annan än den som dessa läkare föreställer sig, men för att förstå det måste man kunna något om missbruk och beroende.

Så Palmateer. Läkarna har uppenbarligen missat denna text om forskarnas metastudie:

“The main public health implications of the findings are that a higher level of coverage of interventions, including (needle and syringe programs), is likely required to reduce blood-borne virus transmission.
(…)
there was “strong” evidence across the reviews that needle-exchange programs reduce the sharing or reuse of dirty needles, and no evidence of harmful effects.
(…)
Palmateer and her colleagues conclude, there appears to be tentative evidence that needle-exchange programs reduce HIV transmission among injection-drug users”

Det sista stycket är direkt hämtat från sammanfattningen av Palmateers artikel, detta översätter läkarna till ”inte alls ger något stöd för att sprutbyte skyddar mot hiv”. Läkarna behöver antingen gå en kurs i etik eller en kurs i engelska.

Sedan Palmateers artikel publicerades har det kommit ytterligare ett par vetenskapliga artiklar om sprututbyte. En är väldigt intressant och handlar om effekterna av sprututbyte i småstäder. Artikelns titel är ”Lessons learned from a peri-urban needle exchange” och tidskriften Harm Reduction Journal (2010), vol 7 nr 1. Sammanfattningen lyder:

NEP can be an effective method of harm reduction even in low-volume, non-urban settings and are an important venue for intervention in peri-urban areas.

NEP=Needle Exchange Program, om läkarna behöver hjälp med översättningen av meningen kan de kontakta mig.

En annan intressant artikel, även den publicerad i Addiction (2010, ”Is Vancouver Canada’s supervised injection facility cost-saving?”,(105), 8), belyser de samhällsekonomiska effekterna av ett sprututbyte. Här har jag översatt sammanfattningen av forskningen (artikeln publicerade jag på Drogkompetens på världsaidsdagen):

Den årliga effekten av att stänga programmet skulle bli att antalet nysmittade ökade från 179,3 to 262,8. Medicinerna för denna ökning i antalet nya HIV-fall varje år skulle kosta sammanlagt 17,6 miljoner kanadensiska dollar, vilket jämfördes med kostnaden för sprututbytesprogrammet som var 3 miljoner dollar årligen.

Så, sprututbyte är humant eftersom vetenskapliga studier visar på att de minskar smittspridning och det är dessutom nationalekonomiskt klokt eftersom de minskar samhällets kostnader på nettonivå.

Edit:

Jag rekommenderar även läsning av denna artikel för att visa på hur inblandade aktörer från såväl politiska som intresseorganisationer ägnat sig åt att manipulera vetenskaplig forskning tidigare. I centrum står inte helt oväntat RNS (Riksförbundet för ett narkotikafritt samhälle) och deras propagandakanal Drugnews.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

En reaktion på ”Ohederliga läkare

Björn JohnsonPublicerat den  6:30 e m - Feb 21, 2011

Utmärkt skrivet! Jag höll på att få blodstörtning när jag läste Anell, Bromme & Co:s lögner i morse. Helt jävla skamlöst!

Tomas AlsbroPublicerat den  9:31 f m - Feb 23, 2011

Journalisten Rolf Bromme är så vitt jag lyckats utröna även politiker (F) och bl.a. ordförande i Nykterhetsrörelsens samorganisation i Stockholm

Nygammal sprutbytesdebatt |Publicerat den  12:31 e m - Feb 6, 2015

[…] som jag skrev om såväl 2010 när den kom som 2011, RNS vantolkar som vanligt forskningen. I mitt inlägg från 2011 finns även annan forskning kommenterad, bl a om besparingar såväl humanitärt som ekonomiskt […]

Lämna ett meddelande