80% eller 50% eller 0%

Sprid gärna texten vidare genom att dela på din Facebook-sida mm!
- -

Det här med vetenskap är ju intressant. I värsta fall kan man få de ”vetenskapliga” resultat man själv önskar, nyckeln är validitet (att man verkligen mäter det man säger sig mäta) och reliabilitet (skulle en annan undersökning få ”samma” resultat om den gick tillväga på samma sätt) i kombination med källkritik (vad använder man sig av för källor, hur trovärdiga är dem).

Nyligen presenterade den kristna behandlingsorganisationen LP-stifelsen häpnadsväckande resultat (Dagen), 80% ”successrate”. Någonstans har jag läst att 20-30% är bra, om jag minns rätt. Underlaget är en studie som en universitetslektor vid Umeå Universitet genomfört, Owe Grape. Jag har varit i kontakt med LP och bett att få se studien, men svaret att den kommer på hemsidan har visat sig ta lite tid att göra verklighet av. Inte heller Grape har det gått att få kontakt med. Nåväl.

Urvalet i undersökningen var 155 personer som påbörjat och fullföljt sin behandling mellan åren 2004-2006. Av dessa svarade 101 personer. Bortfallet är alltså 35%, lite väl högt tycker jag, särskilt i kontexten att man vill mäta drogfrihet (validitetsproblem ev), varför en bortfallsanalys hade varit intressant. Är hela bortfallet i aktivt missbruk ligger snarare successraten på 50% än 80%. Kanske finns bortfallsanalysen i studien, kanske inte, det hade varit kul att se den där studien… Och det hade varit intressant att se om Grape hade en kommentar till att det är personalen på LP-stiftelsen som samlat in datan, hur har det skett? Om det vet vi ingenting.

Lektorn vid Umeå Universitet uttalar sig på Pingströrelsens hemsida att

”Jag har fått en positiv uppfattning om LP-verksamhetens arbete och är väldigt glad över att ha fått lära känna de personer som arbetar där.”

och svarar på frågan om vad det höga resultatet beror på att det handlar om

”Den sociala gemenskapen, i det här fallet med de kristna inslagen. Man hamnar i ett socialt strukturerat sammanhang med gudstjänster och en församling där man kan känna sig trygg och accepterad. Detta tillsammans med KBT och motiverande samtal ger resultat.”

Jag vet så klart inte hur man definierar missbruk inom socialt arbete vid Umeå Universitet. Jag själv ser missbruk som ett objektrelaterat beteende där man använder det yttre objektet för att förändra sin sinnesstämning, och att det medför negativa konsekvenser som man inte skulle ha fått utan objektanvändningen, där denna dessutom sker i en social miljö som präglas av objektsanvändningen och därmed påverkar den sociala identiteten. Vanligaste objektet är alkohol, därefter olika narkotiska preparat. Andra objekt kan vara mat, spel eller sex. Eller för den delen ”tro”. Sedan kan man tycka att den sociala begränsning som ”Den sociala gemenskapen, i det här fallet med de kristna inslagen. Man hamnar i ett socialt strukturerat sammanhang med gudstjänster och en församling där man kan känna sig trygg och accepterad” medför är mindre allvarlig än narkotikamissbruk, men det är fortfarande en inskränkning av den sociala tillvaron och det är inte helt ovanligt att ”gud” i dessa sammanhang används som ett objekt i sig för att förändra det psykiska måeendet. Så kanske är LP-stiftelsens drogfrihetsresultat 0%? Kanske resonerar Grape om detta i rapporten, det vet jag inte heller eftersom jag inte sett hans vetenskapliga rapport.

Men det kanske är som en insändare i Dagen hävdar, man ska inte akademisera missbrukarvården. Det kanske är som så att ”himmelens Gud och vår Frälsare renade och rehabiliterade hjärtan som sökte Gud. LP-verksamheten måste vara rädd om sitt signum – det är Gud som förvandlar”. Eller så är det just det det handlar om, ersättningen av en drog med en annan, inte av egen kraft. Den dagen de LP-omvända börjar tvivla på att ”Gud” hjälper och förändrar deras tillvaro, vad har de då att falla tillbaka på? Den gamla drogen? Det är det som jag tycker är lite obehagligt med LP-missbrukarvården.

Gillar du det du läst? Hjälp mig gärna genom att Swisha en liten summa till +46(0)723017517

och

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *