• magnus.callmyr@gmail.com

Det politiska sveket mot missbrukarna

Det politiska sveket mot missbrukarna

Vi har läst det förut. Vi kommer att läsa det igen. Vi kommer inte bry oss nästa gång heller. Idag kan vi läsa (SvD, SvT) om en ung missbrukande tjej i Mönsterås. Enligt skolan var hon skärpt och duktig trots att hon var frånvarande en del. Missbruk antar jag. Skolan slog larm till kommunens socialtjänst år 2004.

Förra året beskrev en läkare tjejen ”Hon missbrukade läkemedel och droger, misskötte sin kost, uttryckte dödsönskan och var allmänt uppgiven och kraftlös” . Hon ville bort från sin hemmiljö. Men Socialtjänsten tyckte att hon skulle bo kvar hemma, och en gång i månaden fick hon stödsamtal hos en socialsekreterare. Enligt de anhöriga fanns det inte pengar till annan vård.

Från Mönsterås kommuns sammanträdesprotokoll (PDF, nytt fönster) den 19 maj i år kan vi läsa:

Socialstyrelsen, tillsyn enligt 13 Kap 1 och 2 §§ SoL av missbrukarvården i Mönsterås kommun-uppföljning av tillsyn.

Av Socialstyrelsens beslut framgår att Socialnämnden uppfyller lagstiftningen och dess intentioner i de delar som tillsynen avser.

Socialstyrelsen avslutar ärendet.

I det aktuella fallet riktar Socialstyrelsen kritik mot Mönsterås kommun. De skriver ”I detta perspektiv framstår NN som övergiven av samhället”.

Hur kunde det bli så här? Hur blir det så här gång efter gång, få fall uppmärksammas av media. För det krävs att någon orkar gå hela vägen med anmälan etc, och att media orkar rapportera. För vem bryr sig egentligen, det är ju bara en missbrukare, och en missbrukare är inte en vanlig medmänniska.

En del av svaret återfinns på Mönsterås kommuns hemsida om missbruk, den inleds med ”Har du själv – eller någon du känner – problem med beroende av alkohol eller andra droger?” Man kan, får man veta från hemsidan, vända sig till socialtjänsten eller direkt till Beroendecentrum i Kalmar. Sedan kommer den text som i stort sett varje kommun tillämpar.

I möjligaste mån söker vi lösningar på hemmaplan. I undantagsfall kan placering på behandlingshem vara nödvändig.

I det här fallet med en ung missbrukande tjej som Socialstyrelsen sedan beskriver som övergiven av samhället bestod missbrukarvården av stödsamtal på hemmaplan, en gång i månaden. Oftast är det inte så sällan, men principen är att det är kommunens egna resurser som ska vårda för missbruket. Detta förhållningssätt strider mot en hel del forskning, som också redovisas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Där framgår att för tyngre missbruk, för narkotikamissbruk särskilt, behövs längre vårdtid och i slutenvård (dvs inte ”hemmaplanslösningar”). Det ligger också i linje med vetenskaplig socialpsykologisk  forskning kring hur man går från en missbrukaridentitet till vanlig medmänniska-identitet. Ändå har alla kommuner ”öppenvård på hemmaplan” som ”i möjligaste mån”. Det handlar så klart om pengar, precis som den aktuella tjejens anhöriga fick veta. Att kommunens politiker sparar pengar är viktigare än människoliv. Det är rådande socialpolitik.

Jag försökte föra en diskussion om detta med ansvariga politiker, socialdemokraternas Björn Fries och Morgan Johansson, när utvecklingen satte fart med rejält tempo omkring år 2003-2004 (vilket också sammanfaller med första gången aktuell tjej kunde ha fått vettig vård men inte fick det). De var självfallet inte särskilt intresserade. Missbrukarvård och missbrukares liv är inte särskilt politiskt intressanta. Inte heller idag i årets valrörelse lär denna vårdutveckling bli någon blockskiljande fråga. Och hur skulle det kunna bli det när inte ens experterna på frågorna ser till att kommunerna uppfyller de egna riktlinjerna. Sveket är massivt.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

0 reaktioner på ”Det politiska sveket mot missbrukarna

illwillfnPublicerat den  2:43 e m - Jun 30, 2010

Svek? Personligt ansvar?

Om folk vill att politiker ska ta ansvar för befolkningen så har jag en del krav:

1. Krav (typ körkort) för att få föröka sig. Det ska inte vara en mänsklig rättighet att föra sina gener vidare. De flesta människor är drägg och borde inte existera, än mindre föröka sig.

2. Inför ett system likt det Sokrates såg som det ultimata, lägg ner demokratin. Låt eliten (i ordets rätta bemärkelse) styra så ledarna har kompetens. Sådana som Maud och Mona ska inte ha makt…eller ännu hellre: se punkt 1.

3. Hårdare straff för missbruk. Om missbrukaren ber om hjälp och 1&2 är uppfyllda så ska personen få all möjlig hjälp. Om missbrukaren inte ber om hjälp så ska den få tvångsvård, vid upprepat missbruk långt fängelsestraff.

Människan (de flesta individer) är ett flockdjur och likt med hundar så måste de svagare individerna styras, oftast hårt. Vad händer om svaga/lätt efterblivna får göra som de vill? Ponera att det fanns länder i världen med en svag/efterbliven befolkning men länderna var inte i kaos för att ledarna använde våld för att hålla befolkningen i schack. Vad skulle då hända om befolkningen flyttade till ett civiliserat land? För de som undrar så ber jag dem sluta rösta på 7-klövern, öppna ögonen och se vad som händer i Sverige.

Som sagt, personligt ansvar. Jag är en individ, jag har ansvar för mig själv. Varför folk (”liberaler/humanister”) anser att jag ska vara ansvarig för allt drägg i samhället förstår jag inte. Jag begår inte brott, jag skadar ingen, jag kostar inte samhället något (tvärt om) men just därför så ska JAG hållas ansvarig för alla j-la idioter som våldtar, stjäl, förstör och knarkar? Tror inte det, va?

PerPublicerat den  9:57 e m - Aug 1, 2010

Inom socialtjänsten jobbar inte Sveriges skarpaste hjärnor, har man lite i huvudet så satsas det på andra yrken. Ofta i konkurrensutsatt verksamhet för ALLA verksamheter som är statligt styrda och/eller drivs i monopolliknande former tenderar och stanna av i utvecklingen för att ”tillbakavecklas”.

Socialtjänsten eller andra inrättningar skall enligt politiker lösa problem, men det är när dessa kopplas in som problemen kan bli riktigt allvarliga.

Lämna ett meddelande