• magnus.callmyr@gmail.com

Gratis heroinutdelning i Norge

Gratis heroinutdelning i Norge

Nu tar Norge ett steg närmare gratis heroinutdelning till de heroinister som misslyckats med vanliga behandlingar och substitutionsprogram som subutex och metadon (Nrk om utredningen, Nrk om politiken, SvD, DN). Det är den schweiziska (stava) satsningen som ligger som modell för tankarna, vilken också stått modell för Danmarks motsvarande projekt. Det skriver också Nrk om.

Forskarvärlden har intresserat sig för dessa projekt och för en tid sedan rapporterade den brittiska tidskriften The Lancet om att programmen är framgångsrika (inte på nätet men Borås Tidning skriver om det). Då handlade det om ett försök med 127 heroinister som fick gratis heroin i stället för det som de misslyckats med tidigare, drogfri behandling respektive substitution. Gratis heroin kallas behandling och efter ett halvår var 80% av deltagarna kvar i behandlingen. Behandlingen handlar dels om sociala strukturer, dels om överdoskontroll (minskar dödsfallen), och dels om minskad kriminalitet/prostitution. Klassisk ”harm reduction” med andra ord.

För några år sedan utvärderades programmet från Schweiz, där det konstaterades att programmet varit en framgång i att reducera skadorna, men att programmet inte lett till att fler lämnat det livet med droger bakom sig utan andelen som fortfarande levde ett liv med kemisk påverkan/begränsning var lika stor.

Som en forskare i den utvärderingen säger så handlar möjligheten om att skapa drogfritt liv inte om vare sig hårdare eller liberalare förhållningssätt. Det är det andra faktorer som avgör. Och när vi som samhälle, med våra politiker, inte vill diskutera möjligheten, rättvisan och rättigheten till fria och fungerande liv för alla, kanske det enda som återstår är att erbjuda skademinimeringen. Sverige gör varken eller, varför vi också har högre andel dödsfall bland heroinister t ex än de länder som åtminstone satsar på ”harm reduction”.

Den tidigare rödgröna regeringssatsningen under Björn Fries ledning sneglade lite på, och tog fler steg mot, ”harm reduction”, men tystnaden kring narkotikapolitiken har varit större under alliansregeringen. I valrörelsen har som konstaterats inte frågorna hörts alls, åtminstone inte än, men det lär höjas röster för heroinprojektet när nu förmodligen Norge inför det som finns i Danmark. Debatten blir intressant, när den kommer.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

Lämna ett meddelande