• magnus.callmyr@gmail.com

Politiskt fulspel om sprututbytet

Politiskt fulspel om sprututbytet

Sedan länge har FPs landstingsråd Birgitta Rydberg förhalat och blockerat det efterfrågade sprututbytesprogrammet i Stockholm. Rydberg har uppenbarligen svängt, som skönt är. Idag var tanken att landstingsfullmäktige skulle fatta beslut (PDF) om sprututbytet. Men som framgår reserverar sig Moderaterna och de lyckades stoppa förslaget.

Som argument framhåller Moderaterna att det inte finns entydiga forskningsresultat, detta till trots att i stort sett alla forskningsstudier visar på en minskning i infektionssmitta när sprututbytesprogram genomförs. Men Moderaterna har hittat en studie från Canada (Vancouver och Montreal) på 90-talet där forskarna hittade en ökning, detta används som argument mot sprututbytet lite varstans i världen.

Av den anledningen har forskarna bakom studien gått ut med en förklaring att man inte kan dra de slutsatser som Moderaterna gör i deras landstingsreservation, det är i stället andra förklaringar som ligger bakom det ökade infektionsresultatet. Detta underlåter Moderaterna med Fel-ippa Reinfeldt (oj, Filippa heter hon visst) i spetsen att regogöra för.

Moderaterna skriver också i deras reservation att

Vi anser att Landstinget ska lägga kraften på förebyggande och vårdande insatser såsom information, testning och vaccinering, inte på att underlätta fortsatt missbruk.

Jag delar självfallet den synen. Men det är mycket bekymmersamt om vi har politiker som beslutar om vård, och i synnerhet missbruksvård, som tror att tillgången till rena sprutor underlättar fortsatt missbruk. Jag förstår inte vilken förklaringsmodell till missbruk de baserar ett sådant utlåtande på. Det finns inga studier som stöder den åsikten. Det är ren och skär fantasi. Ingen missbrukare tänker, jag har rena sprutor alltså kan jag knarka. Inte heller tänker man, jag har inte fått Hiv eller Hepatit än, alltså kan jag fortsätta knarka. Det handlar inte om det. Det finns inga som helst belägg för denna åsikt.

Sedan är det komiskt att när Moderaterna stoppat sprututbytet idag, och därmed med största sannolikhet möjliggjort för att några ytterligare stockholmsnarkomaner smittas/riskerar smittas av Hiv eller Hepatit (och därmed löper större risk för t ex levercancer), så skickar moraliserna i IOGTs ungdomsförbund UNF blommor till Filippa Reinfeldt. Det är inte förvånande eftersom jag visade för över en vecka sedan att IOGT inte är sakliga när de argumenterar mot sprututbytet. Det är inte förvånande att IOGT, UNF och M finner varandra, uppenbarligen baserar ingen av dessa organisationer sina åsikter på vetenskap. Man får anta att moralism och präktighet är enda utgångspunkten för deras politiska förslag inom det sociala området. Med andra ord får man ta som minnesregel att tycker någon av dessa organisationer är det vetenskapliga i frågan förmodligen tvärtom.

Å andra sidan kanske vi kan börja hoppas på att Moderaterna till nästa gång frågan ska beslutas har läst på om såväl sprututyte som missbruk, likväl som vi får hoppas att IOGTs röst minskar till dess.

Uppdatering:

IOGT har bloggat om frågan (och upprepar de felaktiga föreställningarna om att sprututbyte inte har en verkan) och uppmanar till aktivism

Filippa har bloggat om vilka frågor som helt plötsligt dök upp och som förskjuter beslutet om sprututbytet ytterligare, men eftersom frågan har beretts och diskuterats länge hade frågorna kunnat besvarats tidigare om de hade varit väsentliga frågor, inlägget kan även läsas som en grundkurs i hur man bedriver politiskt fulspel och hur man stoppar förslag som man inte gillar av någon outgrundlig anledning. Här är länken!

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

Lämna ett meddelande