• magnus.callmyr@gmail.com

Vems misslyckande?

Vems misslyckande?HEMSIDAN UNDER OMBYGGNAD (inkl städning bland gamla inlägg)


Det finns få saker som är så tröttsamt som att diskutera Nederländerna och deras narkotikapolitik, jämfört med vår. Oftast hamnar man enbart i olika statistiska siffror där olika sidor lätt kan hitta siffror som talar för den egna saken. Det mest tröttsamma är föreställningen att Nederländerna inte har narkotikaproblem, vilket de har. En utmanare till denna trötthet är Portugal.

Och det komiska i det hela är att jag delar en hel del av dessa båda länders inställning, t ex att inte kriminalisera individen och att satsa rejält på skademinskning/harm reduction. I det sammanhanget är det viktigt att skilja på legalisering av droger i sig och avkriminalisering av individen.

Under en kommentarsdebatt till gårdagens ”Fokus-inlägg” stötte jag på en intressant faktor i statistiken. Statistiken avsåg antalet missbrukare som vårdats för sitt missbruk. År 2007 är den officiella statistiken för Sverige att 6 480 individer fick missbrukarvård, av dessa var fick 1 346 för första gången (21%). I Nederländerna fick 8 718 individer missbrukarvård, av vilka 6 078 fick det för första gången( 70%).

Av denna statistik förefaller det som att de svenska missbrukarna snurrar in och ut i vårdapparaten och kommer sålunda inte ifrån sitt missbruk, och in i samhället. I Nederländerna får man antingen inte vård mer än lite drygt en gång, eller så lyckas vården där med det som inte den svenska missbrukarvården lyckas med.

Min teori är att i Nederländerna har man inte samma stigmatisering av missbrukare som i Sverige, det kan för övrigt tala för att den nederländska drogpolitiken är bättre. Men en alternativ och eller kompletterande förklaring kan vara att vården bedrivs olika. Den vanligaste vården i Sverige är ju baserad på tolvstegsmetodiken, och det skulle mycket väl kunna förklara till inte oväsentlig del varför samma individer snurrar in och ut genom vårdapparaterna.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

Lämna ett meddelande