Datorspelsberoende

Beroendeproblematik är ett svårt ämne, och det finns många brister i den vetenskap/forskning som finns i ämnet. Ämnesområdet lider också av en långvarig ”diskursbrist”, där det är ett problem hur vi talar om missbruk/beroende. Grunden i problematiken är att vi talar om missbruk utifrån objekt, det är narkotikamissbruk eller alkoholmissbruk vi talar om mestadels. Nästan lika vanligt är spelmissbruk. Ibland dyker det upp någon i media som talar ut om sitt sexmissbruk. Det är alltid objektet (det som missbrukas) som fokuseras, i stället för själva missbruket i sig och de bakomliggande drivkrafterna (eg den bakomliggande, flykten från livet på livets villkor).

När vi fokuserar objektet får vi problem. Alla känner till problematiken kring någon som dricker. Det är samhället vant vid sedan lång tid. Det är svårare när objekten är ”nyare”, t ex rakblad eller datorer (programvaror). Många har väldigt svårt att se datorspel som missbruk, t ex den liberala debattören Johanna Nylander här och här. Det bidrar till det osynliggörande som skapar onödigt lidande.

Idag skriver SvD om datorberoende som fått allvarliga konsekvenser för en tonårskille som under 3 år inte gått till skolan. Den hjälp som killen fått hittills från socialtjänsten har inte fungerat, låt mig anta att det beror på att socialsekreterarna i kommunen inte ser missbruk som något objektrelaterat. Det är bara att hoppas att LVU-hemmet han kommer till ser på missbruk på annat sätt än det vanliga synsättet.

Osynliggörandet av missbruk och individerna som berörs är ett samhällsproblem i sig, vid sidan av samhällsproblemet missbruk. Det är få politiker som intresserar sig för frågeställningarna, vilket skapar onödigt mycket problem. Det är t ex intressant att se att den enda politiker (tokmoderaten) som hittills kommenterat att missbruk leder till att en ung kille under 3 år kan ”glömmas bort” av skolvärlden, använder nyheten till att driva med en politisk motståndare. Så kan man ju också göra om man inte bryr sig om det mänskliga lidande man roar sig med hjälp av. Å andra sidan är kanske inte missbruk någon fråga som intresserar Moderaterna.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “Datorspelsberoende”

    1. Ja, det framgår ju tyvärr inte, men låt mig gissa att det inte är särskilt mycket till hjälp de har fått… Det brukar vara så, och tyvärr förlitar sig många socialtjänster på insatser från frivilligorganisationer som antingen FMN (Föräldraföreningen mot narkotika, vilket inte känns helt aktuellt i detta fall) eller Al-anon (AAs familjeorganisation, vilket kanske inte är särskilt aktuellt eller ens lämpligt om det vore aktuellt) o dyl.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *