• magnus.callmyr@gmail.com

Ovetenskaplig tvångsvård i Örebro

Ovetenskaplig tvångsvård i Örebro

Jag skrev igår om konferensen Drogfokus som anordnas här i Örebro. Jag har på en tidigare blogg skrivt om konferensen som jag har en hel del synpunkter på, och det har jag fortfarande så det lär jag återkomma till.

En av delarrangörerna är SiS, Statens Institutionsstyrelse. SiS har i Örebro kommun ett behandlingshem, Runnagården. Jag har haft en del kontakt med dem och deras föreståndare, och i det sammanhanget kommit in på deras behandlingsmodell. Behandlingen vid Runnagården utgår från den s k 12-stegsmodellen som är den dominerande behandlingsmodellen vid behandlingshemmen i Sverige (de flesta dock privata och inte statliga som Runnagården).

Socialstyrelsen arbetar fn med en granskning av 12-stegsmodellen, men redan i deras riktlinjer för vetenskapligt bevisad missbruksvård (2007) slås fast att tillräcklig evidens (bevis, av Socialstyrelsen rekommenderad behandling) för missbruk av narkotika finns inte för 12-stegsmodellen. Det finns det däremot för alkoholproblem (även om jag själv skulle välja andra metoder av olika anledningar).

Detta är som jag ser det rätt allvarligt. Det finns få större inskränkningar i en individs integritet än att med tvång spärras in och vårdas, som det handlar om med vård enligt lagen LVM vilket är det som sker på Runnagården. När ett sådant ingrepp sker mot en individ borde kan kunna begära att den vård som ges är adekvat och rekommenderad av den myndighet som ska säkerställa god vård (Socialstyrelsen). Så är alltså inte fallet för klienterna med narkotikaproblem vid Runnagården.

Jag är förvånad över att en statlig institution som Runnagården bedriver missbruksvård med ovetenskapliga metoder och att den är så genomsyrande för verksamheten.  Jag stötte på denna inställning när jag nyligen sökte jobb vid Runnagården och nekades att ens söka eftersom jag varit nykter i 4 år och 3 månader och inte 5 år som är en av myterna inom 12-stegsrörelsen att det skulle vara en ”magisk gräns”. Missbruk och frihet från beroende handlar om så mycket andra saker än drogfri tid, men det är enbart en av begränsningarna och svagheterna i 12-stegsmodellen.

Att 12-stegsmodellen fokuserar på tiden i stället för färdigheter och verktyg att hantera livets villkor utan en drog är en av de flertalet saker som gör att jag ser 12-steg som en oseriös behandlingsmetod. Och jag tycker att när Socialstyrelsen inte rekommenderar vårdformen borde åtminstone inte statliga behandlingshem som Runnagården tvinga individer att med lagens hjälp utsättas för den vården.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

0 reaktioner på ”Ovetenskaplig tvångsvård i Örebro

4 liv förstörda pga politik? « En kall vinkelPublicerat den  10:46 f m - Apr 27, 2010

[…] tonårskillar utifrån 12-stegsmodellen. Oftast handlar det om narkotikaproblem. Alltså finns det ännu ett behandlingshem som med tvång vårdar personer enligt en metod som enligt Socialstyrelsen inte är […]

Nerikes Allehanda och missbruket « En kall vinkelPublicerat den  5:05 e m - Maj 10, 2010

[…] egna viljan”, som David talar om. Och allt för ofta sker den, som t ex är fallet med den tvångsvårdsenhet som finns i Örebro, i strid med vetenskap och de rekommendationer som forskare inom området […]

Lämna ett meddelande