• magnus.callmyr@gmail.com

Förenkling av beroende är att svika

Förenkling av beroende är att svika

Jag blir lite uppgiven och rätt besviken på debatten om de sociala problemen, oavsett om det är förortsproblem eller missbruksproblem som diskuteras. Visst, sociala problem är ofta mångfasetterade och man behöver såväl ett helikopterperspektiv som analysförmåga som en bred kunskapsnivå för att se längre än till ytan. Att se ytskiktet är bra men för att verkligt kunna göra något krävs mer än så.

Ta detta med alkoholproblematiken. Visst är det så att det svenska samhällets syn på alkohol som ”socialt smörjmedel” är ett problem, det måste adresseras och vi behöver arbeta med de värderingar som ligger bakom alkoholnormen. Men att rikta in sig på enbart detta, som UNFs ordförande Vidar Aronsson gjorde i gårdagens debattartikel, och som IOGT allt för ofta gör, är att studera problematiken allt för ytligt.

Resonemanget bygger enbart på ett socialt perspektiv med en lärteoretisk utgångspunkt, det håller inte, problembeteende och/eller missbruk är mer komplext än så. Aftonbladets Eva Franchell gör samma misstag i hennes analys av Folkhälsoinstitutets omskrivna rapport i hennes ledarkrönika idag. Det är tillgängligheten som är det enda problemet. Det innebär ett svek mot de som har problemen, och det är en allt för ytlig analys och det bygger på otillräcklig förklaringsgrund. För att förstå missbruksproblem måste man förutom det sociala perspektivet också ha det biologiska och psykologiska perspektivet, lärteori att vi tar efter andras beteenden är inte tillräckligt, tillgänglighet är inte tillräcklig förklaring.

Detta finns en hel del forskningsstöd för, även om forskning inom missbruksområdet tyvärr allt för ofta utgår från ett av perspektiven till följd av att tvärvetenskaplig forskning är relativt sällsynt till följd av akademiernas struktur. Men den forskning som jag skrev om i somras som SoRAD gjort kring den stora ökning i samhället som skett av alkoholkonsumtion sedan EU-inträdet visar på att priset på alkoholen står för 85% av förklaringen till ökningen, tillgänglighetsförändringen står för 15%. Det antyder att något brister i Aronssons och Franchells resonemang.

För att komma ett steg närmare, djupare, måste vi fundera över vad det är som gör att vårt supande ökar när priset minskar, det finns en efterfrågan på alkohol som visar på ett behov vi tillfredställer när vi får möjlighet att finansiera det. Utifrån den kunskap jag har genom mina studier och inte minst min egen livshistoria, kompletterat med de hundratals livshistorier jag lyssnat på i olika behandlingssammanhang när jag arbetade med mitt eget missbruk, söker jag svaret i även de andra förklaringsmekanismerna. Och visst är det så att det finns en biokemisk förklaring som driver alkoholkonsumtion, likväl som all annan drogkonsumtion. Men det finns också en mer, den mest svårtillgängliga, komplicerad förklaring som går att hitta i det psykologiska perspektivet med det komplexa mänskliga psyket. Många har psykologiska behov som droger kan tillfredställa.

Det var med anledning av det senare som, när jag skrev mina inlägg igår kring de aktuella artiklarna, studerade de andra undersökningarna som finns tillgängliga på FHIs hemsida, rapporterna över de ungas psykiska ohälsa. Och där framträder de kompletterande bilderna, som enligt mig behövs för att förstå problematiken och kunna motverka den i förlängningen, den psykiska ohälsan har ökat särskilt bland unga män den senaste tiden. Just den ålderskategori som i alkoholundersökningen ökar sin alkoholkonsumtion. Deras behov av antidepressiv medcin, lugnande tabletter etc har ökat kraftigt de senaste åren. Att de dessutom kompletterar med ökad självmedicinering, droger, är inget konstigt, snarare väldigt naturligt och väldigt mänskligt eftersom vi alla har en inneboende drift att må bra.

Ser man inte den här hela bilden av vad som händer när ett socialt problem uppstår sviker man den grupp som behöver hjälpen. Och att stänga krogerna lite tidigare, minska antalet utskänkningsställen, motverka Systembolagets förfall etc, skulle inte hjälpa dem som behöver hjälpen, de vars alkoholkonsumtion leder till egna liv i spillror och deras offers, flickvänner och okända på stan som blir misshandlade, lidande och ibland mer än så. Det krävs mer än tillgänglighetsminskning för att komma åt det aktuella problemet.

Något håller på att hända som borde oroa oss, samtidigt som samhället, kommuner och landstingen, drar in på missbruksvården och i många fall montererar ned den till i stort sett ingenting, finns allt fler tecken på en tendens, missbruket ökar. Mitt intryck är att missbruket minskar inte, som vissa företrädare politiskt och organisationsmässigt vill påstå. Och det gäller inte bara den känsla jag har utifrån min bakgrund, utan även om vad man kan läsa om ibland i olika media, t ex från Helsingborgs dagblad och Ängelholm, eller Allehanda och Härnösand, eller vad företrädare för olika behandlingshem, t ex SiS, berättar om deras intryck.

Så, om Aftonbladets ledarredaktion vill göra något vettigt, ställ frågan varför super vi hela natten i stället för att fråga måste vi supa hela natten. Kanske kan det hjälpa Aftonbladet till en annan analys än nuvarande, en analys som sviker mindre.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

0 reaktioner på ”Förenkling av beroende är att svika

RobertPublicerat den  1:39 e m - Sep 8, 2009

Jag håller med dig, men ändå inte. Det är klart att pris och tillgänglighet inte är HELA förklaringen till att människor hamnar i ett missbruk, men det är en stor bidragande faktor.

Om vi dra ta en parallell till vapen. Vapentillgången är inte den bakomliggande faktorn till att folk skjuter varandra i USA, men visst är det så att det finns ett oerhört starkt samband mellan tillgången på vapen och antalet dödsskjutningar. Samma sak är det med alkohol.

Tillgång och pris är inte hela förklaringen till de psykologiska och biologiska faktorer som gör att en del hamnar i ett missbruk, men en låg tillgång och ett högt pris är en av de saker som spelar en stor roll i om man trillar dit eller inte.

På samma sätt som det blir svårare att skjuta ihjäl någon utan vapen är det svårare att hamna i ett missbruk om vi har låg tillgänglighet och högt pris på alkohol.

  adminPublicerat den  1:52 e m - Sep 8, 2009

  Robert: Vad är det du inte håller med mig om? Om du läst mig vet du att jag inte säger emot (pris) tillgångs-aspekten, i annat fall föreslår jag att du tar del av debatten kring cannabis som förts här på bloggen i sommar. Sedan vad som spelar stor roll och inte är väldigt individuellt. Min poäng är, som jag hoppas framgår, att man måste se hela bilden. Och som jag återkommer till i anslutning till Aronssons, din efterträdares, artikel, den avhandlar enbart en sida av problemet. Jag får känslan av att du inte kan läsa hans artikel utan att ha på dig rörelseglasögonen, vilket alltid är synd. Men jag vet å andra sidan att för att överleva i organisationssfärerna måste man hålla en enad front utåt.

RobertPublicerat den  2:58 e m - Sep 8, 2009

Det jag inte håller med dig om är att man måste belysa alla aspekter i en artikel för att vara trovärdig, vilket jag upplever som du efterlyser.

Jag säger inte heller emot dig att det finns annat än pris/tillgänglighet som spelar roll, och där är t.ex. alkoholkulturen en stor sådan bov som finns som något naturligt runt oss hela tiden, och som gör att man är ”konstig” om man inte vill dricka alkohol när det förväntas, och måste förklara och motivera det.

Så kontentan: Jag tror inte vi är så oense, det jag uppfattar att vi är oense om är att jag anser att man kan basha alkoholkulturen och vara nöjd med det i t.ex. en artikel, medan du vill ha ett bredare perspektiv. Am I right?

Ett gott förebyggande arbete, ett krossande av alkoholkulturen och en bra missbruksvård är inget som står emot varandra, det är bara olika slagfält i ”kriget mot alkoholen”. Eller snarare kampen för ett samhälle där alla människor kan leva ett fritt och rikt liv.

  adminPublicerat den  3:14 e m - Sep 8, 2009

  Robert: Klok kommentar! Jag har rätt höga krav på missbruksrelaterade debattinlägg och reagerar alltid rätt kraftigt på vad jag anser är allt för förenklad bild, särskilt när jag upplever att kontentan kan bli svek mot de som är i behov av en hjälp som hela tiden monteras ned.

VidarPublicerat den  3:59 e m - Sep 8, 2009

Spännande inlägg.

Jag förstår ditt perspektiv, men du måste förstå att man måste försöka fatta sig kort, nicshat och välja ett område som för tillfället är relevant.

Jag håller med Robert om att inget står emot varannat. Alla fronter skall det krigas på.
Vidare tycker jag att tillgänglighet i ett bredare perspektiv kan betyda något mer:
Pris är för mig en självklar del i tillgänglighetsdefinitionen. Utifrån människors ekonomi har man möjlighet att tillgängligöra sig olika mängder alkohol utiifrån ett visst pris. Vidare är också kulturen och sociala miljöerna en del i att tillgängligöra alkoholen. Exempel på två viktiga delar.

/V

  adminPublicerat den  4:09 e m - Sep 8, 2009

  Vidar, jodå, jag kan väl förstå det och som du ser i min kommentar till Robert handlar det ju mycket om mitt perspektiv. Vilket du för övrigt märkte i din blogg där jag fick hjärnblödning på ditt sprututbytesinlägg. Nåväl. Det är gott ändå att UNF är med i debatten och jag tycker att du gjorde bra ifrån dig i TV4 och ”ticsen” lär du slipa bort. 😉

VidarPublicerat den  4:44 e m - Sep 8, 2009

Men det är bra. Det är skönt att få skapa diskussion med någon som inte bara vill försvara sin egen rätt till en sup.

Tack för framtidshoppet!

StardustPublicerat den  7:18 e m - Sep 8, 2009

Usch ja, det där sprutbytesinlägget var verkligen eländigt. Sorry Vidar, moral är viktigt, men följer man enbart den moraliska kompassen hamnar man ofta fel. Det är viktigt att ta hänsyn till verklighetens omständigheter också.

Tonårsmorsa / FatouPublicerat den  7:43 f m - Sep 9, 2009

Hej Magnus! Jag vill bara meddela att du är mitt Dagens Bloggtips idag:

http://tonarsmorsa.se/2009/09/09/dagens-bloggtips-17/

IsprinsessanPublicerat den  6:25 e m - Sep 10, 2009

Ett viktigt sammanhang du pekar på eller kanske snarare, det är viktigt att man ser helheten. Det är svårt att angripa ett problem om man inte vill se hela bilden.

Dessvärre är det symptomatiskt för mediadebatter…

a.

Lämna ett meddelande