IOGT och missbruk

IOGT-rörelsen har då och då utmärkt sig genom att visa att den inte förstår missbruk. Dock gör man ett gott arbete som motståndare mot främst alkohol, och man börjar väl så smått vakna för att det finns andra droger. En dag kanske man vaknar kring spelmissbruk också, och hittar andra vägar att finansiera sin verksamhet än genom ”mellanölsförsäljning”, för att tala IOGT-språk.

I dagens Aftonbladet skriver ungdomsförbundets ordförande (UNF) en debattartikel ang den undersökning som FHI presenterat och som jag kommenterat i annat inlägg. UNF slår fast att det inte är ett ungdomsproblem utan ett vuxenproblem och att problemet är den alkoholnorm som finns i samhället. Det är nog delvis sant, men det är också delvis en felaktig och begränsad bild. Det blir även ett osynliggörande av de ungdomar som har problem med droger, en andel som ökar och det gäller främst just unga män.

Studerar man FHIs statistik över den psykiska ohälsan de senaste åren framkommer att dels är unga vuxnas psykiska ohälsa betydligt större än övrig befolkningsgenomsnitt. Studerar man dessutom andelen unga vuxna (16-29 år) som använder lugnande tabletter och/eller antidepressiv medicin ser man att ålderskategorin, med undantag för kvinnorna, dels ligger över/i nivå med övrig befolkning och att andelen inom ålderskategorin som mår psykiskt dåligt ökar.

Detta visar sammantaget på ett ”ungdomsproblem” där medicinering och självmedicinering ökar för ålderskategorin, och att de unga männen är särskilt utsatta. Motsvarande bild framkommer för självmordstankar och självmordsförsök, med skillnaden att yngre kvinnor har en hög andel i detta. Och särskilt tydligt blir problemet när kategorin arbetslösa ungdomar studeras, där är siffrorna än högre än jämförelsematerialet.

Att släta över problemet med missbruk och psykisk ohälsa till att det handlar om vår alkoholnorm i samhället är att visa att man inte förstår problematiken och samtidigt är det ett svek mot den grupp individer som skulle behöva samhällets röster som stöd. Frågan är inte så enkel som UNF vill göra gällande i citatet:

Samhället är helt enkelt urbota dåligt på att stötta unga i beslutet att inte dricka eller att bara dricka lite.

Det är olyckligt att IOGT enbart kan rabbla mantrat att ”alkohol är fel” och inte ser den större bilden. Även om den rösten också behövs…

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “IOGT och missbruk”

  1. Robert: Jadå, det är en viktig fråga det också. Men jag saknar missbruksperspektivet och det är en känsla jag ofta har kring IOGT tyvärr. I just denna nyhet kring ungdomens alkoholintag tror jag att det finns en samvariation med missbruksdrivande psykisk ohälsa. Jag hade gärna sett även det perspektivet från Aronsson.

 1. Jag har en mycket god vän som driver en egen, verksamhet inom behandlingsbranchen. Genom denna verksmhet har han kontakt med Nykterhetsrörelsens Bildnings Verksamhet, del av IOGT. Han kan bekräfta bilden att de är lite ”mossiga”. De är enligt honom, lite överdrivet, en rörelse för äldre människor som aldrig druckigt. De har dålig insyn i pat/människor som kommer från missbruk. För dem har nykterheten alltid varit självklar. Iom detta saknar de kanske psykologisk förståelse för mekanismer bakom missbruk. Mao det IOGT är bra på är just nykterhet.

  -Angående debattartikeln; jag hade väldigt svårt att förstå artikeln, tyckte den saknade röd tråd. Jag förstår vidare heller inte riktigt artikelförfattarens slutsatts.
  Vad jag däremot håller med om (i art) är det finns få saker som skulle vara så bra för ungdomssupandet som att minska vuxensupandet (och att beslutsfattare granskar sitt eget beteende).
  -Jag håller med admin att det är att göra enkelt för sig att bara peka på alkoholens roll. Psykisk ohälsa har flera komponenter än så.
  Dock jag landar ändå i åsikten att alkoholens roll för övrigt missbruk och psykisk ohälsa är underskattad i samhällsdebatten.

  1. Dossan; Jo, som synes är ju mitt intryck av IOGT som synes likartad din väns. Jag hade dessutom tyvärr närkontakt med IOGT för några år sedan och det var mindre kul, vilket iofs kanske hade mer att göra med den lokale företrädarens människosyn än IOGT i sig. Ändå, att enbart fokusera nykterheten räcker inte, inte med min utgångspunkt iaf. Fast det är inte samma sak som att säga att alkoholens roll för skadeverkningen är obefintlig etc. Det är nog bara olika utgångspunkter och olika slutsatser och olika huvudintressen. Iaf, jag uppskattade din kommentar och jag tror att vi ser problemet rätt likartat. 🙂

 2. Jag skulle säga att den bild ni har av IOGT-NTO-rörelsen stämde bättre för 10 år sedan, men inte idag. Andelen ex-missbrukare i rörelsen har ökat drastiskt, liksom förståelsen för de bakomliggande faktorerna till missbruket. Vi driver bland annat en eget behandlingshem (Dagöholm) med stor framgång.

  Att missbruk är mindre framträdande i debattartiklar och annat från nykterhetsrörelsen tror jag mycket handlar om att fokus ligger på att ”mota olle i grind”. Tyngdpunkten ligger ofta på förebyggande arbete snarare än vårdande, vilket är ett annat oerhört viktigt perspektiv som väldigt få andra lyfter.

  På många debattörer upplever jag det som att det handlar främst om att hjälpa de som får problem, utan att vilja se och angripa roten till problemen. Där tror jag att en begränsad tillgång är en lösning, en vettig fritid för unga en annan och ett väl utbyggt socialt skyddsnät är ett tredje.

  1. Robert: Jag har själv som antytts för några år sedan varit en del av rörelsen som ex-missbrukare, så även om det är personliga aspekter på det har jag en känsla av något som jag inte gillar fullt ut. Men om du vill hävda att bilden är annorlunda är det gott nog. Vad det gäller förebyggande har du rätt till viss del, men du glömmer många andra aspekter på förebyggande och roten. Om det kan skrivas mycket, och det berör flera politiska områden som du inte tar upp. Skolan t ex. Social utjämning, bidragssystemen, arbetstillfällen. För att inte tala om det som ligger utanför politikens kärnområden som värderingar och normer, vilket mer handlar om allas vårt samhällsbygge och människosyn.

 3. Admin: Tack för ditt svar. Jag har även uppfattningen att vi har likartad approach på problem och viss del lösningen; efter att jag läst dina skrivelser.

  Robert: Förtydligande kring alkoholen och IOGT; jag tror det beh en rörelse som IOGT i samhället. Det är en samanslutning av människor som valt att vara nyktra. Det är inte forskare el läkare, inte AA et c. Jag tror att IOGT kan vara rösten som är motståndare till ständigt ökade ”friheter” att dricka alkohol. Jag tror att det i förlängningen kan minska skadorna av alkoholen (el minska ökningen av skadorna), men kanske inte påverka missbruket i så hög grad. Jag vidhåller dock att min uppfattning är att de inte är lika kunniga på området missbruk och att behandla missbruk. -Vilket är förståligt, med tanke på vad du säger, gällande att tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *